DF: Kroatien mere egnet end Rumænien og Bulgarien

Et enstemmigt folketing siger ja til Kroatiens medlemskab af EU fra 1. juli i år. Nå ja, de tre EU-skeptiske partier – Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance – trækker på skulderen og vil ikke stille sig i vejen, hvis Kroatien vil ind i EU med hvad det indebærer.

Af Claus Djørup
Folketingets vedtagelse af Danmarks tilslutning til udvidelsen af EU til 28 lande vil først ske, når man kender EU-kommissionens afsluttende rapport om Kroatien i slutningen af marts, oplyste europaminister Nicolai Wammen (S) ved den korte førstebehandling torsdag 21. februar.

Regeringen har fravalgt muligheden for særlige overgangsforanstaltninger i forhold til arbejdskraftens fri bevægelighed over for Kroatien med 4,4 millioner indbyggere, men det vil være muligt at indføre dem senere, forsikrer Nicolai Wammen.

EU-ordfører Pia Adelsteen (DF) bebuder et ændringsforslag om en sådan overgangsordning, men i sidste ende stemmer Dansk Folkeparti ja ud fra ræsonnementet, at det må være op kroaterne selv at afgøre, om det er godt eller skidt at være en del af EU’s fællesskab.

EU-ordfører Nikolaj Villumsen (EL) fraråder den kroatiske befolkning at tilslutte sig EU, men Enhedslisten stiller sig ikke i vejen.

EU-ordfører Merete Riisager (LA) advarer kroaterne om, at der skal betales i suverænitet og klingende mønt for at være kerneland i EU.

– Den økonomiske overbygning trækker EU i den gale retning og underkender de nationale demokratiers ret til og ansvar for deres egne økonomier, virksomheder og befolkninger. Dette scenarie af stigende irritation og afhængighed mellem landene og stadig større desperation over arbejdsløshed og gæld skal Kroatien skal holde øjnene på, når de træder ind, sagde Merete Riisager.

HOLD ØJE MED EFTERLEVELSEN EFTER 1. JULI
Ungarn, Rumænien og Bulgarien er eksempler på nye medlemslande, hvor demokratiudvikling eller lovede retsreformer og korruptionsbekæmpelse står i stampe, når optagelsen er gennemført.

Vil det samme ske med Kroatien? Vice-EU-ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) pålægger sig selv og det øvrige EU en pligt til at holde øje med nye medlemslande.

– Der er desværre eksempler på, at nye medlemslande har haft lidt mere end vanskeligt ved at leve op til det, og derfor er det nødvendigt, at vi alle sammen tager den forpligtelse alvorligt, sagde Jakob Ellemann-Jensen.

– Det er afgørende, at de samlede regler efterleves. Derfor er vi tilfredse med, at regeringen fremhæver fokus på de tilsagn, Kroatien har givet vedrørende retsvæsen og grundlæggende rettigheder, der hidtil har været en stor udfordring for de kroatiske myndigheder, siger EU-ordfører Lene Espersen (K).

Pia Adelsteen fremhæver, at Kroatien har været gennem en anderledes proces – dvs. strengere forberedelse og overvågning – end Rumænien og Bulgarien.

KROATIEN OPTAGES SENERE I SCHENGEN
Kroatien optages ikke fuldt i Schengen-samarbejdet straks, så kroater skal stadig have pas med for at komme ind i Danmark. Ophævelsen af personkontrollen sker ved en separat, enstemmig beslutning på et EU-topmøde. (Dj/230213)

Comments are closed.