EP-noter: LA vil udsulte kommunale lobbyister i Bryssel

Christina Egelund: Lobbyfingrene væk fra klejnekassen. Foto: Fagpressen.eu

Af Claus Djørup
Liberal Alliances spidskandidat sætter sig selv på en nærmest håbløs opgave, nemlig at fjerne grundlaget for lobbyister på jagt efter tilskud såsom de regionale EU-kontorer, der bryster sig af at have skaffet 135 millioner (formentlig kroner) til Nordjylland i løbet af tre år.

– EU’s tilskudsordninger og puljer er et håbløst cirkus, hvor skatteborgernes penge sendes på rundrejse i EU. En tusindtallig skare af konsulenter, lobbyister og projektmagere lever af dette køre-rundt-system, som holder et kæmpemæssigt bureaukrati kørende, skriver Christina Egelund i en pressemeddelelse en uge før valglokalerne er åbne.

-Det system skal slankes og tilskuddene skæres ind til benet, men der er så mange lobbyister, organisationer, embedsmænd og politikere, der lever af systemet, at det er utrolig svært at gøre noget ved, selv om det er selvindlysende dumt at misbruge borgernes penge på den måde, slutter Christina Egelund. (Dj/180514)

18. maj: Marine Le Pen: Putin er en forbilledlig patriot
Højrenationale partier udtrykker værdifællesskab med præsident Vladimir Putin, ikke mindst Front Nationals leder, Marine Le Pen.

– Monsieur Putin er en patriot. Han forsvarer sit folks suverænitet. Vi forsvarer fælles værdier. Det er den europæiske civilisations værdier. Værdierne for vores kristne kulturarv, siger Madame Le Pen til den østrigske avis Kurier.

FN, som hendes parti forkortes, fører suverænt opinionsmålingerne forud for EU-parlamentsvalget med omkring 23 procent af adspurgte.
Den EU-fobiske partileder ønsker at trække Frankrig ud af EU og indtage en uafhængig position ligesom Norge. Hendes vision er et samarbejde mellem landene à la Airbus- og Ariane-projekterne, hvor man deltager frivilligt.

Marine Le Pen går efter at blive valgt til Frankrigs præsident, så hun kan gennemføre en folkeafstemning om Frankrigs udtræden af EU, hvis EU ikke returnerer den økonomiske, pengepolitiske, lovgivningsmæssige og territoriale suverænitet til Frankrig. Hun taler om en intelligent protektionisme, skriver Kurier.

Front National dyrker en dolkestødslegende. Marine Le Pen anklager Jacque Chirac for valgsvindel i 2002, da hendes far Jean-Marie Le Pen, blev slået i forholdet 5:1 i anden valgrunde. (Dj/180514)

18. maj: Morten Messerschmidt om patenter i 2009 og 2014
På Christiansborg cirkulerer et artikelklip fra Computerworld 29. maj 2009, der indeholder følgende sekvens i en artikel om EP-valget 7. juni 2009:

>>Morten Messerschmidt mener, at patentsystemerne i Europa skal strømlines, så det er nok at ansøge om et patent et sted. Det forslag er tidligere strandet i EU-systemet.

“Det var vist fordi man ikke kunne blive enige om, hvilket sprog man skulle ansøge på. Det er jo EU, når EU er værst,” konstaterer Morten Messerschmidt, der fortæller, at patentsystemet blev udpeget som det vigtigste innovationsskridt EU kan tage af Microsoft-grundlæggeren Bill Gates, på et møde med den danske politiker.

“Det skal ikke være som i USA, men der er store perspektiver i en fælles ordning,” siger Morten Messerschmidt.<< I dag udtrykker han glæde over at søge to steder om patenter henholdsvis et europæisk og et dansk patent. Det kan ses og høres i partiets video på http://www.danskfolkeparti.dk/. (Dj/180514) -- 17. maj: 170514: Fem virksomheder står for en femtedel af europæiske patenter
Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S, Coloplast A/S, VKR Holding A/S og Haldor Topsøe A/S er de fem danske virksomheder, der har fået udstedt flest europæiske patenter i 1992-2012, oplyser erhvervs- ogvækst minister Henrik Sass Larsen (S) i et svar til Pernille Skipper (EL).

Danske virksomheder har udtaget i alt 8053 europæiske patenter i denne periode, hvor top-5 står for 1661 europæiske patenter.

Teknologisk Institut, HaldorTopsøe A/S, FL Smidth A/S, VKR Holding A/S, Danfoss A/S har fået udstedt flest nationale patenter i 1992-2012.

Antallet af patentaktive vieksomheder var 968 i 2011.

