Eksport til Færøerne fjernes fra sanktionslisten

DAMANAKI SKYNDER SIG LANGSOMT MED SANKTIONER MOD FÆRØERNE

Af Claus Djørup
EU’s sanktioner mod Færøerne bliver ikke så omfattende som fiskerikommissær Maria Damanaki og det store flertal i EU-parlamentets fiskeriudvalg har lagt op til.

Kommissionen har opgivet truslen om at forbyde eksport af fiskefartøjer, fiskeredskaber og forsyninger fra EU til Færøerne, som er nødvendige for at fiske sild, oplyser fødevareminister Mette Gjerskov (S) i sin officielle kommentar til godkendelsen af sanktionerne i EU-komitéen for fiskeri og akvakultur onsdag 31. juli.

Sanktionerne vil først træde i kraft efter en teknisk gennemskrivning af forslaget, som Mette Gjerskov formulerer det.

Indsnævringen af sanktioner kan måske findes i Islands juridiske fortolkning, som kun levner landingsforbud som en lovlig sanktion.

Det er en udtrykkelig forudsætning i det såkaldt generelle sanktionsinstrument, at foranstaltningerne er i overensstemmelse med WTO og havretskonventionens (UNCLOS), hvilket Mette Gjerskov fik indføjet sidste år.

Udskydelse
Sanktionerne når næppe at træde i kraft den 8. august, som ellers er den tidligste dato. Kommissionen meddeler i en pressemeddelelse, at en afgørelse kan ventes i løbet af august.

Det betyder en udskydelse på tre-fire uger, siger Lagmand Kaj Leo Johannesen fra Sambandspartiet.

Det vil falde sammen med dels rigsmødet i København den 29. august mellem statsminister Helle Thorning-Schmidt, naalakkersuisuts formand Aleqa Hammond og lagmand Kaj Leo Johannesen, dels forhandlingsmøder mellem kyststaterne (EU, Norge, Island, Færøerne og Rusland) i London 2.-3. september om sild og i Reykjavik 6.-8. september om makrel.

De konkrete sanktioner kendes stadig ikke med sikkerhed, men kommissionen har fået carte blanche.

”Den endelige afgørelse vil blive truffet af kommissionen, som vil drøfte foranstaltningerne under hensyntagen til de holdninger, der er givet udtryk for i komitéen,” hedder det i EU-kommissionens pressemeddelelse.

Stort flertal for sanktioner
Beslutningen i form af en positiv udtalelse om handelssanktioner mod Færøerne skete med et kvalificeret flertal. Danmark og et unavngivet land stemte nej, mens et mindre antal lande stemte blankt. Ud fra tidligere tilkendegivelser i ministerrådet kan man regne med, at Sverige, Finland og Estland ikke stemte ja.

– Der blev dog på dagens møde lyttet til nogle af de danske bekymringer, skriver Mette Gjerskov.

Videre hæfter hun sig ved, at kyststaterne skal til forhandlingsbordet i september for at drøfte næste års kvote.

– Jeg oplever stadig, at der er vilje til at forhandle. Derfor synes jeg, EU farer for hurtigt frem med sanktioner. Desuden burde man søge konflikten løst inden for rammerne af havretskonventionen i stedet for at lave sanktioner, erklærer Mette Gjerskov.

Sanktioner kan udløse kvoteforhøjelse
Færøernes fiskeriminister, Jacob Vestergaard fra Folkeflokken, afventer situationen og overvejer flere muligheder, skriver Olivant.fo.

Han lufter muligheden for at hæve sildekvoten yderligere som kompensation for tabet ved sanktioner.

Færøerne overvejer et sagsanlæg, men det er ikke givet, at det middel tages i brug.

– Selv har jeg ikke fidus til EU-domstolen, og jeg er skeptisk over for havretsdomstolen (i Hamborg, red.), for det har aldrig været prøvet før, siger Jacob Vestergaard til det færøske medie.

Torskestrid i Tórshavn
Færøerne er i øvrigt på vej ud i et indenrigspolitisk slagsmål om næste års torskefiskeri mellem de to største regeringspartier.

Antallet af fiskedage skal fastsættes 18. august. Jacob Vestergaard vil fastholde det nuværende antal, mens halvdelen af koalitionspartneren Sambandspartiets lagtingsmedlemmer kræver færre fiskedage i overensstemmelse med ICES’ anbefaling.

Færøsk parti søger kontakt til søsterpartier
EU behandler sildestriden på et ringe vidensgrundlag, siger det konservative Folkeflokkens formand, finansminister Jørgen Niclasen, til færøsk radio som afsæt for erkendelsen, at færøske politikere må have flere personlige relationer ude i verden.

Folkeflokken har planer om at blive medlem at fællesskabet af de konservative partier i Europa, oplyser partiformanden i forbindelse med det britiske torykonservative EU-parlamentsmedlem Daniel Hannans besøg på Færøerne.

– Skal færøske synspunkter trænge igennem, er det nødvendigt at samarbejde med søsterpartierne, lyder Daniel Hannas råd. (Dj/010813)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.