EU nærmer sig dansk f-gasforbud

Ida Auken: EU-kommissionen overser alternativer til drivhusgasser i kølemidler

Af Claus Djørup
EU-kommissionens forslag til nedtrapning af HFC-gasser er ikke ambitiøs nok, mener den danske producent af kølemidler baseret på CO2, Advansor. Den mængdemæssige nedtrapning kan accelereres i startfasen, fordi der med de eksisterende alternativer ikke er et teknologisk behov for en blød indkøringsrampe, fastslår gazellevirksomheden i sit høringssvar til Miljøstyrelsen.

Det er miljøminister Ida Auken (SF) stort set enig i, fremgår det af Miljøstyrelsens notat til europaudvalget: ”Regeringen vurderer (…), at forslaget visse steder kan gøres mere ambitiøst, fordi der allerede findes mange anvendelige alternativer.”

Danfoss er mindre kritisk og betragter forslaget vedrørende flourholdige drivhusgasser som ambitiøst, men det kan virkeliggøres ved at anvende den nyeste teknologi og fokusere på innovation.

Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, AKB, roser forslaget for at forbedre markedsmulighederne for f-gasser med ringe klimapåvirkning på bekostning af f-gasser med store klimakonsekvenser.

Forhandlingerne i EU begyndte for godt en måned siden på embedsmandsniveau. Det drøftes på miljøministerrådsmødet den 21. marts.

Danske undtagelser uantastet
EU-kommissionens forslag til forordning om nedtrapning af HFC-gasser vil næppe tvinge Danmark til at lempe på de særskilte forbud, som den nuværende klimakommissær var med til at indføre som dansk minister, eftersom EU-forslaget kun fastsætter minimumsregler.

Danmarks og Østrigs strammere reguleringer af flourholdige drivhusgasser blev efter flere års strid reddet den sidste dag i januar i 2006 på et forligsmøde mellem EU-institutionerne.

Det sikrede daværende miljøminister Connie Hedegaard (K) og energi- og trafikminister Flemming Hansen (K) en reduktion på 700.000 ton CO2-ækvivalenter eller cirka én procent af den danske udledning i basisåret 1990.

Reduktion til en femtedel i 2030
Blandt stramningerne i det aktuelle EU-forslag er krav om, at HFC-gasser først påfyldes køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, efter at installationen er foretaget.

Derved bliver HFC-gasser i importerede produkter omfattet af nedtrapningen, så udledningen af f-gasser reduceres med 79 procent frem til 2030, fremgår det af Miljøstyrelsens politikernotat.

Kommissionen begrunder stramningerne med, at det vil stimulere innovation og grøn vækst ved at opfordre til brugen af grøn teknologi baseret på kølemidler, der er mere klimavenlige end f-gasser.

Endelig skal den ny EU-forordning bane vejen for en global aftale om nedtrapning af brugen af f-gasser. (Dj/130213)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets depecher er redaktionelt materiale og må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.