EU-positive partier alene om banemandat

EU-KOMMISSIONENS BANELIBERALISERING GÆLDER IKKE TYSKLAND

EU-forslaget kører uden om Deutsche Bahns dobbeltrolle som skinneforvalter og kommerciel togoperatør. (Foto: Fagpressen.eu)

Af Claus Djørup
Det første forhandlingsmandat i europaudvalget efter det overståede EU-parlamentsvalg delte de EU-positive og EU-skeptiske partier i en sag om organisering af jernbanesektoren.

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten med tilsammen 43 folketingsmedlemmer og fem EU-parlamentsmedlemmer sagde nej til tidligmandatet angående forslaget til såkaldt governancedirektiv. Det handler om lige adgang til skinnenettet gennem en styrkelse af infrastrukturforvalterens uafhængighed samt åbning af markedet for indenlandsk passagertransport.

EU-ordførerne Pia Adelsteen (DF) og Mette Bock (LA) sagde nej, fordi de ikke vil påtvinge Tyskland eller andre medlemslande en adskillelse af skinnenet og togdrift, mens EU-ordfører Nikolaj Villumsen (EL) er imod udbud.

FOR VIDTGÅENDE MED MINISTERIEL ADSKILLELSE
Som led i den 4. jernbanepakke foreslår EU-kommissionen at adskille infrastrukturforvaltning og jernbanevirksomhed efter dansk model med økonomisk og juridisk ‘unbundling’, som det skete i Danmark i 2000, da Banedanmark blev udskilt fra DSB.

Imidlertid driver kommissionen adskillelsen for vidt, mener transportminister Magnus Heunicke (S). Det vil nemlig indebære, at trafikministeriet skulle overlade statens ejerskab af DSB til et andet ministerium, hvilket nok ville blive Finansministeriet.

– Det er vigtigt, at den til enhver tid siddende transportminister har ansvaret både for DSB og Banedanmark og på den måde sikre en sammenhængende transportpolitik, erklærede Magnus Heunicke i europaudvalget onsdag 28. maj.

EU-FREDNING AF TYSK HOLDINGSTRUKTUR
Dette delforslag om ressortadskillelse betragter Magnus Heunicke og det ganske folketing som inkonsistent og ulogisk

Direktivforslaget giver nemlig Tyskland en undtagelse for opsplitning, så Deutsche Bahn kan fortsætte med at være både skinneforvalter og togoperatør i en holdingstruktur. Det svarer til energiområdet, hvor tyske energikoncerner ejer både transmissionsledninger og kraftværker under forudsætning om vandtætte skotter.

Tyskland har endnu ikke udtalt sig om forslaget, så Magnus Heunicke håber, at Tyskland er positiv over for en udskillelse af infrastrukturen i et selvstændigt selskab: – Den danske holdning er, at vi skal arbejde for den danske model, som har fungeret siden år 2000.

EL: UDBUD ER EN DÅRLIG IDÉ
– EU skal ikke pålægge os at sende vores jernbanedrift i udbud. Den beslutning skal træffes i Folketinget, og særligt i lyset af, at det kan have skidt samfundsøkonomiske konsekvenser, er det en dum vej at gå, sagde Nikolaj Villumsen.

– Der er intet om obligatorisk udbud i mandatet, men jeg mener, at udbud er fornuftigt. Det er afgørende for et effektivt DSB, at der er nogle at benchmarke sig op imod, replicerede Magnus Heunicke til Enhedslistens afvisning.

– Uden en adskillelse vil det alt andet lige være meget mere vanskeligt for private togoperatører at komme ind på markedet. Landene kan bare lukke sig om sig selv med ”der er ikke plads, desværre”. Det er svært at gennemføre udbud, hvis man ikke har sikret at der er et ordentligt europæisk marked at operere på, fortsatte Magnus Heunicke.

DF: EU SKAL BARE BLANDE SIG UDENOM
– Hvorfor skal EU blande sig i virksomhedsstrukturen? Det giver ingen mening at diktere, at det skal være adskilt – og så er der lige et par undtagelser … Det må da være i Danmark, at vi beslutter virksomhedsstrukturen i forhold til Banedanmark og DSB såvel som det må være de andre lande, der beslutter hvordan de vil have det. Det har intet at gøre med adgang til infrastrukturen, pointerede Pia Adelsteen.

Hun er imod fastlåsning af den danske model årgang 2000, så Folketinget eller staten ikke kan ændre noget.

– Det kan godt være, at vi p.t. synes, at den model er den evigt saliggørende. Principielt må man beslutte det i den enkelte stat. Jeg er ligeglad med, hvordan Tyskland arrangerer deres. Det drejer sig om lige adgang til infrastrukturen, og så er det fuldstændigt ligegyldigt, hvordan selskabet ser ud, sluttede Pia Adelsteen.

V-K: KOMMISSIONEN BLANDER SIG I RESSORTFORDELING
Venstre og Konservatives opbakning til forhandlingsmandatet havde en indenrigspolitisk vinkel tilsat en brysselkritisk snert.

– Vi mener ikke, at DSB skal flyttes til et andet ministerium. Vi mener, at DSB skal privatiseres, sagde EU-ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V).

– Kommissionen skal ikke afgøre, hvordan regeringen indretter sine porteføljer, og det er også regeringens synspunkt. Man skal ikke have to forskellige ministre til ét område. Kommissionen må efterhånden lære at blande sig lidt mindre, sagde EU-ordfører Per Stig Møller (K).

TO PARTIER IMOD TELEMANDAT
Dagens andet forhandlingsmandat havde større tilslutning. Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) fik nej fra DF og Liberal Alliance vedrørende telekompakken og roamingpriser. (Dj/300514)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.