Dansk nej til decharge for 2022-regnskabet

Artiklen omtaler to finansmandater 12. januar 2024:
1) Finansministeren tvivler på tiltrækkelig vilje i EU til strammere bogholderi
2) Udveksling af finansdata

FEJLRATE STEGET TIL 4,2 %
Finansministeren tvivler på tiltrækkelig vilje i EU til strammere bogholderi

Af Claus Djørup
Finansminister Nicolai Wammen (S) stemmer igen i år nej til godkendelse af EU-regnskabet, hvor fejlraten tilmed at steget fra 3 pct. i 2021 til 4,2 procent i 2022. Det er mere end det dobbelte af smertegrænsen på 2 pct.

-Det er simpelt hen stærkt utilfredsstillende, erklærede Nicolai Wammen ved forelæggelsen fredag 12. januar i europaudvalget af mandatet angående ”Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i 2022”.

Finansministeren har europaudvalgets opbakning til kritik og krav bedre omgang med dokumentation for pengenes brug. Han har lov at stemme ja, hvis de danske krav følges, men hans egen tiltro til det er lille.

-Jeg forventer ikke, at de danske prioriteter vil blive tilstrækkeligt afspejlet i rådets henstilling, erklærede Nicolai Wammen, da han forelagde mandatet i europaudvalget 12. januar.

DF foreslår modregning
Dansk Folkeparti var ene om at votere nej til mandatet. EU-ordfører Alex Ahrendtsen (DF) mente, at mandatet var for slapt.

-Regeringen slår ikke i bordet. Det kunne gøres bedre, sagde Alex Ahrendtsen. Han mener, at Danmark skulle tilbageholde en tilsvarende andel af sit kontingent på 24 milliarder kroner, altså en milliard kroner.

Løsgænger Theresa Scavenius rejste spørgsmålet, om årsagen er ukendskab i landene selv til ansøgningsreglerne og for få administrative ressourcer i Bruxelles.

-Der er mange administrative ressourcer i EU, men de bruges måske ikke alle lige fornuftigt, kvitterede Nicolai Wammen.

Kafkaske formularer
De største problemer ligger på strukturfonds- og samhørighedsområdet, som er kendetegnes ved delt forvaltningsmyndighed, analyserede Søren Bo Søndergaard (EL). Han foreslår konsekvenser for lande med store fejlrater.

Ansøgningsprocedurerne er lidt kafkaske, og det er nemt at lave fejl, indsparkede Kim Valentin (V) . Han opfordrede EU-kommissionen til at arbejde med bedre kommunikation over for ansøgere.

EU-parlamentet har det endelige ord i denne sag, mens ministerrådet må nøjes med en henstilling om decharge til EU-kommissionen.

Revisionsretten nægter godkendelse
EU’s revisorer – revisionsretten – har for fjerde år i træk afgivet en afkræftende erklæring om udgifternes lovlighed og rigtighed.

Revisionsretten giver desuden en erklæring med forbehold om EU’s genopretningsfacilitet, der udmønter de fælles koronalån. Dette er baseret på vurdering af opfyldelsen af 15 af de 281 mål og milepæle

Fejl skal ikke forveksles med svig. Revisionsretten kan i øvrigt ikke selv undersøge mulig svig og svindel, men overgiver sådanne sager til den europæiske anklagemyndighed til det europæiske kontor til bekæmpelse af svig.

14 sager med mistanke om decideret svig i 2022 er overgivet til den europæiske anklagemyndighed til det europæiske kontor til bekæmpelse af svig.

Samråd om urørte EU-midler
Marianne Bigum (SF) påpegede, at Danmark sammen med Malta ligger i bunden med hensyn til at absorbere EU-fondsmidler.

Finansministeren bekræftede, at der udarbejdes en oversigt over EU-midler, som ikke er hentet hjem på de de forskellige ministerområder.

Miljø- og fødevareudvalget har fødevareminister Jacob Jensen (V) i et åbent samråd torsdag 24. januar kl. 13 om udnyttelse af EU-midler til finansieringen af hhv. udtag af lavbundsjorde og implementeringen af Danmarks kvælstofindsats.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) oplyste 23. november 2023 om manglende hjemtagning på op til 1,6 mia. kr. under Landdistriktsprogrammet 2014-2022. Det er 17 % af den samlede ramme på 9,4 mia. kr.

”Arbejdet med at øge hjemtaget af midler under Landdistriktsprogrammet fortsætter tværministerielt, i dialog med erhvervet samt ved bilaterale drøftelse med EU-kommissionen både på embedsmands- og politisk niveau. Sagen drøftes løbende på møder i forligskredsen bag ‘Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug 2021’, og eventuelle forslag til tiltag til øget hjemtagning bliver løbende vurderet i forhold til muligheden for at realisere disse,” oplyste Jacob Jensen dengang.

www Overraskende nej til decharge for 2021

UDVEKSLING AF FINANSDATA MELLEM EU OG MEDLEMSLANDENE

Banker og realkreditinstitutter har udsigt til færre byrder ved indberetning til tilsynsmyndigheder, og det bliver lettere at dele indberettede data mellem EU- og nationale myndigheder.

Finansdata til tilsynsmyndigheder skal i fremtiden kun indberettes én gang, hvis EU-kommissionens revision af de grundlæggende forordninger for Det Europæiske Finanstilsynssystem, herunder de europæiske finansielle tilsynsmyndigheder (ESA’er), vedtages.

Forslaget giver EU-kommissionen mulighed for at indsamle anonymiseret data til konsekvensvurderinger af sine forslag. Data kan også anvendes til forskning og udvikling i den finansielle sektor.

Økonomiminister Stephanie Lose (V) sikrede sig europaudvalgets opbakning fredag 12. januar.

Alene Enhedslisten voterede imod, fordi EU-ordfører Søren Bo Søndergaard ikke fik imødekommet et ønske om et par opstramninger af mandatet. Han tog udgangspunkt i Stephanie Loses bemærkning om, at ”indberetningskravene spiller en central rolle i at sikre korrekt håndhævelse og tilsyn med reglerne”.

Kim Valentin (V), som nok er europaudvalgets mest finansmarkedskyndige medlem, påpegede, at fælles regler og standarder hindrer, at et land slækker tilsynet eller giver egne banker særlig gunstige vilkår. (Dj/180124/280124)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.