De Røde Ørers Bygning

Centrale dokumenter er pist væk om Dong Energys kapitaludvidelse og børsnotering. Foto: Fagpressen.eu

Statsrevisorer: Dårlig forvaltningsskik i DONG Energy-sag

Af Claus Djørup
Statens salg af aktier i DONG Energy udvikler sig til en forvaltningsskandale. Basal forvaltningsmæssig praksis og skik er tilsidesat på en måde, som de længst siddende statsrevisorer, Peder Larsen (SF) og Henrik Thorup (DF), ikke har oplevet før.

Dokumenter er blevet væk og ting er ikke blevet nedskrevet. Eksempelvis blev Goldman Sachs endelige bud givet mundtligt og ikke skriftligt, uden at en embedsmand skrev et notat.

– Umiddelbart, når der spørges til min hukommelse, kan jeg ikke finde fortilfælde, siger statsrevisorernes formand, Peder Larsen, om den dårlige forvaltningsskik.

– Jeg har ikke set det før, at centrale dokumenter er pist væk, istemmer statsrevisorernes næstformand, Henrik Thorup.

Videre holder Finansministeriet med en håndfuld forskellige argumenter nogle dokumenter så fortrolige, at rigsrevisionen ikke må videregive dem til statsrevisorerne. Det har statsrevisorerne affundet sig med, for ellers kunne rapporten ikke skrives.

Rigsrevisionen beretning og statsrevisorernes kritik drejer sig om manglende dokumentation i Finansministeriet i strid med god, offentlig forvaltningsskik, kridtede Peder Larsen banen op på statsrevisorernes pressemøde onsdag 17. maj.

Det handler hverken om de politiske valg, pris eller værdiansættelse i forbindelse med kapitaludvidelsen. Der blev godkendt i januar 2014, og børsnoteringen i juni 2016.

”Meget utilfredsstillende”
Statsrevisorernes kritik er todelt. Den alvorligste – ”meget utilfredsstillende” – gælder de manglende centrale dokumenter, utilstrækkelig dokumentation for overvejelser om kapitaludvidelsen og dårlig efterlevelse af god forvaltningsskik.

Statsrevisorerne nøjes med at ”kritisere” Finansministeriets ufuldstændige beslutningsgrundlag til regeringens økonomiudvalg og forligskredsen om kapitaludvidelsen.

– Utrolig mange steder mangler der dokumentation for tingene, dvs. der er ingen bilag. For at sige det mildt er det usædvanligt, at man ikke kan få tingene frem, siger Henrik Thorup.

Henrik Sass Larsen: Alle politikere pure frifundet
Beretningen vedrører altså forvaltning, og det benytter statsrevisor og gruppeformand Henrik Sass Larsen (S) til at tale om en pure frifindelse af den politiske ledelse.

– Alle de politiske led herunder regeringens økonomiudvalg og den tidligere finansminister (Bjarne Corydon, red.) på ingen måder i denne rapport bliver kritiseret i forhold til deres dispositioner, sagde Henrik Sass Larsen på pressemødet.

– Det er Finansministeriets administration – ansatte – har ikke i tilstrækkeligt omfang dokumenteret deres arbejde eller lavet de forarbejder, som man synes skulle være fuldt ud dækkende i forhold til de indstillinger, man har givet videre til det politiske led, fortsatte Henrik Sass Larsen.

Dårlig driftsledelse
-Det er påfaldende, at et ministerium, der regnes for at være det fineste, ikke har styr på håndtering af dokumenter, sagde statsrevisor og gruppeformand Søren Gade (V).

I hans øjne falder kritikken tungt tilbage på systemet i Finansministeriet, dvs. embedsmændene, da man ikke kan forvente, at ministeren selv håndterer og arkiverer dokumenter i kælderen.

Finansudvalget
– Jeg kan ikke forestille mig, at statsrevisorerne kan foretage sig yderligere, men der er andre muligheder, siger Peder Larsen.

– Man kan fat i den andre steder. Folketinget kan kigge på den eller hvem der har interesse. Statsrevisorernes arbejde er at forholde sig til beretningen, og den fortæller om mange huller i processen, supplerer Henrik Thorup.

Det er Folketinget, som eventuelt skal forfølge sagen. I første omgang vil finansudvalget drøfte den 24. maj, om og hvordan udvalget mødes med finansminister Kristian Jensen (V) om rigsrevisionens rapport.

– Det vil være naturligt, hvis finansministeren kommer i udvalget og giver sit syn på rigsrevisionens rapport, siger Joachim B.Olsen (LA), som er formand for finansudvalget.

Værdiansættelse ud af det blå
– Det med prisfastsættelsen er særlig skræmmende, hvor man ikke lavede store udregninger på, hvad DONG egentlig var værd, siger finansordfører René Christensen (DF) umiddelbart efter den første nødtørftige bladring i rapporten.

– Man skriver, at Finansministeriet ikke via konkrete beregninger eller detaljerede analyser har dokumenteret, hvordan man nåede frem til indstillinger til regeringens økonomiudvalg og forligskredsen om valg af investorer, læser finansordføreren op.

René Christensen interesserer sig bl.a. for hvem, der har foretaget prisfastsættelsen og måske har haft en egeninteresse i en lavere værdi.

Dansk Folkeparti stemte imod salget og røg ud af forligskredsen. Partiets krav var, at staten skulle sidde for bordenden, men det harmonerede ikke med, at Goldman Sachs med dengang 19 % havde vetoret angående de to vigtigste direktørposter.

Det var også sagen, som sprængte SF ud af regeringen.

Finansministeren: Resultatet uberørt af dårlig forvaltningsskik
Finansminister Kristian Jensen har tre måneder til at svare statsrevisorerne. I sin første skriftlige pressekommenar tager han ikke overraskende kritikken til efterretning.

Den manglende dokumentation har ikke haft betydning for resultatet af processen, understreger Kristian Jensen.

Han noterer tillige en rigsrevisionskonklusion om, at buddet fra Goldman Sachs var det eneste bud, der kunne sikre DONG Energys kapitalbehov.

DSB og SAS kunne flyttes fra Finansministeriet
– Man kunne passende lave en slags drejebog for håndtering af salg af statens aktiver, siger Peder Larsen.

Henrik Sass Larsen er inde på samme spor.

– En politisk overvejelse oven i dette ville være, hvordan man fremover behandler statens aktiver og selskaber, om den rigtige konstruktion er forankring i ministerierne som nu. Det ville være klogt at overveje at flytte det væk fra ministerierne til (f.eks.) et holdingselskab, siger Henrik Sass Larsen.

René Christensen (DF) ønsker også en anden struktur og stopklodser, hvor man ikke – som han siger – snyder sig selv igen.

Børsnoteret to uger før brexit
Flere sekvenser af rigsrevisionsrapporten handler om overvejelser angående EU’s statsstøtteregler og EU-ret.

Kammeradvokaten vurderede, at det var i overensstemmelse med de EU-retlige krav om ligebehandling og gennemsigtighed, at Finansministeriet giv videre med tilbuddet fra Goldman Sachs, uanset at dele af buddet kun var afgivet mundtligt, fremgår det af rigsrevisionsrapporten.

Finansministeriet frygtede, at den britiske folkeafstemning 23. juni 2016 kunne skabe uro på markederne. Derfor skulle børsnoteringen ske forinden. Det skete to uger før den 9. juni. (Dj/180517)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.