Danmark vil lukke for farligt legetøj i DSA-forslaget

Erhvervsminister Simon Kollerup er på en vanskelig mission med at finde flere allierede, så produktsikkerhed bliver en del af EU-forslaget om digitale tjenester. Det handler om forbrugerbeskyttelse og lige konkurrence for mindre virksomheder, der lever op til EU-standarder

Af Claus Djørup
Amazon, Alibaba, Wish, Like-it-box og de øvrige platforme med nethandelsvarer fra Kina og andre tredjelande bør pålægges et importøransvar for produktsikkerhed i EU-forslaget om digitale tjenester (Digital Services Act, DSA), mener erhvervsminister Simon Kollerup (S) og stort set hele folketinget.

Hans forhandlingsmandat er skærpet i slutfasen inden den ventede vedtagelse af et slovensk kompromisforslag i ministerrådet den 25. november.

Tidligmandatet fra 20. maj er strammet under pres fra et flertal uden om regeringen. Erhvervsministeren bevarer dog et manøvrerum i forhandlingerne. Han er ikke på forhånd bundet til at stemme nej, hvis de danske krav til bl.a. importøransvar ikke opfyldes.

Simon Kollerup afværgede nemlig at blive pålagt at skulle lægge ”afgørende vægt”. Han kan med det reviderede mandat forhandle med ”stor vægt” om, at der altid bør være en aktør, man kan stille til ansvar for overholdelse af EU-lovgivningen eksempelvis ved tilbagekaldelse af et farligt produkt.

Alene Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nye Borgerlige voterede imod mandatet ved forelæggelsen i europaudvalget torsdag 4. november.

Status 18. november
Imidlertid er der ikke megen støtte til den danske position angående forbrugerbeskyttelse ved import fra tredjelande. Danmark er blandt de få lande, der ifølge erhvervsministeren driver på med højere ambitioner.

Simon Kollerup forklarer, at noget af modstanden mod den danske position handler om, at man ønsker produktansvar i sektorspecifik regulering og ikke i bredderegulering som DSA, selv om platformsøkonomi netop fungerer horisontalt, dvs. på tværs af sektorer.
.
Erhvervsministeren vender tilbage til europaudvalget den 18. november med en orientering om forhandlingerne, der kører i et højt tempo. Det træk udløste ros fra EU-ordfører Katarina Ammitzbøll (K) og andre i udvalget, som her oplevede større imødekommenhed end vanlig.

Erhverv og forbrugere i fælles deputation
Sagen følges tæt af erhvervs- og forbrugerorganisationer. Dansk Erhverv og Forbrugerrådet mødte op i et fælles foretræde forud for mandatgivningen torsdag 4. november.

Her opfordrede de til, at DSA pålægger onlineplatforme et direkte ansvar for at beskytte forbrugerne i henhold til den generelle forbrugerlovgivning, herunder i forhold til mangler og produktskader. Deres udgangspunkt er en undersøgelse, hvor 66 pct. af produkter fra tredjelande fejlede såsom en røgalarm, der ikke kunne opfatte røg.

DF ærgerlig over forsvundet flertal
Kursændringen var utilstrækkelig for Dansk Folkeparti, som ellers udvirkede skærpelsen af mandatet, der begyndte med et beslutningsforslag fra erhvervsordfører Hans Kr. Skibby (DF) om lige konkurrencevilkår mellem netbutikker. Det førte til en udvalgsberetning med et flertal udenom regeringen bestående af V, K, DF, SF, EL og løsgængeren Uffe Elbæk.

Dette flertal pålægger regeringen bl.a. ”at arbejde for en klar lovhjemmel til, at etablerede online markedspladser, der faciliterer salg af varer fra sælgere i tredjelande til slutbrugere i EU, kan holdes produktansvarlige på linje med europæiske importører.”

Det ærgrede EU-ordfører Alex Ahrendtsen (DF), at flertallet i erhvervsudvalgets beretning ikke viste sig i europaudvalget. Han glædede sig alligevel over, at Dansk Folkepartis initiativ ”har rykket regeringen i den rigtige retning”.

