Erhvervsmandat strammet

Vejledende EU-regulering om nationale særregler for liberale erhverv

Af Claus Djørup
To selvdisciplinerende forslag angående særregler for professioner i det ellers grænseløse indre tjenestemarked har bred opbakning. Dansk Folkeparti og Enhedslisten sagde nej til erhvervsminister Brian Mikkelsens (K) to mandatforelæggelser i europaudvalget fredag 19. maj.

De to sammenhængende forslag opstiller en ramme og en liste, som landene skal krydse af, når de påtænker at indføre særregler for tjenesteydelser og liberale erhverv.

– De to sager handler grundlæggende om at sikre, at medlemsstaterne overholder de eksisterende fælles spilleregler i EU for dermed at undgå uberettiget nationale særregler på markedet for tjenesteydelser. De giver mulighed for en dialog med unødvendige krav, sagde erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) ved forelæggelsen.

Dermed indføres en procedure for at undgå barrierer på det indre marked for tjenesteydelser, som svarer til det indre marked for varer. Der er ikke tale om godkendelse i Bryssel, understregede han.

De to direktivforslag er henholdsvis 1) en proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv og 2) en procedure for indrapportering af krav og tilladelsesordninger relateret til tjenesteydelser.

National enekompetence
Erhvervsministeren strammede straks sit forhandlingsmandat, da Peter Hummelgaard Thomsen (S) tog afsæt i apoteker- og lægeforeningernes bekymringer for sundhedsprofessionelle.

I europaudvalget gør det en verden til forskel, om regeringen blot lægger vægt på noget eller afgørende vægt. På Socialdemokratiets opfordring – Alternativet kom i øvrigt med den samme opfordring – blev ”afgørende” sat ind, så Brian Mikkelsen om nødvendigt kan stemme nej i ministerrådet.

”Regeringen lægger afgørende vægt på, at direktivet ikke har betydning for medlemslandenes enekompetence til at regulere og liberalisere erhverv,” lyder det reviderede afsnit i forhandlingsmandatet.

Det vil eksempelvis fortsat være muligt at indføre krav om, at tandlæger med autorisation kan tale dansk eller vedtage nye lægelige specialer. Derfor bør sundhedsydelser ikke undtages, anførte Brian Mikkelsen.

Proportionalitet er skalkeskjul for EU
– Proportionalit et er en forhindring i at gøre hvad vi synes er det rigtige. Når det gælder sundhedssektoren, skal det være fuldstændig klart, at intet proportionalitetshensyn – andet end dem vi selv vælger – kan være afgørende, og det skal i hvert fald ikke være i overensstemmelse med EU-domstolens praksis, sagde Søren Bo Søndergaard (EL).

DF: EU skal ikke blande sig i statsborgerkrav
Kenneth Kristensen Berth (DF) vil ikke have nogen til at blande sig i særlige regler for beskyttede erhverv – om taxachauffører skal være danske statsborgere: – Det er at stramme skruen og ikke at stramme kæden. (Dj/210517)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.