DF støtter regeringens EU-afslag til nationale mindretal

Eva Kjer Hansen (t.v.) forsøger at mobilisere et folketingsflertal, der kan tvinge Christine Antorini og Nick Hækkerup til at støtte de nationale minsdretal i en EU-retssag mod kommissionen. Foto: Fagpressen.eu


Dansk Folkeparti: IKKE FLERE BEFØJELSER TIL EU-KOMMISSIONEN

Af Claus Djørup
Dansk Folkeparti trækker tæppet væk under Eva Kjer Hansens (V) forsøg på at skabe et flertal, der pålægger regeringen at forholde sig positivt til de europæiske mindretals organisation FUEN’s ønske om et borgerinitiativ kaldet ”Minority Safepack” med indsamling af en million underskrifter.

Regeringen vil ikke anfægte EU-kommissionens afvisning af borgerinitiativet, og Dansk Folkeparti vil ikke åbne en lem for flere beføjelser til EU-kommissionen.

– Det er vores indstilling, at EU ikke skal blande sig i mindretalspolitik, fastslår Martin Henriksen (DF), som er medlem af Folketingets sydslesvigudvalg.

– Vi har en unik model for mindretalssamarbejdet i det dansk-tyske grænseområde, og den skal vi bevare. Der er ingen grund til at blande EU ind i det. Mindretalspolitik er et national anliggende, og EU skal ikke have flere juridiske kompetencer til at blande sig i mindretalspolitik, siger Martin Henriksen efter en drøftelse i folketingsgruppen.

– Det er vigtigt for os, at EU ikke går ind og laver regler for mindretal, så vi ikke som nationalstat kan hjælpe vores danske mindretal i Tyskland, supplerer EU-ordfører Pia Adelsteen (DF).

Pia Adelsteen: EU skal ikke lave regler, der hindrer os i at støtte det danske mindretal. Foto: Fagpressen.eu

KULTURHARMONISERING VIL SKADE DANSK MINDRETAL
Pia Adelsteen støtter regeringens udlægning af traktatjuraen, hvorefter EU-kommissionen ikke har hjemmel til at tage initiativer vedrørende nationale mindretal.

Hun frygter, at en EU-mindretalspolitik ville harmonisere de kulturelle og nationale forskelle til skade for Danmarks og Tysklands støtte til de respektive mindretal i grænselandet.

– Som jeg har forstået Lissabontraktaten, så harmoniseres uagtet om man er mindretal eller ej. Reglerne gælder for samtlige borgere, der bor i EU, og derfor kan man ikke give særregler til et mindretal. et er fint med en forespørgselsdebat, men vi kommer nok ikke til at lave en vedtagelse sammen, konkluderer Pia Adelsteen.

En dansk intervention ved EU-domstolen skal være til fordel for de nationale mindretal og ikke EU-kommissionen, mente hun umiddelbart efter europaudvalgsmødet og før diskussionen i sin folketingsgruppe.

– Det undrer, at regeringen ligesom mener ingenting. Det berører også os – det danske mindretal i Tyskland. Jeg ønsker ikke at give EU mere magt, men hvis EU har hjemmel til at gøre noget for mindretallene, skal man også gøre det, sagde Pia Adelsteen med forbehold for diskussionen i folketingsgruppen.

TO SAMRÅD
Europaudvalgsformand Eva Kjer Hansen bebudede fredag (13. december) en europapolitisk folketingsdebat om nationale mindretal. Det skete efter europaudvalgets samråd nummer to om EU-kommissionens afvisning af de europæiske mindretals organisation FUEN, som ønsker et borgerinitiativ kaldet ”Minority Safepack” med indsamling af en million underskrifter.

– Det er ikke acceptabelt, at regeringen ikke vil komme med politiske tilkendegivelser om mindretalsbeskyttelse. Det har alle dage været en mærkesag for Danmark, og om nogen har vi klare budskaber på, hvad man kan gøre for at sikre mindretalsrettigheder, sagde Eva Kjer Hansen til Fagpressebureauet.

Forespørgslen er en opfølgning på et dobbeltsamråd i europaudvalget fredag 13. december med handels- og europaminister Nick Hækkerup (S) og undervisningsminister Christine Antorini (S). Det første samråd alene med Christine Antorini blev holdt den 22. november.

TRE PARTIER STØTTER FORESPØRGSEL
Efter Dansk Folkepartis melding ender forespørgselsdebatten næppe med, at et flertal pålægger regeringen at komme med et indlæg ved EU-domstolen til fordel for de nationale mindretal i den retssag, som FUEN anlagde 25. november mod kommissionen.

Enhedslisten, Konservative og Liberal Alliance støtter Venstres forespørgsel. (Dj/231213)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og bileder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.