Danmarks handelsliberale holdning justeres

To mandater opruster EU til handelsstidigheder

Af Claus Djørup
Storbritanniens udmeldelse, WTO’s lammelse og håndtering af tredjelandes ulovlige handelspraksis presser frihandelspolitikken, fremgik det af den åbne del af europaudvalgets debat fredag 21. februar om to handelsmandater.

Her fik erhvervsminister Simon Kollerup (S) bag lukkede døre primomandat til et forslag, der især sigter på Kinas lukkede marked for offentlige udbud.

Forslaget hedder ”forordning om et instrument til begrænsning af adgang til offentlige udbud i EU” (IPI-forordningen, International Procurement Instrument). Enhedslisten voterede som eneste parti nej.

– Det handler om, at EU efterser sin handelspolitiske værktøjskasse og på mulighederne for at styrke det europæiske fællesskab handelspolitisk inden for udbudsområdet, opsummerer Simon Kollerup udbudsforslagets indhold. Det gælder både fysiske varer og tjenesteydelser.

Simon Kollerup fik den samme opbakning – dvs. alene Enhedslisten sagde nej – på det åbne møde til primomandatet om ændringer i håndhævelsesforordningen om modforanstaltninger ved ulovlige handelshindringer. Forslaget skal fylde hullet ud efter den faktiske nedlæggelse af WTO’s tvistbilæggelsespaneler på grund af USA’s blokering af dommerudnævnelser.

Bevare bro til WTO
Danmark ønsker, at en grundigere revision af forordningen sker senere herunder intellektuelle ophavsrettigheder, når EU ikke som i dag har brug for at handle hurtigt. Videre skal ændringerne være i overensstemmelse med WTO-reglerne, og der må ikke være mulighed for unødvendige eller for stramme indgreb.

På den ene side observerer erhvervsministeren generelt en situation, hvor der er grund til at have større europæisk fokus på handelspolitikken og de tilgængelige værktøjer. På den anden side må EU ikke henfalde i protektionisme.

– Vi skal ikke åbne for at beskytte EU’s egne producenter mod en legitim konkurrence fra tredjelande. Hovedprioriteringen er og skal være at genoprette WTO’s appelorgan, så det multilaterale handelssystem igen kan beskytte EU’s handelsrettigheder effektivt og rettidigt, fastslår Simon Kollerup.

Balance mellem selvforsvar og protektionisme
– Jeg er ikke sikker på, at regeringens idealistiske tilgang holder i realismens verden. Vi er virkelig udfordret af Kina og deres tilgang, anførte EU-Jens Rohde (R).

– Vi må ikke være naive. Derfor ser man også, at vi er mere åbne end tidligere i forhold til værktøjer, der kan bringes i anvendelse, svarede Simon Kollerup.

Problemet med nok så berettigede modforanstaltninger er, at varer og tjenesteydelser bliver dyrere for EU’s egne borgere og virksomheder. Balanceringen af disse hensyn – hvor lægges snittet – er formuleret i det mandat, der blev godkendt som et lukket punkt.

Forslaget om håndhævelse udvider, hvad EU kan, men beslutninger om modforanstaltninger kræver kvalificeret flertal, og der laves ikke om på EU-kommissionens gennemførelsesbeføjelser, bekræftede erhvervsministeren over for Victoria Velasques (EL).

Hun voterede nej med begrundelsen, at det trods den bøvlede situation ikke er en løsning med modforanstaltninger uden panelafgørelser fra WTO.

WTO-møde i Kasakhstan
Handelsrelationerne med Kina er atter på europaudvalgets dagsorden fredag 28. februar. Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) fremlægger den årlige handelspolitiske redegørelser samt gennemgår EU-udenrigshandelsministerrådets dagsoden den 12. marts, hvor det første punkt er WTO’s ministerkonference i Kasakhstan i juni 2020 (MC12) og det lammede appelorgan.

Kina er hovedpunkt med status for de bilaterale forhandlinger om en investeringsaftale som led i forberedelserne af EU-Kina-topmøderne i 2020.

Det amerikanske punkt indeholder status i WTO-sagen om ulovlig statsstøtte til Airbus. (Dj/220220)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.