-Man strækker på en måde våben på forhånd, når man tager til Bruxelles nede i Europa med et mandat, der hedder ”stor vægt”. Man siger, at det ikke er så vigtigt for os, at vi vil ”lægge afgørende vægt” og gå hele vejen. Dette kommer til at gå ud over de danske forbrugere og en masse små virksomheder i Danmark, siger Alex Ahrendtsen efter voteringen i europaudvalget.

Venstre advarer mod kommissionens tilgang
SF trak Venstre og Konservative med over, kunne man forstå på EU-ordfører Kim Valentin (V), der ikke ønskede at være i mindretal med kravet om ”afgørende vægt”.

Han oplyste under foretrædet, at han ønskede at få lagt ”afgørende vægt” på produktansvaret. Han voterede dog ja dels i forventning om, at Simon Kollerup kommer hjem med noget, der er afgørende bedre end kommissionens forslag, dels for ikke at stå uden for mandatflertallet.

-For os (Venstres, red) er det afgørende, at ministeren kommer hjem med et resultat, der ikke stiller danske virksomhederne dårligere i morgen end i dag, tilføjede Kim Valentin.

Venstres ordfører kritiserede den måde, som EU-kommissionen har lavet forslaget på, for det skaber juridisk uklarhed om produktansvarets placering.

Han advarede om, at forslaget risikerer at fjerne danskernes forståelse for EU som et sted, der et rart at være.

EU-ordfører Katarina Ammitzbøll opfordrede til at følge tæt op på gennemførelsen af deb komplekse lovgivning.

Store platforme har stort ansvar
Simon Kollerup forfægter en ambitiøs holdning uden at smække døren. Med egne ord holder han forbrugernes fane højt og passer på de små virksomheder i Danmark og rundt i Europa, der kæmper for at levere kvalitetsprodukter med en høj grad af sikkerhed.

-Vi skal sørge for, at de store platforme ikke kan tjene penge på at formidle farlige og ulovlige produkter, som både kan være sundhedsskadelige og livsfarlige for danske forbrugere. Det vil samtidig skabe en mere fair konkurrencesituation for de danske eller europæiske virksomheder, der lever op til sikkerhedskravene, erklærer Simon Kollerup

Fagpressebureauet: Kunne truslen omkring produktsikkerhed ikke håndteres i anden lovgivning?

-Der er forskellige måder at gribe farlige produkter an på. Når vi i Europa ser mange produkter komme fra tredjelande via de store platforme, så påhviler der i mine øje et tilsvarende stort ansvar for platformene til at sikre sig, at det der ufarlige og gode produkter, som man kan købe. Farlige produkter skal reguleres forskellige steder, men platformene kan ikke gå fri af ansvar, hvis det står til os, svarer Simon Kollerup.

-Det er engang blevet sagt i en film, at med stor indflydelse og magt kommer også et stort ansvar. Det ønsker vi at manifestere her. Vi kan ikke leve i et ansvarsløst tomrum hvad angår farlige produkter, der importeres til EU, pointerer Simon Kollerup.

Farligt legetøj
-Kan vi komme til at opleve, at nogle danske børn bliver alvorligt syge af et importeret legetøj, uden at nogen kan stilles til ansvar for at formidle salget fra et land uden for EU, og hvor vi oven i købet blive foreholdt, at den danske regering stemte for det forslag, der gjorde den situation mulig? spurgte EU-ordfører Bo Søndergaard (EL).

-Ja, det kan vi godt risikere, bekræftede Simon Kollerup om det produktansvar, som han kæmper for at få ind i DSA-forslaget. Imidlertid ville et endnu mere restriktivt mandat ikke være en hjælp for de danske forhandlere i Bryssel, tvært imod.

Undtagelse for publicistiske medier
Erhvervsministeren bekræftede over for Kim Valentin, at publicistiske medier får undtagelser for tidsfristerne for fjernelse af ulovligt indhold: – EU-kommissionen har gjort det klart, at man respekterer de grundlæggende rettigheder, som er fastsat i chartret om ytringsfrihed.

Simon Kollerup fremsætter til februar et lovforslag om sociale medier (”SoMe”), der indfører anmeldelsesprocedurer, krav om begrundede afgørelser om fjernelse eller blokering samt tidfrister for nedtagning af ulovligt indhold på platformene. (Dj/081121)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.