Dansk-færøsk nej til fuglefredning klares uden mandat

Mandat om mulighed for skydning af bramgæs og ulve

Af Claus Djørup
Regeringens holdning til totalfredning af færøske fugle skal ikke godkendes i europaudvalget i modsætning til nedfredning af bramgæs og ulve.

Det handler om den økonomiske konsekvens, forklarede miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) let forundrede europaudvalgsmedlemmer fredag 16. november om hierarkiet for sagers forelæggelse og i hvilken form.

– Forhandlingsoplæg er altid et skøn. Sagen om lunde, topskarv og alk er vurderet som væsentlig, og derfor forelægges den til orientering. Sagen omkring bramgæs er vurderet som væsentlig og af større økonomisk rækkevidde. Derfor forelægges den til forhandlingsoplæg, sagde Jakob Ellemann-Jensen.

Fugleforslaget blev oprindeligt sat på dagsorden som en mandatsag, men det var en misforståelse.

Jakob Ellemann-Jensen sørger for, at Færøerne undtages, hvis forslaget om totalfredning af søpapegøje, topskarv og alk vedtages i Sydafrika 4.-8. december på partsmødet for aftalen om beskyttelse af afrikansk-eurasiske migrerende vandfugle (AEWA).

Den danske regering indgiver simpelt hen en reservation på vegne af Færøerne.

Naturens interesse – lokal forvaltning
Rasmus Nordqvist henviste til, at formanden for Færøernes ornitologiske forening siger, at der er behov for en totalfredning indtil bestanden af lunder er genoprettet.

– Nogle gange skal man sætte naturens interesser over andre interesser. Det er også i rigsfællesskabets interesse, at naturen og dyrene trives, sagde EU-ordfører Rasmus Nordqvist (AL).

– Det er Færøernes ønske, og det respekterer jeg også ud fra en betragtning om, at Færøerne strengt taget ikke er medlem. Færøerne har lagt store begrænsninger på lunden og forvalter det på forbilledlig vis. Det har man godt styr på selv, replicerede Jakob Ellemann-Jensen.

Mindre beskyttelse af landbrugsfjender
Regeringen fik Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det radikale Venstres opbakning, mens Enhedslisten, Alternativet og SF sagde nej til at flytte rundt på ulve og bramgæs i Bern-konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter .

Ændringen i Bern-konventionen er forudsætning for at kunne ændre i habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne, hvis og når man vil regulere ulve og bramgæs, fastslog Jakob Ellemann-Jensen.

Norge står bag forslaget angående bramgæs, som EU-kommissionen har taget til sig, mens kommissionen afviser det schweiziske om ulve i denne omgang.

Danmark støtter begge forslag og forsøger at få kommissionens mandat delt i to. Danmark støtter alle forslag uanset om opsplitningen mislykkes.

– Bramgæs har en ikke ubetydelig indvirkning på Danmark med deres fourageren. Vi skal ikke forpasse muligheden for at kunne gøre noget ved det, sagde Jakob Ellemann-Jensen.

EU-ordfører Holger K. Nielsen (SF) påpegede, at der er gode muligheder for at regulere problemulve.

– Danmark og særligt andre europæiske lande har visse udfordringer med ulve, som det er svært at gøre noget ved, svarede Jakob Ellemann-Jensen.

Opbakning til fem mandater
I alt fem forhandlingsmandater passerede europaudvalget fredag 16. november:

1) Revision af forordningen om de europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EPPF). Her fik udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) nej fra et mindretal bestående af Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

2) Fødevareforordning og gmo’er. Her fik miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen nej fra Enhedslisten.

3) Program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE). Miljøministeren fik nej fra Alternativet.

4) Direktivændring om renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport med nej fra DF.

5) Som sagt lempelser vedrørende bramgæs og ulve i Bern-konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter. Enhedslisten, Alternativet og SF sagde nej.

Enhedslisten sagde nej tre ud af fem mulige. Dansk Folkeparti og Alternativet tegnede sig hver for to nej’er. SF sagde nej en enkelt gang. (Dj/171118)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.