Energimærkning saneres

Šefčovič og Cañetes sommerpakke med effektivere elmarked og energiudnyttelse

Af Claus Djørup
Tilbagevenden til et enkelt energimærkningssystem er blandt initiativerne i EU-kommissionens såkaldte sommerpakke, som energiunionskommissær Maroš Šefčovič og klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete fremlagde onsdag 15. juli.

CO2-kvotehandelssystemet ETS strammes. Det årlige loft for udledningstilladelser – tilladelser til at bruge kul, olie og gas – sænkes med 2,20 procent i stedet for den nuværende nedtrapning med 1,74 procent.

Den hurtigere nedtrapning opblødes med en innovationsfond.

CO2-bank
Sommerpakken befæster EU’s mål om mindst 40 procent CO2-reduktion i 2030 i forhold til 1990, understreger den spanske kommissær Cañete som et budskab til henholdsvis klimakonferencen i Paris i november-december og et løfte om vækst i ‘clean energy’ – renenergiindustrien.

Indtægterne fra kvotehandlen foreslås anvendt af medlemslandene til klimainvesteringer i tredjelande, altså formålsbinding administreret nationalt.

I forvejen er EU-institutionerne ved at vedtage, at de indefrosne 900 millioner kvoteton overføres til en reserve eller opkøbsordning efter model fra landbrugsordninger.

Elmarkedets indretning
Sommerpakkens andet initiativ er to høringer vedrørende el-markedets indretning.

Den ene drejer sig bl.a. om integration at den stigende VE-produktion, hvilket kræver transmissionsnet. Den anden handler om mere aktive forbrugere som købere af elektricitet via bedre information, flere valgmuligheder og høj forbrugerbeskyttelse.

Retur til ren skala uden +’er
Det tredje initiativ er en forenkling af energimærkningen. De mange +’er sløjfes, da hovedparten af produkterne efterhåneden mærkes som A+, A++ eller A+++.

Man vender tilbage til en simpel bogstavskala fra G til A. Alle nye energieffektive produkter skal registreres i en database.

Udspillet kan være vedtaget af ministerrådet og EU-parlamentet om et år.

De Grønne i Europaparlamentet omdøber sommerpakken til en julegavepakke på grund af lempelige stramninger, mens målene er for omkostningstunge for Marine le Pens gruppe ENF. Derimod er de store EU-bærende partier positive over for udspillet.

Tirsdag (14. juli) offentliggjorde Miguel Arias Cañete fordeling af 150 millioner euro (1,1 mia. kroner) til en snes infrastrukturprojekter. (Dj/150715)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.