De forende radikale vil afskaffe sommerhusreglen

Stadig solidt flertal for den ældste EU-undtagelse

Af Claus Djørup
Alternativet og Det radikale Venstre støtter Liberal Alliances beslutningsforslag om afskaffelse af sommerhusreglen , som blev indført i 1959 og kendes som Danmarks ældste EF- eller EU-undtagelse.

Siden Centrumdemokraternes exit har kun Liberal Alliance stået for ophævelse af forkøbsretten til fritidshuse indtil fredag 18. marts, da EU-ordfører Christina Egelunds (LA) forslag blev førstebehandlet.

Konstellationen udgøres af folketingets super europæiske og super markedspartier – hvis partiledere engang sad i samme folketingsgruppe – med i alt 30 mandater, som ønsker at udvide det indre marked til sommerhusene.

For fire år siden stemte Det radikale Venstre imod det samme forslag ligesom de øvrige dengang seks partier.

EU-ordfører Emrah Tuncer (R) siger ja med forbehold for at kunne vende tilbage til en afvisning. Han ønsker en konsekvensanalyse og nævner muligheden for en folkeafstemning.

En undersøgelse af sommerhusloven er færdig til sommer, oplyser justitsminister Søren Pind (V).

Liberal Alliance ønsker folketingsanalyse
– Min konklusion på debatten er, at stillingtagen til spørgsmålet beror i vid udstrækning på gæt og myter. Det er der anledning til at få undersøgt. Det vil vi bede europaudvalgets sekretariat om at hjælpe os med, siger Christina Egelund til Fagpressebureauet.

Hun fremhæver to påstande hos opponenterne om konsekvenser af sommerhusreglens afskaffelse, som bør undersøges:

1) Prisen ville eksplodere, fordi kun velhavende tyskere ville storme til Danmark og købe hus.

2) Disse velhavende tyskere vil ikke udleje deres sommerhuse i samme grad som danskere.

Sommerhusmarked trænger til liberalisering

– Jeg undrer mig over, at et flertal vil fastholde en indgriben i det indre marked, siger Christian Egelund, som er valgt i Vendsyssel.

Det forklarer, hvorfor det EU-skeptisk parti vil afskaffe denne beskyttelse.

– Liberal Alliance er skeptisk over for dele af EU-samarbejdet er blevet så omfangsrigt og bredt, men vi er ikke et gran skeptiske over for det indre marked, tværtimod. Vi er fuldblodstilhængere af det indre marked og vil gerne have det liberaliseret, herunder et reelt indre marked for serviceydelser.

– Det er ærgerligt, at vi holder en stor del af det danske marked, nemlig salg af sommerhuse, uden for det indre marked. Det undrer mig, for på tværs af partierne er vi enige om at lovprise det indre marked, fortsætter Christina Egelund med et hip til de klassiske EU-begejstrede partier.

– Det er mærkeligt, at man er bange for, at europæere skulle købe huse og skabe vækst i udkantsdanmark. Det ville være en stor glæde, hvis tyskerne kom tilbage til de danske kyster i hobetal, fortsætter Christina Egelund, som er valgt i Vendssyssel.

Der er sket meget i forholdet til Tyskland og i Europa siden sommerhusreglens indførelse i 1959, bemærker hun. Tyskland er genforenet, og vesttyskere kan købe ferielejligheder ved Østersøen i Mecklenburg-Vorpommern, Polen og andre lande.

Stigende efterspørgsel og højere priser kan modvirkes ved at udvide udbuddet, pointerer Christina Egelund: – Man ville få gang i væksten i yderområder og også i Vendsyssel ved at fjerne sommerhusreglen, hvis konsekvensen er, at vi kan få gang i byggeri af flere sommerhuse.

– 12.522 familier ikke kan få solgt deres sommerhus, siger Christina Egelund. Det var det senest opdaterede tal for udbudte sommerhuse, som hun gik i folketingssalen med til førstebehandlingen før påske.

Sagt i folketingsdebatten
Anne Paulin (S): – For mange sommerhuse på udenlandske hænder vil betyde, at mange huse vil stå tomme en stor del af året og bidrage til et mere dødt end levende lokalsamfund, hvor velhavende udlændinge kun kommer forbi et par enkelte gange om året.

Peter Kofod Poulsen (DF):
– Vi har faktisk de højeste sommerhuspriser i flere år, og en afskaffelse af sommerhusreglen vil utvivlsomt få priserne til at stige endnu mere.

Preben Bang Henriksen (V): – I Venstre mener vi, at der er flere forhold, der taler imod forslaget end der taler for, og vi er derfor til sinds at opretholde gældende lovgivning.

Finn Sørensen (EL):
– Det har intet med dobbeltmoral at gøre, at danskere kan købe sommerhuse i andre EU-lande, mens de andre ikke kan købe sommerhuse her. Det er jo de landes beslutning, at det skal være muligt for udlændinge at købe sommerhuse i deres lande. Fint med det, det bestemmer de.

Rasmus Nordqvist (AL): – Et bedre EU kræver, at alle lande køber ind på fællesskabets præmis og tager ejerskab for at føre de fælles løsninger ud i livet. Den danske undtagelse omkring køb af sommerhuse er et eksempel på en særregel, som er lavet for at beskytte danske særinteresser, som ikke engang nødvendigvis bunder i et faktuelt behov.

Emrah Tuncer (R):
– Den radikale folketingsgruppe har drøftet, hvorvidt der kunne være en folkeafstemning om dette. Det er jo ikke noget, vi på den måde lægger op til, men det kunne være interessant.

Holger K. Nielsen (SF) om egen erfaring: – Det er så besværligt at udleje sit sommerhus, at det vil udlændinge ikke kaste sig over.

Rasmus Jarlov (K): – Sommerhusreglen er et værn mod affolkning og germanisering af den jyske vestkyst. (Dj/250316)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.