Dansk støtte til Østrig i sag om børneydelse

Danmark prøver at ændre EU-domstolens holdning til indeksering af grænsependleres børnetilskud

Af Claus Djørup
Regeringen gør et nyt forsøg på at få anerkendt indeksering af sociale ydelser og særligt børne- og ungeydelser. Det sker i forbindelse med en østrigsk sag ved EU-domstolen om en tjekkisk grænsependler.

Beskæftigelsesministeriet vil afgive et indlæg i sagen ved EU-domstolen, der behandler skriftlige spørgsmål fra en østrigsk domstol

– Det har allerhøjeste prioritet for regeringen at søge at få mulighed for at indeksere børneydelser. Den forelagte sag skal derfor benyttes som anledning til at fremføre argumenter til støtte for indeksering og for en nyorientering af Domstolens (EU-domstolen, red.) praksis på dette område, skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S) i en orientering til folketinget.

Skattemyndigheden ”Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln” (geografisk mellem Wien og den tjekkiske grænse) har indekseret familieydelsen på en omvendt måde, nemlig ved at supplere forskellen mellem den tjekkiske og den østrigske ydelse til en kvindelig grænsependler, der bor i Tjekkiet med ægtemand og to børn.

Den østrigske ydelse blev sænket i forbindelse med en lovændring 1. januar 2019, der førte til en lavere ydelse tilpasset forskellen i købekraft, som sagsøgeren ikke vil affinde sig med. Hun kræver ”fuld, ikke-indekseret udligningssupplement”, som det hedder i sag C-163/20.

Peter Hummelgaard Thomsen beder EU-dommerne om at tage hensyn til, at der er tale om overkompensation, som ikke bør understøttes af princippet om fri bevægelighed for arbejdskraften.

EU-retten bør ikke i alle tilfælde fortolkes mest gunstig for arbejdstageren, blot fordi denne tolkning er mest fremmende for den fri bevægelighed, pointerer han.

Den gamle kommission påbegyndte en retsprocedure (åbningsskrivelse) angående Østrigs indførelse af købekraftprincippet for børnefamilieydelser den 25. juli 2019.

Børnechecks for 153 mio. kr. blev i 2016 udbetalt til udenlandske statsborgere med børn bosat uden for Danmark, oplyste Skatteministeriet i juli 2019. Det skete i en analyse af børne- og ungeydelse til danske og udenlandske statsborgere. (Dj/120920)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.