Enhedslisten sikrer mandat til veterinær krisehåndtering

Bekæmpelse af plantesygdomskriser finansieres i fremtiden uden for EU’s landbrugsbudget, hvis et kompromisudkast står ved magt. Foto: Fagpressen.eu
EU-KOMPROMIS FLYTTER REGNINGEN FOR LANDBRUGETS SYGDOMSKRISER OVER TIL SKATTEYDERNE

Af Claus Djørup
Venstre støtter et mandat angående landbruget, selv om partiet og regeringen er fundamental uenige om, hvor penge til bekæmpelse og kompensation ved sygdomsudbrud såsom svinepest skal hentes – hos landmændene alene eller alle skatteydere?

Fødevareminister Karen Hækkerup (S) mener, at udgifter til pludseligt opstående sygdomskriser i landbruget skal betales af landbrugsbudgettet som i dag.

Fødevareordfører Erling Bonnesen (V) ønsker at hente finansieringen via den såkaldte generelle budgetreserve (fleksibilitetsinstrumentet), som der lægges op til det litauiske EU-formandskabs kompromisforslag.

KRISEINSTRUMENT UDVIDES TIL AFGRØDER
Det drejer sig EU-kommissionens forslag til forordning om udbetalingsbestemmelser vedrørende overvågningsprogrammer, som er flyttet fra budgetkategori 2 (landbrug) til budgetkategori til 3 (fødevaresikkerhed).

Forslaget hjemler udgifter for 1,9 mia. euro (14,2 mia. kr.) i 2014-20 for udgifter i tilknytning til fødevarekæden dyresundhed og dyrevelfærd samt plantesundhed og planteformeringsmateriale. Det erstatter den nuværende veterinærfond og er udvidet med plantesundhed.

VENSTRE HAR OPBAKNING I MINISTERRÅDET
– Det ser ikke ud til, at der bliver opbakning til at man i krisesituationer kan finansiere veterinære tiltag via krisereserven under landbrugsbudgettet, beklagede fødevareminister Karen Hækkerup (S) i europaudvalget fredag 22. november.

– Det er da udmærket, at krisefonden ikke længere kan suppleres op fra landbrugsstøtten, så der i stedet skal fyldes op fra den generelle budgetreserve. Det er underligt, at ministeren går mod danske landmænds interesser og vil tørre regningen af på danske landmænd, svarede fødevareordfører Erling Bonnesen (V).

– Det er ikke rimeligt med en ekstra besparelse ad bagdøren. Ministeren bør arbejde for, at pengene skal tages fra den generelle budgetreserve, hvis der mangler penge, fortsatte Erling Bonnesen.

ÅBENT MANDAT
Enhedslisten sikrede flertal for tidligmandatet. Spørgsmålet tilbage var, om uenigheden mellem de EU-venlige partier (S, R, SF, V og K) skulle føre til en af deres sjældne mandatsplittelser.

Dansk Folkeparti og Liberal Alliance sagde nej.

Det aktuelle kompromisforslag passer Venstre, og Erling Bonnesen endte med at sige ja af hensyn til at kunne håndtere haste- og krisesituationer. Det skete med en bemærkning om, at der egentlig ikke er grund til at give mandat, da fødevareministeren vil have mandat til at gøre som hun vil.

– Den model, jeg skitserer, vil være til glæde for landmændene, fordi det vil være lettere at bringe i spil end først at skulle gennem hele processen med at få fribragt midler i forhold til fleksibilitetsinstrumentet, sluttede Karen Hækkerup. (Dj/261113)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.