Tvangslicens afgøres af nationale domstole
Søgsmål vedrørende tvangslicens nævnes i loven om patentdomstolen som et eksempel på søgsmål, der fortsat vil falde under de nationale domstoles kompetence, oplyser erhvervs- ogvækst minister Henrik Sass Larsen (S) i et svar til Pernille Skipper (EL).

Betingelserne for at opnå tvangslicens i Danmark til udnyttelse af en opfindelse, som er beskyttet af et dansk patent, eller et europæisk patent, som er valideret i Danmark, følger af §§ 45-50 i den danske patentlov, fremgår det af svaret. (Dj/170514)

17. maj: Folkebevægelsen mod EU: Norsk tandem bedre end EU
Folkebevægelsen mod EU bruger den norske 200 årsdag til at anbefale os at indlede et udenrigspolitisk tandemsamarbejde med Norge.

– Et kæmpe tillykke til Norge med den runde fødselsdag! Det levende demokrati i Norge er en inspiration for omverdenen. Norge er på mange måder et foregangsland. Ikke alene fik Norge indført demokratiet før os, men Norge har også vist, at landet, der to gange har sagt nej til EU, har en stor international indflydelse til gavn for fred, miljø og udvikling, skriver Lave K. Broch i en pressemeddelelse.

– Danmark bør i langt højere grad koordinere vores udenrigspolitik sammen med Norge, og det vil være oplagt at tale med Norge om hvordan vi kan etablere et tættere nordisk samarbejde i stedet for EU-medlemskabet, slutter Lave K. Broch, som i øvrigt er medlem af Det radikale Venstre. (Dj/170514)

17. maj: Havnepolitik ligger i dvale til efter valget
Den europæiske havneorganisation benytter sit årsmøde i Gøteborg til fremlægge sine prioriteter, som det nyvalgte EU-parlament og den næste EU-kommission bør lægge sig på sinde.

Det gælder gennemførelsen af de transeuropæiske net (TEN-T) uden budgetnedskæringer, det indre marked for skibstransport med bl.a. administrative og toldmæssige lettelser samt en havnepolitik med fair konkurrence og gennemsigtige statsstøtteregler.

I 00’erne forliste EU-kommissionens to forsøg på en havneliberalisering bl.a. takket daværende MEP Bent Hindrup Andersen (J/EL).

EU-kommissionen har foreslået en markedsregulering af havnetjenester, som er sat på standby indtil EP-valget er overstået, oplyste den europæiske lodssammenslutning EMPA i marts.

Herhjemme har erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) fremsat et lovforslag om en lodsliberalisering. (Dj/170514)

17. maj: Enhedslisten står vagt om europaudvalget
Europaudvalget skal styrkes frem for nedlægges, fastslår Christian Juhl (EL) i en kommentar til MEP Ole Christensens (S) angivelige udtalelse til dagbladet Information om, at europaudvalgets kompetencer bør overtages af folketingets fagudvalg, dvs. at eksempelvis fødevareudvalget skulle udstikke forhandlingsmandater på sit område.

Det ville være en stor fordel, hvis flere folketingsmedlemmer beskæftigede sig mere direkte med EU, ikke mindst fordi 60-70 % af alle love er påvirket af EU, pointerer Christian Juhl, som tillige er kandidat for Folkebevægelsen mod EU.

– Jeg troede, at Ole Christensen vidste, at de andre udvalg diskuterer, hvad der sker i EU og fra tid til anden udtaler sig om særlige forslag, der skal behandles i EU.

– Folketingets europaudvalg har den kvalitet, at de skal høres før statsministeren og fagministrene tager til rådsmøder i EU – og bagefter skal ministrene aflægge beretning for udvalget efter møderne. Det giver en mulighed for en fast dialog med de forskellige ministre om EU-stoffet, som man ikke vil kunne opnå i fagudvalgene, skriver Christian Juhl i en pressemeddelelse. (Dj/170514)

16. maj: Carl Bildt til vælgermøde i København
Sveriges konservative udenrigsminister, Carl Bildt (M), besøger Københavns Universitet mandag 19. maj for at tale om Europas udfordringer i hundredåret for 1. verdenskrigs udbrud, oplyser Utrikesdepartementet.

Carl Bildt regner med, at der sidder mange svenske studenter blandt tilhørerne. Efter mødet i København tager han toget til kampagnefremstød i Malmø og Lund.

– Det handler frem for alt om at forsøge at øge den svenske valgdeltagelse, men kan jeg hjælpe i Danmark, er ingen gladere end jeg, skriver Carl Bildt i en pressemeddelelse.

– Vort kontinent gennemlever netop nu sin alvorligste sikkerhedspolitiske krise i lang tid, og et forenet EU med et stærkt lederskab er vigtigere nu end måske nogen sinde tidligere, slutter Carl Bildt.

