Datastyring med begrænsninger over for Kina og USA

Mandat til EU-kriterier for anvendelse af følsomme data

Af Claus Djørup
Det kostede Statens Serum Instituts daværende topchef jobbet på et uheldigt tidspunkt i optakten til koronakrisen, at et par tusinde danske kvinders biologiske data blev sendt til USA i 2016-2018 uden kvindernes vidende eller en datadelingsaftale.

Den skandale vedrørende persondata illustrerer, hvad EU-kommissionens forslag til forordning om datastyring handler om. På den ene side bliver det nemmere at tilgå og udnytte offentlige data, som er underlagt rettigheder hos tredjeparter, på den anden side indføres nye kriterier og regler som værn med overtrædelser.

Forslaget indeholder mulighed for at begrænse overførsel af fortrolige data til lande uden for EU, understregede erhvervsminister Simon Kollerup (S) ved forelæggelsen i europaudvalget torsdag 23. september.

Hans position fik bred støtte. Dansk Folkeparti og Enhedslisten var de eneste partier med medlemmer i udvalget, som ikke nikkede ja til forhandlingsmandatet.

Adgang til flere data
Der indføres med Simon Kollerups ord en sikker adgang til data, der er underlagt restriktioner. Der etableres et datainformationspunkt, der letter adgangen for anmodninger fra f.eks. videnskabsmænd om adgang til sundhedsdata.

Videre etableres et tilsyn, der sikrer mod videregivelse af data til uvedkommende formål. Det sker med registrerede datamellemmænd i form af platform eller database.

Dataaltruisme er ændret fra obligatorisk til frivillig i det seneste kompromisforslag. Det er donation af data gennem certificerede dataaltruistiske organisationer, hvor formålet eksempelvis er forskning i sjældne sygdomme eller forbedring af offentlige ydelser.

Simon Kollerup betragter forslaget som en styrkelse af lige konkurrencevilkår. Kommissionen får en ekspertgruppe, der skal sørge for ensartede dataformater.

Databeskyttelsen skal opretholdes
-Det er ekstremt vigtigt, at vi værner mest muligt om data, som vedrører fysiske personer, at fokus skærpes på databeskyttelse i forbindelse med denne forordning og dataudveksling sker i overensstemmelse med gældende forvaltningsretlige regler understregede EU-ordfører Anne Valentina Berthelsen (SF).

-Forordningen er ikke en lempelse af databeskyttelsen, forsikrede Simon Kollerup.

Der skal være et et datatilsyn (med lille d), men det er ikke afgjort hvordan overvågningen skal ske. Dog kommer Datatilsynet (med stort D) ikke til at spille en rolle i denne sammenhæng, fordi det ikke vedrører persondata som sådan, oplyste Simon Kollerup.

Med andre ord pålægges Datatilsynet ikke en ny, bevillingskrævende opgave.

EU-domstolen skal kunne nedlægge forbud, indtil der er rettet ind, hvis lande og virksomheder ikke lever op til reglerne, fordrede Anne V. Berthelsen.

Indgreb uden protektionistisk bagtanke
-EU-kommissionen fastlægger kriterier i en gennemførelsesretsakt for, hvornår der kan indføres restriktioner for overførsel af særligt sensitive persondata til tredjelande på en måde, der ikke indfører handelsprotektionistiske tiltag ad bagdøren, forklarede Simon Kollerup.

Særligt sensitive ikke-persondata kan være med hensyn folkesundhed og sikkerhed, og de fastlægges gennem andre EU-retsakter og ikke forslaget om datastyring.

-Vi er meget optaget af, at vi ikke havner i nogle regler, der lukker verden, men holder den åben. Forordningen giver mulighed for at lave kriterier, der er fornuftige både ud fra samfunds- og virksomhedsperspektiv, som vi ikke har i dag for at lave denne overførsel på en fornuftig måde, sagde Simon Kollerup i et svar til Katarina Ammitzbøll (K)

Altruistisk undtagelse
EU-ordfører Anne Sophie Callesen (R) dissekerede i sondringen mellem altruistisk (almennyttigt) og kommercielt særligt på sygehusområdet.

Den samme gjorde Dansk Erhverv i høringen ved at anføre, at modstilling mellem almennyttige formål og kommercielle interesser er uhensigtsmæssig. Donation af f sundhedsdata til en medicovirksomhed kan fremme almennyttige og kommercielle interesser på én gang.

Simon Kollerup holdt sig til, at det bliver frivilligt for medlemslandene. Han lægger vægt på, at det så at sige vokser nedefra. Han er ikke interesseret i nye administrative byrder med registrering af altruistiske organisationer.

-Gode formål, men omkostningerne skal stå mål med gevinsterne, for ellers er der ikke meget vundet, sagde han i et svar til Kim Valentin (V).

Kniber med vægt-angivelser
Kim Valentin sad i formandsstolen og foreholdt, at de aftalte begreber om at lægge “vægt”, “stor vægt” og “afgørende vægt” på var udelagt i politikernotatet, selv om regeringen og Folketinget har aftalt denne inddeling.

“Det vil vi tage med os hjem,” replicerede Simon Kollerup.

Imidlertid fortsatte erhvervsministeren med at anvende “arbejde for”, hvilket ikke har plads i terminologien for mandater. Det ville kræve en ny forhandling om termerne, påpegede Kim Valentin. (Dj/270921)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.