EU-partier satser på børnechecksløsning i ny forordning

Benny Engelbrecht: Regeringen har opgivet lovforslag om optjeningsprincip for vandrende arbejdstagere. Foto: Fagpressen.eu

Regeringen vil have velfærdsværn indbygget i EU-revision

Af Claus Djørup
Regeringen forsøger at udnytte EU-kommissionens planlagte revision i årets slutning af forordningen om social sikring til at bringe EU-regler i overensstemmelse med den danske lovgivning om velfærdsydelser eller indføre regler om f.eks. indeksering, som kan bruges i et værn mod såkaldt velfærdsturisme.

– Vi har brug for mange allierede. Derfor har vi indledt en dialog med kommissionen og vores øvrige EU-partnere ikke bare om udfordringerne ved retten til børnechecken, men også om retten til andre velfærdsydelser. Det arbejde gælder både på politisk og embedsmandsniveau, erklærede skatteminister Benny Engelbrecht (S) over for socialordfører Finn Sørensen (EL) i europaudvalgets samråd torsdag 19. februar.

– Regeringen har opgivet at samle flertal bag et lovforslag, som ville bringe den danske lovgivning vedrørende anvendelsen af optjeningsprincippet for retten til børnecheck og børnetilskud fuldt i overensstemmelse med EU-retten, bekræftede Benny Engelbrecht.

Regeringens lovstridige administration er i praktisk fredet
Et flertal har tilsluttet sig forordningen, som er en del af dansk lovgivning, og derfor må man også administrere derefter, ræsonnerer han.

Regeringen kan roligt fortsætte med at administrere børnechecken til udlændinge efter den gældende tolkning af EU-regler i modstrid med loven. Der eksisterer nemlig ikke et flertal mod regeringen i denne sag om velfærdsturisme, selv om der heller ikke er flertal for den nødvendige lovændring.

– Tilkendegivelser fra et flertal i folketinget f.eks. en folketingsbeslutning ændrer ikke på regeringens forpligtelse til at administrere i overensstemmelse med gældende EU-ret, sagde Benny Engelbrecht med henvisning til de fire borgerlige oppositionspartier og Enhedslistens vedtagelse af et beslutningsforslag 8. maj kort før EU-parlamentsvalget.

Derimod ville regeringen følge en lovvedtagelse, selv om den er i strid med EU-retten, fastslog Benny Engelbrecht. Et sådant lovforslag fra Enhedslisten blev imidlertid nedstemt af de fem EU-venlige partier og Liberal Alliance den 27. maj to dage efter EP-valget, mens DF stemte blankt.

Enhedslisten presser fortsat for lovforslag

Ingen tænker i mistillidsvotum til regeringen, heller ikke Enhedslisten.

– Vi har taget til efterretning, at regeringen mente, at der skulle et egentligt lovforslag til, hvis man skulle pålægge den at administrere imod EU-retten. Det lovforslag stillede vi, men de borgerlige partier ville ikke stemme for det med den besynderlige begrundelse, at vi havde skrevet i bemærkningerne, at det var i strid med EU-retten, siger Finn Sørensen efter samrådet.

– Regeringen sagde helt klart, at “hvis Enhedslistens lovforslag bliver vedtaget, så vil vi administrere i overensstemmelse med det”. Så kan man jo ikke beskylde regeringen for at være illoyal, slutter Finn Sørensen.

Venstre satser på EU-revision
Vil en Venstreledet regering ændre administrationspraksis?

– Vi udsteder ikke løfter, vi ikke har afklaret internt. Ministeren åbner for, at forordningen skal genforhandles. Det skal vi fokusere mere på – være løsningsorienteret i stedet for bare at være procesorienteret, svarer EU-ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V).

Det er til den tid værende socialminister, som skal have forhandlingsmandat i europaudvalget angående ændringer i socialsikringsforordningen. (Dj/220215)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.