EU-kommissionen indhegner udvidet statsgaranti til DSB

Transportminister Henrik Dam Kristensen (S) undgår at notificere udvidelsen af statens lånegaranti til DSB, fordi statsgarantien er rettet til i konsultation med EU-kommissionen for at overholde statsstøttereglerne. Rentefordelen skal nemlig tilfalde staten, så DSB kommer til at betale markedsrenten. Garantien udvides til bl.a. dækning af driftsunderskud, hvilket Venstre og Liberal Alliance er imod

Af Claus Djørup
Folketinget vedtager onsdag 19. december lovforslaget, der giver grønt lys til DSB’s refinansiering af 8,2 milliarder kroner frem til udgangen af 2014.

Modellen med markedsmæssig prissætning af garantien er fundet i konsultation med EU-kommissionen inden lovforslagets fremsættelse, og det bekommer trafikministeren godt, selv om DSB snydes for rentegevinsten på op mod 600 millioner kroner.

– Det er godt, at EU-kommissionen er optaget af, om der er statsstøtte på det område. Det er en principiel holdning, Danmark har på alle områder, for det kunne blive besværligt nok, hvis vi skulle konkurrere med store statskasser, siger Henrik Dam Kristensen.

– Modellen giver ingen direkte besparelse på DSB’s renteudgifter, men der skabes sikkerhed for, at virksomheden kan tilvejebringe den nødvendige finansiering i de kommende år. Der er desuden tale om en styrkelse af virksomhedens forhandlingsmæssige position i det finansielle marked, hvilket DSB også sætter pris på, understreger Henrik Dam Kristensen.

VENSTRE KRÆVER KONKURRENCE FREM FOR LÅNEGARANI
Venstre og Liberal Alliance stemmer sandsynligvis imod lovforslaget ved trediebehandlingen onsdag 19. december, mens regeringsblokken, Konservative og Dansk Folkeparti stemmer for.

– Venstre er imod lovforslaget, som ikke tager strukturelt fat på at løse de grundlæggende problemer i dansk jernbanedrift, erklærer Martin Geertsen (V) efter et samråd i trafikudvalget med Henrik Dam Kristensen om lånefinansiering af DSB’s driftsunderskud.

– Billigere og bedre jernbanedrift skabes ikke ved at indføre statsgarantier for driftslån og potentiel opløsning af DSB S-tog, men ved mere konkurrence samt en restrukturering af DSB i retning af en mere markedsorienteret virksomhed, fortsætter Martin Geertsen.

Martin Geertsen borer videre med spørgsmål inden trediebehandlingen: – Hvordan vil ministeren sikre, at den præmie, som DSB skal betale i difference mellem en rente med statsgarantien og markedsrenten, rent faktisk tilflyder statskassen, herunder hvordan ministeren vil synliggøre præmieindbetalingerne i DSB’s regnskab samt sikre, at der for så vidt angår præmiebeløbet ikke sker et tilbageløb til DSB’s drift? (Dj/171212)

Comments are closed.