Opdateret: Danmark stævnet i snussagen

Snus kan købes frit i Sverige som her på stationen i Hässleholm. Foto: Fagpressen.eu

Sundhedsministeren sidste år: Det er en tilståelsessag

Af Claus Djørup
EU-kommissionens sag ved EU-domstolen mod Danmark i sagen om snus er gået i gang. Udenrigsministeriet modtog stævningen den 15. oktober, oplyser udenrigsminister Martin Lidegaard (R) i en kort orientering til folketinget om sag C-468/14.

Kommissionen bebudede stævningen 10. juli, fordi Danmark ikke har indført forbud mod salg af løs snus i lovgivningen.

I mere end et halvt år har kommissionen ventet forgæves på et svar fra den danske regering om forbud af salg af alle former for snus.

EU-kommissionen opfordrede den 25. oktober 2013 Danmark til “at tage ethvert nødvendigt skridt til at efterkomme direktiv 2001/37/EF og inden for en frist på to måneder underrette kommissionen om de vedtagne lovgivningsforanstaltninger”.

Jul og nytår passerede uden svar fra København, og seks en halv måned efter fristens udløb og halvanden måned efter EP-valget konstaterer man på toppen af Berlaymont, at Danmark fortsat tilsidesætter EU-retten.

Salg af snus i enhver form er forbudt i EU, undtagen i Sverige, og tobaksvaredirektivet giver ingen mulighed for undtagelser, pointerer kommissionen.

Flertal i folketingssalen imod regering og kommission
Et flertal uden om regeringen lammer regeringen. De fem daværende ikke-regeringspartier (V, DF, EL, LA og K) nedstemte 27. juni sidste år lovforslaget fra SF’s sundhedsminister Astrid Krag om forbud mod detailsalg af snus i løs vægt.

I sundhedsudvalgets betænkning over det nedstemte lovforslag erklærede de dengang tre regeringspartier (S, R og SF), at regeringen ikke vil have andre muligheder end at tage bekræftende til genmæle over for kommissionens påstand i en retssag ved EU-domstolen.

Astríd Krag som minister: Det er en tilståelsessag. Foto: Fagpressen.eu

V og K retter ind efter dom
”Der vil med andre ord blive tale om en ren tilståelsessag,” skrev de tre regeringspartier.

Venstre og Konservative ønskede forbuddet prøvet ved EU-domstolen, for de er uenige i omfortolkningen af det eksisterende tobaksdirektiv. De to partier lovede at stemme for et snusforbud, dersom Danmark bliver dømt.

Danmark ganske isoleret
– Ingen af de andre medlemslande støtter det danske synspunkt om, at det enkelte medlemsland skal have mulighed for at tillade løs snus på egne markeder. Ingen lande ønsker at bruge tid på det danske krav. Vi står isoleret, fastslog Astrid Krag i europaudvalget 12. juni 2013.

Ved den lejlighed blev hendes forhandlingsmandat til revision af tobaksdirektivet smidiggjort med Enhedslistens hjælp af hensyn til andre danske prioriteter i tobaksforhandlingerne. (Dj/301014/100714)

www
Det forkastede lovforslag
EU-kommissionens snusmeddelelser

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.