DF: Vækst fremmer migration fra Sahel

Der er langt mellem migranter ved grænsekontrollerne. — Vækst i de fattigste lande kan gøre flere mennesker i stand til at migrere frem for at blive, mener DF-ordfører. Foto: Fagpressen.eu

Seks partier støtter EU-migrationsplan for Afrika

Af Claus Djørup
– Jeg kan simpelt hen ikke tro, at det langsigtede svar på migration skal være mere fattigdom!

Udenrigsminister Kristian Jensens (V) udsagn faldt i europaudvalget fredag 25. november i en diskussion med Kristian Kristensen Berth (DF) om EU’s migrationsforebyggende plan (den eksterne investeringsplan (EIP) og den tilhørende fond til investeringer i bæredygtig udvikling (EFSD)i Afrika).

Vækst giver folk mulig for at bevæge sig, ræsonnerede Kristian Kristensen Berth (DF), som krævede stærkere kobling mellem tilbagesendelser og bistandshjælp – den såkaldte konditionalitet.

Han sagde nej til at udstyre udenrigsministeren med mandat til EU’s migrationsinitiativ, fordi koblingen mellem tilbagetagelsesaftaler og initiativet forekommer svag: – Der er for lidt noget-for-noget.

Der lød også nej fra Enhedslisten og Alternativet med stik modsatte begrundelser, så mandatet endte med at blive båret igennem af de V, S, LA, R, SF og K.

Nikolaj Villumsen (EL) frygtede, at penge til bekæmpelse af menneskesmugling havner i repressive regimers lommer ikke mindst Etiopien.

Rasmus Nordqvist (AL) frygtede, at pengene tages fra andre ulandsinitiativer.

EU-omposteringer
Finansieringen skaffes ved omposteringer for 3,35 mia. Euro (25 mia. kr.) over fire år på EU’s udviklingsmidler, hvor Danmarks andel er omkring 500 millioner kroner.

Det sammenlignede Kristian Jensen med et aktstykke om omprioritering på 380 millioner kroner, som han forbereder, fordi pengene ikke kunne bruges som planlagt i år.

Mange når slet ikke Middelhavet
-Årsagen til den megen irregulære migration er, at mange godt tør tage chancen, for risikoen for at blive sendt hjem er lille. Derfor tager så mange den farefulde færd, sagde Kristian Jensen.

-I øjeblikket er der meget fokus på, hvad der går galt, når de kommer ud på Middelhavet. Jeg kan godt frygte, at det er et meget højt tal for hvem det går galt inden de når Middelhavskysten, altså på vejen op gennem Niger og Libyen, fortsatte Kristian Jensen.

– Vækst kan være med til at hindre migration. Vi kan se rundt i verden, at vækst er med til at bekæmpe de store børneflokke. Jo længere tid, vi kan understøtte pigers skolegang, jo højere uddannelsesniveau, jo større erhvervsengagement, jo mere ret til at vælge sin egen fremtid, desto større effekt får det på nogle af de andre udfordringer.

– Det langsigtede svar på migration skal være 1) skabe udvikling, så de har håb om en fremtid i deres land, 2) administrere grænserne, så vi kontrollerer, hvilken migration vi skal have. Jeg er på ingen måde tilhænger af fri migration til Europa eller Danmark, erklærede Kristian Jensen.

DF kræver mere i noget-for-noget
DF’s ordfører oplever ikke en oprigtig vilje hos landene i Sahel til at stoppe migrationen.

– Fra Dansk Folkepartis side ser vi hele tanken om noget-for-noget som det bærende element i udviklingspolitik. Den kobling foretages ikke specielt godt i dette initiativ, der retter sig mod kvinder.

– Jeg ser forbavsende få kvinder i bådene, der kommer over Middelhavet. Med få undtagelser er det unge mere eller mindre virile mænd i deres bedste alder. Af den grund forekommer den kobling vanskelig mellem migration og kvinder, sagde Kristian Kristensen Berth.

– Vækst betyder, at børneflokke mindskes, men der er også en klar tendens til, at vækst i et land med et relativt lavt udgangspunkt medfører migration, for nogle mennesker får økonomisk mulighed for at bevæge sig til f.eks. Europa, anførte DF’s EU-ordfører.

Under en asylansøger hver anden time i oktober
Cirka 350 udlændinge søgte asyl her i landet i oktober, oplyser integrationsministeriet. Det samlede antal asylansøgere i året første 10 måneder er cirka 5700 mennesker. I 2015 var helårstallet 21.300 asylansøgere. (Dj/271116)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.