Dataetik sinker opkobling til EU-net for korona-app’er

Smittespredningen i Europa målt på nysmittede per 100.000 indbyggere per uge – EU-nettet for opsporings-app’er bliver uden dansk deltagelse i første fase.

Juridisk analyse før beslutning efter sommerferien

Af Claus Djørup
Det er usikkert, om den danske smittesporings-app’en koblers på den europæiske infrastruktur for grænsekrydsende udveksling af data mellem nationale kontaktsporings- og advarsels-app på mobiltelefoner, der indgår i bekæmpelsen af Covid-19.

Sundhedsminister Magnus Heunickes (S) forsigtighed skyldes, at den fælleseuropæiske udvekslingscentral – ‘gateway’ – indebærer, at der udveksles oplysninger omkring danske borgere, der er testet positiv med Covid-19.

Med det forbehold støtter han EU-kommissionens forslag til regelværk for samarbejde – interoperabilitet – mellem nationale smitteopsporings-app’er.

Partierne bag den politiske aftale om Smittestop.dk (alle bortset fra DF og NB) får forelagt juridiske analyser af gatewayen og den juridiske databehandlerkonstruktion efter sommerferien, oplyser sundhedsministeren. Det kræver en ændring af bekendtgørelsen, hvis Smittestop.dk tilkobles EU-strukturen.

”Regeringen er opmærksom på, at en senere stillingstagen til Danmarks deltagelse i gateway kan betyde, at man kan gå glip af tidlige erfaringer fra pilotprojekt, som forventes påbegyndt ultimo juli, men sikkerhed og i behandling af danske persondata vægtes over dette hensyn,” hedder det i politikernotatet. (120720)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.