Danmark sagsøges for smøl med patientdirektiv

Regeringen og kommissionen strides om formalia

Af Claus Djørup
Regeringens EU-jurister kan simpelt hen ikke forstå, hvad EU-kommissionen brokker sig over angående gennemførelsen af direktivet om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser.

Ikke en af kommissionens oprindelige 18 ankepunkter får medhold på Slotsholmen, selv om kommissionen har sendt en åbningsskrivelse, dvs. første skridt til en retssag ved EU-domstolen i Luxembourg.

– Patientrettighedsdirektivet er gennemført korrekt og fuldt ud i dansk ret, fastholder sundhedsminister Nick Hækkerup i et notat til europaudvalget.

Europakommissionen har ifølge Sundhedsministeriet senest bl.a. bedt om nærmere oplysninger om, hvor i lovgivningen eller i administrative forskrifter, der er fastsat bestemmelser vedrørende:
1) telemedicin,
2) patienterstatning,
3) patientombuddets virke som nationalt kontaktpunkt,
4) myndighedernes pligt til at levere opfølgende behandling
5) forvaltningsmyndighedernes vejledningspligt i forhold til personer med handicap,
6) principper for forvaltningsmyndighedernes administrative procedurer,
7) korrespondance med Sundhedsstyrelsen om varetagelse af informationssystemet for det indre marked angående oplysninger om sundhedspersoners ret til at praktisere. (Dj/190115)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.