EU-forslag gør genbrugstøj til affaldstøj

Tøjcontainere og overskud til sociale aktiviteter i fare med udvidet producentansvar

Af Claus Djørup
Rundt i landets mange genbrugsbutikker hænger brugt tøj ssirligt sorteret og strøget af frivillige, som er uafvidende om et EU-forslag, der kan gøre indsamling af tøj og sko vanskeligere.

Truslen ligger i revisionen af affaldsrammedirektivet.

– EU-kommissionen foreslår at indføre et udvidet producentansvar for tekstiler, som i praksis vil betyde, at tekstilproducenterne skal finansiere og organisere indsamling, sortering og håndtering af tekstilaffald, forklarede miljøminister Magnus Heunicke (S) i europaudvalget fredag 26. april, da han fik opbakning til sit forhandlingsmandat.

To organisationer står over for hinanden, nemlig ISOBRO, som er indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, og Genvindingsindustrien (GI). De slås om brugte kjoler, jakkesæt, skjorter, bluser og fodtøj, hvordan producentansvaret skal forvaltes og affaldsafgift.

ISOBRO: Genbrugstøj er ikke affald
Genbrugstekstiler bør først klassificeres som affald, hvis de frasorteres som uegnet til genbrug, mener ISOBRO, der blandt medlemmerne tæller Kirkens Korshær og Ungdommens Røde Kors.

De frygter for konsekvenserne, når donerede genbrugstekstiler vil blive kategoriseret som affald, når det indleveres i organisationernes indsamlingscontainere og genbrugsbutikker.

– Forslaget om at indsamle brugte tekstiler og tekstilaffald i én samlet strøm giver anledning til bekymring, da der er en risiko for, at genbrugelige tekstiler vil blive kontamineret og derfor gå tabt, anfører genbrugsbutikkerne.

”Indsamlingen af tøj i tøjcontainere er vigtig for os. Vi indsamler rigtig mange tons tøj, som vi sikrer mod at havne i affaldshierarkiet,” siger chef for Kirkens Korshærs Genbrug, Dorthe Egede, til Kristeligt Dagblad. Kirkens Korshær har 233 butikker med en omsætning sidste år på 212 mio. kr., hvoraf en tredjedel er overskud til det sociale arbejde.

Chef for genbrug i Dansk Røde Kors, Tina Donnerborg, deler bekymringen for, at EU-direktivet alvorligt kan skade salget af genbrugstøj herhjemme. Her var overskuddet 100 mio. kr. i 2022, oplyser Kristeligt Dagblad.

GI: Alt indsamlet tøj er affald
Netop klassificering af al indsamlet tekstil som affald støttes af Genvindingsindustrien, som er brancheforening for genvindingsvirksomheder med sekretariat hos Dansk Erhverv.

GI slår på, at det sikrer klare og ensartede regler, og det vil ikke ændre på mulighederne for genbrug af tekstilerne.

– Reguleringen skal ikke ændre på de frivillige organisationers mulighed for at deltage i aktiviteter med indsamling, sortering, salg osv. med brugte tekstiler, da de frivillige organisationer gør et stort stykke arbejde. Der er blot behov for regulering, der sikrer mere gennemsigtighed med data og ens krav til aktørerne, erklærer GI i et høringssvar.

– De frivillige organisationer og andre genbrugsaktører bør selv dække udgifter til indsamling, transport og sortering frem for at kunne få det finansieret gennem producentansvaret, tilføjer GI.

Øje vor velgørende organisationer
Hvor står miljøministeren i det krydspres?

EU-ordfører Marianne Bigum (SF) stillede spørgsmålet om, hvordan han ville afhjælpe problemet i forhold til sociale og humanitære indsamlingsorganisationer. Hun står selv så at sige i begge lejre dels som fan af de frivilliges arbejde, dels interesseret i udvikling af private virksomheder, der lever af salg af genbrugstekstiler.

EU-ordfører Christian Friis Bach (R) dvælede også ved bekymringen hos Røde Kors for nye krav til salg af genbrugstøj.

– Det er en vigtig del af vores danske kultur, at vi giver vores tøj til velgørende organisationer, som sælger det igen, sagde han.

Svaret var en henvisning til mandatet om, at der lægges stor vægt på, at velgørende organisationer fortsat skal spille en central rolle i at fremme genbrug af tekstiler.

Magnus Heunicke bekræftede over for Marianne Bigum, at Danmark kan gå foran hvad angår producentansvar.

Madaffald
Affaldsrammedirektivforslaget vedrører også mad- og husholdningsaffald, og her udskammede EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) mandatet som ”ramlende uambitiøst”.

Det ikke længere særlig grønne EU-parlament spiller ud med noget langt stærkere end den danske regering. Han krævede forgæves, at regeringen arbejdede for EU-parlamentets skærpelser.

EU-kommissionens forslag vil ikke blot stoppe stigningen i affaldsmængder, men gå nedad, replicerede Magnus Heunicke. Det bliver hårdt nok at fastholde de danske mål, og han er ikke sikker på, at det nye EU-parlament opretholder sin holdning efter valget den 9. juni.

MANDATET vedrørende tekstiler og madaffald
Mandatet indeholder seks punkter angående tekstiler.

I forhandlingerne i Bryssel lægger den danske regering ”stor vægt” på:
1) etablering af udvidet producentansvar for tekstiler, der understøtter den grønne omstilling af tekstilsektoren,
2) velgørende organisationer fortsat skal spille en central rolle i at fremme genbrug af tekstiler,
3) fleksibilitet for medlemsstaterne i indretningen af indsamlingssystemer, rollefordeling og aktørinddragelse i den nationale implementering og
4) harmonisering til virksomhedernes indberetninger for at mindske deres administrative byrder i forbindelse med det udvidede producentansvar for tekstiler.

Videre lægges mindre, men dog ”vægt” på, at 5) eksportregler for tekstiler ikke svækkes og effektivt forebygger ulovlig eksport af tekstilaffald.

Mandatet om madaffald lægger vægt på, at forslagets opgørelsesmetode for mængden af madaffald strømlines yderligere med henblik på at sikre høj datakvalitet, sammenlignelighed over tid og på tværs af medlemsstater.

Et mindretal bestående af Enhedslisten, Dansk Folkeparti og løsgænger Theresa Scavenius voterede nej til mandatet ved forelæggelsen fredag 26. april. (Dj/050523)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.