Danskere fylkes om EP’s energiudvalg (opdat. II)

Morten Messerschmidt bliver stedfortræder i ITRE samt medlem af forfatningsudvalget. Foto: Fagpressen.eu

Ingen dansker i EP’s transportudvalg

Af Claus Djørup (opdatering nr. 2, 4. juli)
EU-parlamentets energipolitiske diskussioner får et kraftigt dansk præg med tre danske medlemmer.

Det er veteranen Bendt Bendtsen (K) og de to nyvalgte Jeppe Kofod (S) og Morten Helveg Petersen (R), som bliver medlemmer af energi-, industri- og forskningsudvalget ITRE, fremgår det af EP’s officielle lister efter nedsættelsen af udvalgene torsdag 3. juli.

Jens Rohde (V) og Morten Messerschmidt (DF) er stedfortrædere i ITRE.

Hvor energiudvalget har tre danske EU-positive medlemmer, får budgetkontroludvalget CONT to danske EU-skeptikere i Rina Ronja Kari (N) og Anders P. Vististen (DF).

Sidstnævnte er eneste dansker i budgetudvalget BUDG som stedfortræder.

Beskæftigelses- og socialudvalget EMPL får tre danske medlemmer: Ole Christensen (S), Ulla Tørnæs (V) og Rina Ronja Kari (N).

Jørn Dohrmann (DF) og Margrete Auken (SF) sidder i miljø-, sundheds- og fødevaresikkerhedsudvalget ENVI. Christel Schaldemose (S) er stedfortræder i dette udvalg.

Christel Schaldemose (S) sidder i forbruger- og indremarkedsudvalget IMCO. Her har Ulla Tørnæs (V) en post som stedfortræder.

Jens Rohde (V) har fået fast plads i landbrugsudvalget AGRI, hvor Jørn Dohrmann (DF) har en stedfortræderplads.

Morten Messerschmidt (DF) vælger at sidde i udvalget om konstitutionelle anliggender AFCO.

Rikke Karlsson (DF) er placeret i henholdsvis kultur- og uddannelsesudvalget CULT og udvalget for andragender PETI. I det sidstnævnte udvalg møder hun Margrete Auken (SF).

Bendt Bendtsens (K) anden udvalgspost er som stedfortræder i udvalget for international handel INTA, herunder frihandelsaftaleforhandlingerne mellem EU og USA.

Jeppe Kofod (S), Morten Messerschmidt (DF) og Rina Ronja Karis (N) har alle en post som stedfortræder i valuta- og økonomiudvalget ECON.

Rikke Karlsson (DF) og Morten Helveg Petersen (R) har begge en post som stedfortræder i udvalget om borgernes rettigheder og retlige og indre anliggender LIBE, hvilket bl.a. dækker asylpolitik.

Ole Christensen (S) er stedfortræder i fiskeriudvalget PECH.

Følgende udvalg er uden danske medlemmer eller stedfortrædere:
AFET udenrigsudvalget og herunder DROI menneskerettigheder og SEDE sikkerhed og forsvar.
DEVE udvikling
TRAN transport og turisme
REGI regionaludvikling
JURI retsudvalget
FEMM kvinders rettigheder og ligestilling

(Dj/030714/040714)
© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.