EU-dom annullerer bopælskrav i konkursloven


Forgældede udlandsdanskere kan ansøge om gældssanering, hvis man bor i et EU-land. Justitsministeren bestiller lovudkast hos Konkursrådet

Af Claus Djørup
Justitsministeriet er i gang med at ændre konkursloven, efter at EU-domstolen i Luxembourg har underkendt kravet om, at man skal bo i Danmark for at få gældssanering.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) anmoder Konkursrådet om at udarbejde et lovudkast.

-Bopælskravet i konkursloven i sager om gældssanering skal ændres, sådan at også personer uden bopæl i Danmark i nogle tilfælde kan ansøge om gældssanering, meddeler Nick Hækkerup i en orientering til Folketingets retsudvalg.

Den konkrete sag C-716/17 handler om en dansker bosat i Malmø, som forgæves søgte om gældssanering og derfor sagsøgte staten i 2017.

Det førte til, at Østre Landsret måtte spørge EU-domstolen om bopælskravets forenelighed med arbejdskraftens frie bevægelighed.

Det er det ikke, lyder svaret. En national lovgivning som den omhandlede, der undergiver bevilling af gældssanering et bopælskrav, kan afskrække en insolvent arbejdstager fra at udøve sin ret til fri bevægelighed, fastslår EU-domstolen.

Ergo er loven ændret, men til hvad hersker der usikkerhed om, indtil Folketinget har revideret loven.

Skifteretter skal pejle sig frem
-Indtil et lovforslag er vedtaget, er det op til skifteretterne og Sø- og Handelsretten at finde ud af, hvordan dette skal håndteres, siger advokat Christopher Hermann, som førte sagen for den forgældede person.

Skifteretterne må altså ikke lægge vægt på, om en ansøger om gældssanering bor i landet, fordi EU-domstolen netop tilsidesætter reglen om værneting.

Det åbner for nye spørgsmål om, hvad der så skal lægges vægt på.

Lovændring kunne indeholde tilknytning
Foreløbig giver dommen adgang til at søge gældssanering for borgere fra andre EU-lande, indskærper Nick Hækkerup. EU-rettens forrang gør, at danske domstole er forpligtet til ikke at anvende bopælskravet i konkursloven, når dette strider mod EU-retten.

-Jeg kan ikke forestille mig en situation, hvor enhver franskmand eller græker kan søge om gældssanering i Danmark. Formentlig vil Konkursrådet komme frem til, at selve gældsstiftelsen skal have tilknytning til Danmark, dvs. en ansøgers gæld er underlagt dansk jurisdiktion, vurderer Christopher Hermann.

Det kan eksempelvis være skattegæld.

Retsforbeholdet i vejen for gældssanering i flere lande
EU-domstolen fik det forholdsvis nemt, for sagen drejer sig om en person, der udelukkende har gæld i Danmark.

Det danske retsforbehold komplicerer muligheden for udlandsdanskeres gældssanering, hvis man har gæld i mere end ét land.

– En dansk gældssanering omfatter som udgangspunkt al gæld – også gæld stiftet i udlandet, men i og med retsforbeholdet skal udenlandske fogedretter ikke respektere en dansk gældssanering, påpeger Christopher Hermann.

En svensk kreditor skal ikke respektere en dansk gældssanering, hvis skyldneren bor i Sverige, men skulle til gengæld respektere en eksempelvis tysk gældssanering.

Derfor ville en dansk skifteretsdommer nok ræsonnere, at en dansk gældssanering ikke giver mening for en person, som ikke bor i Danmark, hvis vedkommende også har gæld i et andet EU-land, vurderer Christopher Hermann.

EU-dommen omfatter ikke tredjelande. Man kan ikke henvise til afgørelsen i ansøgningen om gældssanering, når adressen er Thailand eller Tyrkiet. (Dj/230719)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.