Enstemmig opbakning til to fiskerimandater


Bifangst kobles med skærpede initiativer. En torskekvote beskæres kraftigt næste år og holdes kun over nul af hensyn til hummerfiskere rundt om Kattegat

Af Claus Djørup
Fødevare- og fiskeriminister Mogens Jensen (S) fik opbakning fra alle partier til sine to mandater vedrørende fiskeri i i europaudvalget fredag 13. november, der skal bruges til fiskeriministerrådsmødet 16. december i Bryssel.

Det første mandat handler om reducerede fiskekvoter fra 1. januar 2020 i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, hvor puslespillet først går op, når EU og Norge er blevet enige om bl.a. torsk, rødspætte, mørksej og sild.

Det mest ømme for Danmark er EU-kommissionens oplæg om en bifangstkvote på 130 ton torsk i Kattegat, som hovedsageligt hives med op sammen med jomfruhummere i Kattegat. Desuden skal bifangstfiskeriet overvåges elektronisk. Den danske andel er 62 %.

ICES (International Council for Exploration of the Sea, Det Internationale Havundersøgelsesråd) anbefaler en nulkvote på torsk, hvilket ifølge Mogens Jensen ville betyde lukning for fiskeriet af jomfruhummere: – Det ville ramme fiskere på Læsø, Anholt, Bornholm og Østjylland voldsomt.

Adspurgt estimerer ICES, at bifangsten udgjorde 284 ton i 2018. I givet fald lyder rådgivningen på en bifangstkvote på 200-300 ton for ikke at lukke fiskeriet. Det annammer kommissionen med en sikkerhedsmargin ved at beskære 2019-kvoten på 567 ton med 77 %.

-Der er alvorlige socioøkonomiske hensyn på spil, og derfor foreslår europakommissionen en meget lav bifangstkvote i sammenhæng med skrappe, supplerende foranstaltninger. Det er en socialt ansvarligt, men også en grøn og moderne tilgang til udfordringen i Kattegat, erklærede Mogens Jensen. Han er klar til at stille krav om selektive redskaber og elektronisk monitorering.

Selektivitet, skånsomhed og klima er hans tre nøgleord for forskning og udvikling i fiskeriet, så der bl.a. kan fiskes jomfruhummere uden bifangst af torsk.

Ophugning og sæler
Det andet mandat drejer sig om støtte til ophugning eller midlertidig oplægning af fiskerfartøjer, der har fisket efter torsk Østersøen. Den danske regering ønsker, at fiskeri efter sild i den vestlige Østersø også giver national adgang til ophugningsstøtte, hvis det ellers vil blive anvendt hertillands.

– Den største fiskerflåde i Østersøen er ikke fiskerne – det er sælerne. Det har vi alt for lidt fokus på. Det er mærkværdigt og lidt ude af proportion, at vi gang efter gang taler om at begrænse fiskemulighederne for fiskerne, mens indsatsen på sælerne er ude af øje og sind. Der er brug for at stramme op på indsatsen i forhold til sælerne, fastslog Erling Bonnesen (V).

Mogens Jensen bekræftede, at både sæler og forurening rejses i EU som kilder til fiskeriproblemet og ikke blot kvoter.

Søren Egge Rasmussen (EL) gav kun mandat til en kvote højere end ICES’ anbefaling på grund af de yderligere initiativer til at reducere bifangst af torsk. (Dj/151219)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.