Danmark kræver udstødnings-kontrol af hele bilparken

Eva Kjer Hansen tager initiativ til kontrol af eksisterende biler i EU

Af Claus Djørup /Motor-magasinet
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) forsøger at få EU til også at fokusere på eksisterende bilers emission i virkelig kørsel som opfølgning på VW-skandalen.

– Mit fokus er at få skærpet EU-reguleringen, så kontrollen af ibrugtagne biler overholder udledningsnormerne simpelt hen bliver bedre, erklærer Eva Kjer Hansen.

Manglende lydhørhed for hendes initiativ på et kommende EU-rådsmøde for miljøministrene kan føre til, at Danmark indfører en national emissionskontrol. Det vil hun helst undgå.

– Vi må naturligvis vurdere, om der er behov en særlig national indsats, hvis de øvrige EU-lande ikke bakker op om bedre overvågning af ibrugtagne køretøjer, erklærede Eva Kjer Hansen i trafikudvalgets offentlige møde om bilers emissioner og brændstoføkonomi den 14. januar.

– På EU-regulerede områder er jeg som udgangspunkt ikke tilhænger af nationale initiativer. Vi får mere ud af det alle sammen, hvis det iværksættes på EU-niveau, tilføjede hun i svaret til Henning Hyllested (EL), som havde indkaldt til samrådet.

EU venlig over for fabrikanter
Danske politikere er over en bank utilfredse med det lange tilløb, den lempelige udformning og overgangsordningers længde i de nye regler for afprøvning af nye bilers udstødning, som skal ske i virkelig kørsel – på engelsk RDE for Real Driving Emissions.

– En stærk debat i Folketinget er kun hjælpsomt for mig i forhold til at kunne lægge pres på EU-kommissionen om at handle på dette felt. Gennem årene har skiftende miljøministre arbejdet meget med denne sag og forsøgt at få kommissionen til at agere stærkere, sagde Eva Kjer Hansen.

VW-snyd baner vej for testkrav
– Volkswagenskandalen var en væsentlig medvirkende årsag til, at det den 28. oktober 2015 overhovedet lykkedes at få vedtaget nye supplerende testkrav i EU til person- og varebiler. Selv om det har været diskuteret i mange år, har det knebet med viljen til at træffe en beslutning på området, fortsatte Eva Kjer Hansen.

– Nu er vi nået et skridt med RDE-test for nye biler, men vi er nødt til også at se på de biler, der allerede er taget i brug. Vi har behov for at vide hvad emissionen er for bilerne og hvordan det reelt forholder sig for netop at sikre, at vi fremadrettet ikke får forkerte tal, siger Eva Kjer Hansen.

Det er det nærmeste, miljøministeren kommer om anvendelsen af tal for den eksisterende bilpark.

Det kunne være til bl.a. et gruppesøgsmål, straffesag for vildledende markedsføring, efterbetaling af afgift, revurdering af kilder til byers luftforurening og/eller vurdering af økonomien i en afgiftsreform. Alt dette er imidlertid ren spekulation i dansk sammenhæng.

Bilnationer bestemmer

Trafikordfører Henning Hyllested (EL) støtter det danske EU-initiativ, men han ønsker alligevel national afprøvning baseret på de seks danske prøvningslaboratorier. Resultaterne kunne bruges som løftestang over for EU og bilproducenterne, mener han.

Han hæfter sig ved, at Danmark ikke deltager i en arbejdsgruppe i EU-kommissionens regi, der skal afdække snyd med luftforureningsmålinger. Denne arbejdsgruppe består af lande med stor bilindustri og kommissionens forskningscenter (JCR – Joint Research Center).

Teknisk svære afprøvninger
– Det er ikke ligetil at lave disse test, og derfor foregår det bedst sammen med bilproducenterne, pointerer Eva Kjer Hansen. Derfor er det i høj grad myndighederne i bilproducerende lande, som skal tage et ansvar for hvad det overhovedet kan lade sig gøre på området.

Henning Hyllested: – Problemet er netop, at bilproducerende lande har en klar økonomisk interesse i, at bilproducenterne ikke rammes for hårdt. Det vil give god mening, at et ikke bilproducerende land som Danmark tester, om oplysningerne holder.

Eva Kjer Hansen: – Man kan være rigtig stærk i forhold til at afkræve dokumentation af bilproducenterne i EU.

Samrådet følges op med en skriftlig redegørelse om emissionsmåling i synshallerne og dispensation for NOx-grænser ved lave temperaturer. (Dj/230116)

Artiklen er fra Motor-magasinet

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.