DF trækker stikket til elbiler efter EU-indgreb

EU-kommissionen kortsluttede den politiske aftale om afgifter af elbiler. Billedet viser elbilsopladning i Paris. Foto: Fagpressen.eu

Dennis Flydtkjær: EU skal ikke bestemme bilafgifter

Af Claus Djørup
Der er behov for et opgør – og det kunne meget vel være nu – med EU’s blanden sig i alt også på områder, hvor vi ikke har givet suverænitet videre til EU, erklærede skatteordfører Dennis Flydtkjær (DF) ved tredjebehandlingen mandag 21. december af lovforslaget om elbilsafgifter.

Dansk Folkeparti forlod aftalen om indfasning af registreringsafgift for el- og plugin-hybridbilerbiler frem til 2020, fordi EU-kommissionen siger nej til et loft, hvor værdien over 800.000 kroner ikke undtages for den fulde købsafgift, der indfases med en femtedel årligt fra 1. januar 2016. I praksis gælder det kun Teslas dyrere modeller.

Loven om indfasning af registreringsafgift – udfasning af nulafgiften – for elbiler over fem år blev vedtaget af et snævert flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Det radikale Venstre med tilsammen 91 mandater (inkl. to nordatlantiske socialdemokrater), efter at Dansk Folkeparti sprang fra firpartiaftalen og stemte imod ligesom alle partier uden for aftalen..

”En tilfældig embedsmand i EU”

”En tilfældig embedsmand i den belgiske byjungle i Bruxelles ringer til ministeriet og siger: Den går ikke?” siger Alex Ahrendtsen (DF) indigneret for at forklare, at de tre andre aftalepartier og ikke Dansk Folkeparti har forladt aftalen, når de fjerner loftet frem for at tage en sag ved EU-domstolen.

– Vi i har lige haft en folkeafstemning, hvor danskerne ikke ønskede mere EU. Nu vælger et spinkelt flertal i Folketinget at gå en anden vej og siger, at vi skal lægge os fladt på ryggen, siger Dennis Flydtkjær og sammenligner med børnechecken.

Hertil replicerer Karsten Lauritzen (V) samt skatteordførerne Jesper Petersen (S) og Martin Lidegaard (R) at aftalen indeholder et forbehold for EU’s godkendelse.

Loftet indføres når EU-kommissionen er overbevist
Rabatloftet – der p.t. alene omfatter de dyreste Teslamodeller – fjernes indtil videre, fordi EU-kommissær Margrethe Vestagers konkurrencedirektorats indledende vurdering lyder, at loftet er i strid med statsstøttereglerne.

Regeringen er uenig med konkurrencedirektoratets påstand om, at der er tale om statsstøtte til fordel for fabrikanter af billigere elbiler. Derfor vil Skatteministeriet kæmpe for det beregningsmæssige loft i Bryssel i den kommende tid.

De resterende aftalepartier (V, S, R) vil indføre loftet i en EU-godkendt form, hvis og når EU-kommissionen giver grønt lys. Det vil dog ikke ske med tilbagevirkende kraft. Det kræver et nyt lovforslag.

Afgiftstabet på 25 millioner kroner hentes ved at sænke radiofradraget yderligere.

Teslaer afgiftsberigtiges med 30 % fra nytår
Indfasningen af de almindelige afgifter for el- og plugin-hybridbiler sker med en femtedel om året, så afgiftsrabatten er helt væk i 2020.

Værdien over 800.000 kroner bliver altså ikke beskattet med fuld 150 procent afgift, men kun med en femtedel i 2016, indtil der eventuelt fremsættes et nyt lovforslag.

Bilkøberne og forhandlere og ikke staten ville komme i klemme
Det rummer en risiko for bilkøberne, hvis rabatloftet vedtages nu, understreger Karsten Lauritzen. Det er bilkøberne og forhandlerne og ikke staten, som står med efterregningen, hvis Danmark tabte en sag ved EU-domstolen om loftet.

Det ville betyde fuld afgift for alle elbiler fra nytår, hvis resten af lovforslaget ikke vedtages uden rabatloftet og give stor usikkerhed for både købere, producenter og forhandlere af elbiler, anfører skatteordførerne Louise Schack Elholm (V), Jesper Petersen (S) og Martin Lidegaard (R).

Interventionen
Skatteminister Karsten Lauritzens beskrivelse af EU-kommissionens intervention:

”Generaldirektoratet for Konkurrence har den 14. december 2015 telefonisk afgivet en indledende vurdering om, at det foreslåede loft for beregningsgrundlaget for afgiftsrabatten på 800.000 kr. i forbindelse med indfasningen af registreringsafgift for eldrevne køretøjer, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne køretøjer på det foreliggende grundlag ikke kan anses for at være i overensstemmelse med art. 107 TEUF og dermed indebærer statsstøtte, som ikke kan godkendes, da loftet ikke er miljømæssigt begrundet,” oplyser skatteministeren i ændringsforslagene. Et enkelt ændringsforslag blev annulleret ved tredjebehandlingen.

Den oprindelige er fra Motor-magasinets netsted

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.