Dansk kamp for statstilskud til blindemedier

Fire partier imod justering af mandat

Af Claus Djørup
Den danske, statsfinansierede kompensation til ophavsretshaverne er i fare i EU-forhandlingerne om blindebogsmarkedet, men kan stadig reddes efter revision af den danske forhandlingsposition.

EU-forslaget forbedrer adgangen til bl.a. bøger, tidsskrifter, aviser, blade og lydbøger for blinde og svagseende i det øvrige Europa, men forringer de gode forhold i Danmark ved – som kulturminister Mette Bock (LA) siger – at ødelægge den velfungerende danske ordning.

Et justeret forhandlingsmandat bringer kulturministeren tilbage i forhandlingerne om et direktivforslag om værker til blinde og svagsynede. Med det hidtidige mandat kunne hun risikere at skulle stemme nej som den eneste blandt de 28 ministre i ministerrådet.

Nu kan hun forhandle om en tilføjelse, der gør ordninger som den danske til en mulighed. EU-parlamentet og EU-kommissionen afviser nemlig at indføre et krav om kommerciel tilgængelighed i direktivforslaget.

Det var dog med en forholdsvis smal opbakning, at trepartiregeringen fik hevet et nyt mandat i land i europaudvalget fredag 5. maj. Alene Socialdemokratiet og Det radikale Venstre støttede.

Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og SF med tilsammen 68 mandater sagde nej under indtryk af blindeorganisationernes indsigelse. Den 20. februar sagde samtlige partier ja til det nu afløste mandat.

– Blindeorganisationerne lægger vægt på totalharmionisering, for det vil stille blinde lige i alle lande lige, og det er forlængelse af den globale Marrakeshtraktat (om synshæmmedes adgang til offentliggjorte værker, red.). Det er vigtigt ikke at underminere den, sagde Holger K. Nielsen (SF).

Man ikke kender konsekvenserne i forhold til kompensation ved at stille materialer til rådighed over grænserne, for det kan få økonomiske konsekvenser både for målgruppen og den danske stat, fremhævede Søren Bo Søndergaard (EL).

Nyt mandat eller slut med dansk ordning
-EU skaber unødig blæst om en fin og udmærket ordning i Danmark. Vi burde overføre den ordning til de andre lande på imperial vis, og så ville alt være godt. Da de slyngler dernede ikke vil være med til det, støtter vi ikke mandatet, erklærede Kenneth Kristensen Berth (DF) selvironisk til almen munterhed (se weboptagelsen kl. 10:19:10).

– Det er slut med den danske ordning, hvis jeg ikke får det ændrede mandat, replicerede Mette Bock. Nu forsøger hun at få den statsfinansierede kompensation til ophavsretshaverne ind i kompromisteksten som en mulighed uden at stille de andre lande ringere.

-Det eneste vi ønsker, er at vi kan få lov til at beholde vores aftalebaserede ordning, samtidig med at de øvrige EU-lande får pålagt krav om, at de skal løfte forholdene for de blinde og svagtseende. Mange medlemsstater har virkelig ringe forhold for de syns- og læsehandicappede, siger Mette Bock.

Målet er bedre forhold i det øvrige EU og bevarelse af de danske forhold.

Større udvalg i Danmark
Den danske ordning omfatter en bredere målgruppe inklusive ordblinde end EU-definitionen for det såkaldte fribrug.

EU-forslaget – som forhandlingssituationen tegner sig – betyder, at den kommercielle interesse for målgruppen vil være mindre uden en kompensation, ræsonnerer kulturministeren.

Hun søger at bevare balancen mellem brugere og producenter, hvor den danske stat betaler regningen. Jo snævre definition, desto mindre marked for handicapegnede formater. (Dj/070517)

www Politikernotat

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.