Enstemmigt mandat om bilers CO2-udledning

Jens Joel og Lars Chr. Lilleholt: Mindst 40 % mindre CO2-udledning fra biler i 2030. Foto: Fagpressen.eu

Danmark holder fast i EU-parlamentets position

Af Claus Djørup
Energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) har hele folketinget i ryggen til forhandlingerne i miljøministerrådet tirsdag 9. oktober om EU om nye person- og varebilers CO2-udledning.

Den danske position er mindst en tredjedel højere end EU-kommissionens forslag på 15 % CO2-reduktion i 2025 og 30 procent i 2030.

Flertallet var sikret med et kortfattet ja fra Kenneth Kristensen Berth (DF) i europaudvalget fredag 5. oktober.

Enstemmigheden blev sikret, da Lilleholt imødekom Jens Joel (S), Eva Flyvholm (EL), Rasmus Nordqvist (AL) og Serdal Benli (SF).

Det skete ved at skærpe forhandlingsmandatet til at “lægge vægt” på mindst 40 % CO2-reduktion i 2030 og en lineær indfasning.

Formuleringen erstatter “arbejder for”, men der er stadig mulighed for at indgå et kompromis. Der er ikke tale om “afgørende vægt”, der binder til et nej, hvis den danske position ikke indfries.

Som Jens Joel konkluderede: Det er afgørende, at vi lægger vægt på – ikke afgørende vægt – på mindst 40 procent.

– Det afgørende bliver at flytte kommissionen og nogle af de store lande, ikke mindst Tyskland i forhold til at kunne lave en aftale, kvitterede Lars Chr. Lilleholt.

EP stemte for 40 %
Tre dage før (2. oktober) annoncerede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) et dansk stop for salg af nye diesel- og benzinbiler i 2030.

To dage før (3. oktober) stemte EU-parlamentet for 40 procent i 2030 i forhold til 2021 og et mellemmål på 20 % i 2025.

Jens Joel ønskede en dansk markering af et så højt mål som muligt og så gerne 45 procent, som hans partifæller ikke kom igennem med i EU-parlamentet.

– Hvordan kan man lande på mindst 40 procent, hvis ingen lande melder højere ud? ræsonnerede Jens Joel.

Lars Chr. Lilleholt ville såmænd gerne sige både 45 og 100 procent, men det indbyder forhandlingssituationen ikke til. I forvejen er det tvivlsomt, at de 28 lande bliver enige 9. oktober.

Kommission og Tyskland siger 30 %
Danmark ligger i front med Luxembourg og Sverige, som siger over 40 procent. Frankrig ligger på 40 %.

EU-kommissionen, Tyskland og flere store lande holder sig til 30 procent i 2030.

Kompromiset kommer givetvis til at ligge under 40 procent i lyset af EU-kommissionens og store landes holdning. EU-parlamentet stemte onsdag 3. oktober for 40 procent reduktion for nye biler i 2030.

Superkredit begge veje
Forslaget om bonus til bilproducenter, der fremstiller lav- og nulemissionsbiler, skal udvides til at virke begge veje, foreslår Lars Chr. Lilleholt. Med andre ord bør CO2-kravet skærpes for de producenter, der markedsfører for få klimavenligere køretøjer.

– Transportsektoren står for godt 20 procent af EU’s og Danmarks samlede CO2-udledning. Hvis vi skal nå i mål med klimamålene, er der behov for intet mindre end en total grøn omstilling af vores vejtransport, erklærede Lilleholt.

– Der er brug for et grundlæggende skift væk fra diesel og benzin mod nye teknologier. Dette er ikke kun altafgørende for klimaet. Det er også nødvendigt, hvis vi skal sikre renere luft i vore byer og bevare en levedygtig bilindustri i Europa, fortsatte Lilleholt forud for regeringens luft- og klimaplan, der ventes fremlagt 9. oktober – samme dag som ministermødet i Luxembourg.

Konkursmandat
I det samme europaudvalgsmøde fik justitsminister Søren Pape Poulsen (K) opbakning til sit forhandlingsmandat angående et forslag om virksomhedskonkurser.

Her sagde Dansk Folkeparti og Enhedslisten nej. (Dj/071018)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.