DF: Gå hårdere til Kina (opdateret)

Ingen minister deltager i EU-møde om Kina – Anders Samuelsen er med dronningen og kronprinsen i Argentina

Opdateret med korrigeret oplysning i 5. afsnit: Stats- og regeringschefer deltager ikke i EU-Kina-topmødet

Af Claus Djørup
Ingen dansk minister deltager i EU’s udenrigsministres møde mandag 18. marts om Kina. Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) deltager i dronning Margrethe og kronprins Frederiks rejse til Argentina i spidsen for en erhvervsdelegation 18.-20. marts.

Mødets hovedpunkt er forberedelsen af det årlige topmøde med Kina i Bryssel den 9. april. Den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ventes at deltage i frokostdrøftelsen.

Den manglende danske ministerdeltagelse ærgrer EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF).

– Det er en mærkelig prioritering, at Danmark ikke er repræsenteret ved det møde, kritiserede Kenneth Kristensen Berth i europaudvalget fredag 15. marts.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) afkræftede i europaudvalget 20. marts, at han deltager i det europæisk-kinesiske topmøde den 9. april, som udenrigsministeren ellers oplyste. EU-Kina topmødet varetages af kommissionsformand Jean Claude-Juncker og EU-topmødeformand Donald Tusk.

Kinamødets dagsorden kan diskuteres med statsministeren i europaudvalget onsdag 20. marts i forbindelse med forelæggelsen af punkterne på EU-topmødet 21.-22. marts, oplyste udenrigsministeren, som endvidere henviste til sine to besøg i Kina.

Samlet set lægger den danske regering vægt på, at EU taler med én stemme over for Kina, at topmødet udmøntes i konkrete resultater bl.a. på det handelspolitiske område, samt at menneskerettigheder – herunder situationen i Tibet og Xinjiang – også drøftes.

DF’s kritiske kinasager
Kenneth Kristensen Berth har en lang liste med Kinas brud på frihedsrettigheder, som han ellers gerne så nævnt på udenrigsministrenes møde 18. marts:

* Arbejdslejre for politiske fanger i Kina
* Afskaffelsen af begrænsningen på to embedsperioder for Kinas præsident Xi Jinping, der nu kan sidde på posten resten af livet.
* Forfølgelsen af Falun Gong
* Forfølgelse af demokratiforkæmpere i Hong Kong
* Handel med fangers organer
* Kinas tiltagende aggressive fremfærd over for Taiwan

Parentetisk bemærket er Kenneth Kristensen Berth vært for et kinakritisk debatmøde på Christiansborg i Fællessalen torsdag 4. april.

Illoyal handelspraksis
Anders Samuelsen betegner Kinas adfærd på handelsområdet som uacceptabel.

Det er ikke nok for DF-ordføreren.

– Hvilken interesse har de kinesiske myndigheder haft i at afvige fra den fremfærd, når man på europæisk plan har en vattet tilgang til Kinas kontinuerlige overtrædelser af almindelige spilleregler på handelsområdet med manipulation med valuta osv.

– Hvad skulle få Kina til at ændre den praksis, når EU ikke har et modspil. Ingen har for alvor ønsket at tage en konflikt med Kina om disse spørgsmål, sagde Kenneth Kristensen Berth.

– De spørgsmål er et eksempel på, at det er vigtigt at stå sammen i EU i den kritiske menneskerettighedsdialog med Kina, replicerede Anders Samuelsen.

Vi har også fokus på arbejdstagerrettigheder, bekræftede han over for Nikolaj Villumsen (EL).

EU strammer udbuds- og investeringsregler
EU-kommissionen fremlagde tirsdag 12. marts en evaluering af EU’s forbindelser med Kina med samt 10 initiativer og principper. Anders Samuelsen kalder den ”en mere håndfast tilgang til Kina”.

Først og fremmest opfordres Kina til at mindske sine drivhusgasemissioner senest i 2030.

Videre ønsker EU et mere ligevægtigt og gensidigt økonomisk forhold. Dette omfatter en reform af Verdenshandelsorganisationen navnlig med hensyn til subsidier og tvungne teknologioverførsler.

EU vedtager det internationale instrument for offentlige udbud inden udgangen af 2019.

EU-kommissionen offentliggør i midten af 2019 en vejledning om deltagelse af udenlandske tilbudsgivere og varer på EU’s udbudsmarked for at sikre, at der ikke kun lægges vægt på prisen, men også på høje arbejds- og miljøstandarder.

EU-kommissionen forbereder en henstilling om 5G og beskyttelse af kritisk infrastruktur.

Endelig gennemfører medlemslandene den ny forordning om screening af udenlandske direkte investeringer i kritiske aktiver, foreslår kommissionen. (Dj/160319/200319)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.