EU-opgør om velfærdsturisme fusede ud i denne omgang

“Vi slås for den danske model” Foto: Jerry Bergman

EU-partier står sammen mod DF-forslag om et 5. forbehold

Af Claus Djørup
Folketingets sidste punkt onsdag 11. juni inden sommerpausen blev alligevel ikke et verbalt opgør omkring Dansk Folkepartis beslutningsforslag fra 6. maj om et femte forbehold – et velfærdsforbehold som værn for den danske models sociale ydelser.

EU-ordfører Pia Adelsteen (DF) valgte at lade sommernåde gå for debatret ved ikke at gå på talerstolen.

Det ville ellers være den eneste forhandling i salen, for forslaget kørte efter den ny procedure uden en førstebehandling og så en andenbehandling (slutbehandling) på oplyst grundlag efter diskussionerne i et udvalg.

– Det ville drukne, siger Pia Adelsteen. Med andre ord regnede hun ikke med større opmærksomhed på et tidspunkt, hvor folketingsmedlemmerne blot ventede på formandens “god sommer”.

Til gengæld påregner hun at genfremsætte forslaget i den næste folketingssamling.

De fem EU-positive partier nedstemte forslaget sammen med Enhedslisten, mens Liberal Alliance stemte ja som annonceret i udvalgsbetænkningen.

Enhedslisten kræver superundtagelse

Liberal Alliance ønsker en vejledende folkeafstemning om et velfærdsforbehold. Danmark skal selv kunne fastsætte “relevante optjeningskrav og tildelingskriterier for offentlige ydelser”.

Enhedslisten stemte nej, fordi forslaget er “for begrænset”, eftersom en femte undtagelse bør omfatte hele EU’s social- og arbejdsmarkedspolitik og ikke kun et forbehold for sociale ydelser. Samtidig er partiet modstander af optjeningsprincippet.

EU-positive flertal afviser flere danske undtagelser
De fem aftalepartier fik anledning til deres første fælles optræden længe i velfærdsstriden. I betænkningen advokerer de for “en ændring af EU’s gældende regelsæt”, dvs. nej til både en traktatændring og et femte forbehold.

“Det er den bedste fremgangsmåde til at imødegå, at danske velfærdsydelser kommer under pres, samt at sikre en rimelighed i forhold til, hvornår man som vandrende arbejdstager har ret til danske velfærdsydelser,” skriver S, R, V, K og SF.

– Et velfærdsforbehold vil skade Danmarks interesser og betyde, at Danmark vil blive isoleret i samarbejdet om løsningen af Europas udfordringer og dermed også Danmarks udfordringer, og det vil føre Danmark længere væk fra EU, hedder det hos de fem partier. (Dj/130614)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.