Danmark lytter med i tyskledet gruppe om EU-udenrigspolitik

Lars Løkke Rasmussen: Regeringen har endnu ikke forholdt sig til flertalsafgørelser

Af Claus Djørup
Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) tager det første, forsigtige skridt ind i den europæiske debat om en effektivere fælles udenrigspolitik.

Det skete med en orientering i europaudvalget fredag 21. april, som afgående folketingsmedlem Sofie Carsten Nielsen (R) kommenterede – begejstret.

Den danske udenrigsminister har sagt ja til den tyske udenrigsminister Annalena Baerbock til at deltage som observatør i en såkaldt vennegruppe ”for qualified majority voting” (flertalsafgørelser).

Foruden Tyskland er Frankrig, Italien, Spanien, Holland, Belgien, Luxembourg, Finland og Slovenien med, mens Sverige, Slovakiet og Rumænien deltager som observatører ligesom Danmark.

Fire af de fem største medlemslande er altså med. Polen er det største af de 14 resterende lande, der ikke deltager i vennegruppen.

Uden traktatændringer
– Formålet med gruppen er at forbedre den måde, vi træffer beslutninger på i udenrigspolitikken. Derfor vil gruppen bl.a. arbejde for, at der tages flere beslutninger ved kvalificeret flertal inden for afgrænsede områder, oplyste Lars Løkke Rasmussen i europaudvalget.

– Det skal vel at mærke ske ved at benytte de muligheder, der allerede eksisterer i traktaten om at fravige kravet om enstemmighed. Det tager ikke sigte på traktatændringer, men der er nogle passerelle-bestemmelser og andet, der eventuelt kan bringes i anvendelse.

-Fra dansk side har vi over årene arbejdet for en mere effektiv udenrigspolitik bl.a. i tæt samarbejde med Tyskland, men regeringen har endnu ikke taget stilling til spørgsmålet om brug af kvalificeret flertal på områder, hvor der i dag er krav om enstemmighed, fortsatte Lars Løkke Rasmussen.

‘Konstruktiv afståelse’
Derfor kan Danmark ikke være medlem, men kan følge vennegruppens arbejde som observatør. Han understregede, at det ikke kan oversættes til, at Danmark støtter alle dele af gruppens arbejde.

– Omvendt er der dele, som Danmark har støttet længe. Det gælder især ‘konstruktiv afståelse’, som har været brugt af Ungarn i det seneste års intensive Ukraine-forløb. Det er en metode, hvor et medlemsland kan undlade at blokere de øvrige medlemslandes ønsker.

EU vil vokse
-Det er rigtigt at følge gruppens arbejde, fordi der især er tale om et spørgsmål, der ikke går væk. Vi ser imod et EU med en del flere medlemmer end i dag, sagde han med henvisning til kandidatlande og EU’s fastholdelse af det europæiske perspektiv for en række lande.

– Derfor har jeg også sagt, at vi på et tidspunkt vil være i en situation, hvor det vil være nødvendigt at genbesøge spillereglerne i EU, så det ikke er det langsomste skib i konvojen, der sætter farten.

Europaaftale efter udenrigsstrategi
Lars Løkke Rasmussen mener ikke, at tidspunktet er inde til en stor debat om spillereglerne, men det er i dansk interesse at have fulgt initiativerne undervejs, når den dag kommer.

– Det ville være forkert, når der foregår en debat derude, som er uafviselig i sin relevans – jeg ved ikke hvad konklusionen skal være – og sige, at den vil vi ikke engagere os, sagde Lars Løkke Rasmussen i et svar til Alexander Ryle (LA).

„Regeringen vil tage initiativ til en ny europapolitisk aftale og styrke Danmarks europapolitiske indsats frem mod EU-formandskabet i 2025,“ hedder det i SVM-regeringsgrundlaget.

Den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi forventes at falde på plads i maj, og den vil blive fulgt op af en europapolitisk aftale, oplyste udenrigsministeren.

Radikale: Enstemmighed i vejen for sikker energipolitik
– Det lyder utroligt fornuftigt at deltage i den vennegruppe om fremtidens udenrigs- og sikkerhedspolitik. Jeg er rigtig glad for, at regeringen trods uafklaret holdning er nået frem til, at det er en god idé, erklærede Sofie Carsten Nielsen, som nedlægger sit mandat per 1. maj.

– Det bliver meget vigtigt i forhold til alt det, vi har vidst længe, men står lysende klart nu, at udenrigs- og sikkerhedspolitik blander sig ind i utroligt mange andre områder. Det bliver meget svært at holde fast i enstemmighed ud over det hele, hvis vi skal have en sikker energi- og klimapolitik i fremtiden. Det lyder fornuftigt at være tæt på det arbejde, sluttede Sofie Carsten Nielsen.

– Den kommentar er jeg oprigtig glad for. For mig er det også et spørgsmål om rettidig omhu og undgå at føre strudsepolitik, kvitterede Lars Løkke Rasmussen. (Dj/250423)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.