EU-forslag om større hjælpepakker året ud


EU-kommissionen tilskynder til låneordninger, som senere kan konverteres til tilskud

Af Claus Djørup
EU-kommissionen foreslår at forlænge mulighederne og forhøje beløbsgrænser for koronahjælpepakker året ud, dvs. undtagelser fra statsstøttereglerne.

Tirsdag 19. januar sendte konkurrencekommissær Margrethe Vestager forslaget til regeringerne i form af det spørgeskema.

Heri indgår tillige forslag om, at låneordninger kan konverteres til tilskud.

Margrethe Vestager oplyste på det virtuelt pressemøde dagen før, at hun regner med, at der kan blive brug for midlertidige ordninger i op til to år som følge af de økonomiske konsekvenser af sundhedskrisen.

Danmark brugte forkert hjemmel
Her afviste hun fungerende erhvervsminister Dan Jørgensens kritik en langtrukken godkendelse af de sidste dele af hjælpepakker til turist- og rejsebranchen. Det drejer sig om ca. 900 mio. kr. til ca.1000 selskaber, som blev ramt af rejserestriktioner i form af grænselukning og Udenrigsministeriets rejsevejledning i efteråret 2020.

Forudsætningen for den specifikke koronaordning blev ændret undervejs, fastslår konkurrencekommissæren efter godkendelsen. Replikken indeholder kernen i oplægget til udvidede statsstøtteundtagelser.

-Kompensationen byggede på en situation med restriktioner, som ikke fandtes mere. Derfor tog det tid for at finde ud af, hvordan det kunne gøres, for der er ingen uenighed om, at der er virksomheder, som har brug for støtte, siger den danske EU-kommissær.

Beskytte det indre marked
Det er i dansk interesse at beskytte det indre marked, og derfor er der stadig en ramme for statsstøtte, som giver ens konkurrencebetingelser for alle, ræsonnerer Margrethe Vestager. Hun tøver ikke med grønt lys til støtte, der er nødvendig og proportional i forhold til skaden.

-De ændringer, vi har lavet undervejs, har gjort reglerne mere fleksible – altså skabt flere muligheder, pointerer Margrethe Vestager.

Flere er på vej. Set fra Berlaymont – eller den selvisolerede konkurrencekommissærs hjemmearbejdsværelse – er problemet ikke langsommelige godkendelser, men at få pengene det sidste stykke ud til modtagerne, dvs. at it-systemer og banker er gearet til opgaven.

Kun 15 pct. af EU-landenes samlede koronastøtte blevet brugt ifølge den seneste status. Margrethe Vestager tilskriver det to forhold. For det første er der en annonceringseffekt, hvor landene signalerer, at der er hjælp. For det andet er det måske gået knap så slemt som frygtet.

Danmark har 55 ordninger, hvilket kun overgås af Italien med 61.

De to hjemler
Tilbage til den forsinkede turist- og rejsebranchekompensation, hvor problemet ifølge Margrethe Vestager alene var juridisk.

Sagen om den danske turist- og rejsebrancheordning er en EU-retlig anskuelsesundervisning i anvendelsen af to statsstøtteparagraffer.

”107.2B” er hjemmel til en kompensation for en statslig indgriben på grund af en specifik begivenhed såsom koronarestriktioner, islandsk vulkanudbrud eller jordskælv.

”107.3B” er en bredere krisebestemmelse, der ikke stiller samme krav om distinkt sammenhæng, som Margrethe Vestager forklarer.

Forlængelsen i tre hovedpunkter
EU-kommissionens forslag om forlængelse til den 31. december 2021 af de eksisterende bestemmelser i de midlertidige rammebestemmelser:

1) Hævet loft for de begrænsede støttebeløb, der ydes inden for de midlertidige rammebestemmelser. De er p.t. 120.000 euro (894.000 kr.) per virksomhed i fiskeri- og akvakultursektoren, 100.000 euro (745.000 kr.) i primærproduktionen af landbrugsprodukter, og 800.000 euro (5,96 mio. kr.) per virksomhed i øvrige sektorer.

2) Dækning af virksomhedernes faste omkostninger, der ikke dækkes af deres egne indtægter, som p.t. er op til 3 mio. euro (22,4 mio. kr.) per virksomhed.

3) Mulighed for på et senere tidspunkt at konvertere tilbagebetalingspligtige instrumenter (herunder lån) til direkte tilskud.

Det sidste skal tilskynde har medlemsstaterne til først og fremmest at vælge tilbagebetalingspligtige instrumenter som støtteform. (Dj/230121)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.