Han har demokratisk medvind og partimæssig modvind i den seneste måling fra opnionsinstituttet SIFO, hvor Moderaterna er det eneste parti i Sverige, som med en stemmelyst på 46 procent har over halvdelen af sine vælgere liggende i sofaen, skriver Europaportalen.se.

Målingen indikerer ellers en rekord EP-valgdeltagelse i Sverige med 52,0 procent den 25. maj. For fem år siden var stemmeprocenten 45,53 procent, og i 2004 var den 37,85 procent. (Dj/160514)

15. maj: Snævert flertal for fiskerimandat
De fire borgerlige oppositionspartier med fiskeriordfører Thomas Danielsen (V) i spidsen siger nej til forhandlingsmandatet vedrørende udsmidsforbud, fordi det er for usmidigt for fiskerne.

Dermed har fødevareminister Dan Jørgensen (S) kun opbakning fra regeringspartierne samt SF og Enhedslisten til ændringen af forordningen om landingsforpligtelse.

– Hovedformålet (med forslaget), red. er ikke at lette livet for fiskerne, sagde Dan Jørgensen om den grundlæggende uenighed.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) fik et bredt flertal til mandatet vedrørende direktivforslaget om forretningshemmeligheder. Her sagde kun Nikolaj Villumsen (EL) nej. (Dj/150514)

15. maj: Åbent brev til statsministeren om rejsecirkus
Fem nuværende EU-parlamentarikere samt en spidskandidat fra fire partier og lister trækker en gammel traver om det traktatfæstede parlamentssæde i Strasbourg frem i et åbent brev til statsminister Helle Thorning-Schmidt (S).

Venstre, Konservative, SF og Folkebevægelsen mod EU opfordrer statsministeren til at tage det bekostelige rejseri mellem EU-parlamentsbygningerne i Strasbourg og Bryssel op på det næste EU-topmøde.

– Vi beklager, at man under det danske formandskab i foråret 2012 fuldstændigt undlod at adressere denne problemstilling, og vi skal indtrængende opfordre dig til at tage det op på det førstkommende topmøde. Kun Rådet har mulighed for at bringe EU’s rejsecirkus til ophør, skriver MF Ulla Tørnæs (V), MEP Jens Rohde (V), MEP Morten Løkkegaard (V), MEP Bendt Bendtsen (K), MEP Rina Ronja Kari (N) og MEP Margrete Auken (SF).

– Vi ser frem til at modtage et svar på, om regeringen agter at imødekomme vores ønske. I fald den ikke gør, vil vi sætte pris på, at du vil forklare os som europaparlamentarikere og kandidater samt den almene offentlighed, hvorfor dette ikke er tilfældet, slutter de seks kandidater uden at nævne, at Strasbourg er traktatfæstet.

Socialdemokratiet og Dansk Folkepartis medlemmer samt den afgående MEP Anne E. Jensen (V) er ikke medunderskrivere, hvad enten de ikke er blevet spurgt, tænker på Strasbourgs historiske symbolværdi, byens hyggelige atmosfære eller bare ikke orker en udsigtsløs strid.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt er i folketingets spørgetime tirsdag 20. maj på den sidste mødedag inden EP-valget 25. maj. (Dj/180514)

14. maj: V-politiker mistænker embedsmænd for urent trav

MEP Jens Rohde (V) antydede kraftigt på et EU-vælgermøde tirsdag aften (13. maj) i Aulum, at dansk overimplementering skyldes embedsmænd i Naturerhvervstyrelsen og Miljøstyrelsen med en skjult dagsorden, skriver landbrugsmagasinet Maskinbladet.dk.

“Det bygger han på en oplevelse fra Ålborg, hvor man gerne ville have lov til at bekæmpe måger, der var blevet en plage i byen. Her blev der givet afslag på en tilladelse til at bekæmpe dem med henvisning til EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv. Jens Rohde undrede sig og gik derfor i dybden med indholdet i direktivet og kunne til sin forbløffelse læse, at netop måger er undtaget fra direktivets bestemmelser,” skriver Maskinbladet.dk

En anden regel er den såkaldte alperegel om skrånende marker.
Jens Rohde understregede dog, at han ikke kan bevise det, men at han har en kraftig fornemmelse af, at det er tilfældet, skriver bladet. (Dj/140514)

12. maj: 3F: Stem på en rød bedstefar
3F anbefaler at stemme på en af fire kandidater, som er medlem af forbundet. De er alle mænd i alderen 51-61 år.

Øverst i præsentationen på 3F’s netmedie 3F.dk står folketingsmedlem for Enhedslisten, Christian Juhl (N). Dernæst følger sekretariatschef i BAT-Kartellet, Gunde Odgaard (S), næstformand i Transportgruppen i 3F Ålborg, Ole Nors Nielsen (N), og vicespidskandidat Tonni Hansen (SF). (Dj/120514)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.