De fire gamle partier alene om budgetmandat

Europaudvalgsformand Mette Gjerskov (S) registrerede kun 95 mandater bag finansministerens mandat til EU-budgettet for 2016. Foto: Fagpressen.eu

SF og Alternativet med på nej-hold til flygtningetyndt EU-budget

Af Claus Djørup
Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) har kun opbakning fra de fire gamle partier til sit forhandlingsmandat angående EU’s budget for 2016.

Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance fik følgeskab af SF og Alternativet til afvisning af mandatet i europaudvalget fredag 4. september. Sagen bæres altså igennem af et snævert flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det radikale Venstre og Det konservative Folkeparti med tilsammen 95 mandater.

Danmark tilhører de budgetrestriktive gruppe, som ønsker lavere budget, fokusering på områder med europæisk merværdi samt margen til uforudsete udgifter ikke mindst i forbindelse med flygtningepresset, for at citere finansministeren.

– Der er knaphed med pengene mange steder, og derfor skal EU også bidrage til at vise tilbageholdenhed på administrationsudgifterne, fastslog Claus Hjort Frederiksen som en gentagelse af forgængeren og sig selv i VK-regeringens tid.

Flere penge til statskassen i 2016
Kompromisforslaget – hvis det vedtages – medfører et dansk EU-bidrag på cirka 18 milliarder kroner i 2016, hvilket er et fald på cirka 2,7 mia. kr. i forhold til 2015-budgettet, hvilket mestendels skyldes indregning af den danske rabat (friholdelse for medfinansiering af andre landes EU-rabatter) med tilbagevirkende kraft.

EU-kommissionens forslag ville medføre et dansk kontingent på 18,2 mia. kr., altså et par hundrede millioner kroner mere.

Ildebrandsbudget
Holger K. Nielsen (SF) kritiserede ministerrådets nedskæring i den forebyggende, langsigtede indsats over for flygtninge- og migrantstrømme. Han ønsker, at finansministeren støtter EU-kommissionens forslag om flere penge til flygtningepolitikken.

– Lyt til kommissionen, istemte Rasmus Nordqvist (AL).

– Man gør ikke noget ved forebyggelsen og giver en smule mere til håndtering af ildebrande. Det er ikke en klog prioritering af de fælles midler, sagde Søren Bo Søndergaard (EL).

– Der er allerede foreslået meget store stigninger i bevillinger til håndtering af flygtningesituationen, og man kan selvfølgelig ikke afvise, at der kan blive behov for yderligere stigninger i lyset af den ekstraordinære situation, som vi befinder os i, svarede Claus Hjort Frederiksen.

Han erklærede sig såmænd enig med Holger K. Nielsen i, at det er logisk også at satse på den langsigtede nærområdeindsats og ikke kun på det akutte.

Claus Hjort Frederiksen understregede, at stigninger på dette felt skal ske inden for EU’s overordnede budgetrammer og ved omprioriteringer, dvs. der skal skæres tilsvarende andre steder. (Dj/060915)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.