Danmark kæmper mod EU-leasing for biler

Die EU-Kommission hat ihren Vorschlag zur Wiederregistrierung von Personkraftwagen beim EU-Parlament eingereicht. MEP Christel Schaldemose (S&D) hofft darauf, dass die Kommission selbst ihr Vorschlag verschrottet. Sie rügt die Kommission, dass die Schätzung der finanziellen Auswirkungen des Vorschlages gar keine reale Schätzung sei. Deutschland schürt Bedenken wegen verringerte Verkehrsicherheit im Folge des Vorschlages.

The Danish MEP Christel Schaldemose (S & D) do hope that the European Commission will scrap its proposal about “simplifying the transfer of motor vehicles registered in another Member State within the Single Market”, that is re-registration of cars. She criticizes the Commission’s impact assessment of lacking an analysis of the financial impacts.

EU-kommissionens forslag til forordning om genregistrering af personbiler er nået til EU-parlamentet. Christel Schaldemose håber, at kommissionen selv skrotter forslaget, der vil koste dyrt i mistet registreringsafgift. Hun kritiserer kommissionens konsekvensanalyse for netop ikke at være en analyse

Af Claus Djørup / Motor-magasinet
Der er stadig liv i et EU-forslag, som enhver dansk skatteminister frygter. Det handler om fri bevægelighed for indregistrerede personbiler. Det skal være nemt at omregistrere køretøjet, når man flytter til et andet land, og leasing- og biludlejningsfirmaer skal kunne udleje biler i hele EU uden at skifte nummerplader og registreringsattest.

Udenrigsminister Martin Lidegaard (R) opfordrer EU-kommissionens stærke næstformand, Frans Timmermans, til at sætte forordningsforslaget på den såkaldte dødsliste over unødvendige forslag, som den ny kommission vil trække tilbage.

I Bryssel holder EU-parlamentsmedlem Christel Schaldemose (S) skarpt øje med forslaget om “forenklede regler for overførsel i det indre marked af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat”, som er vendt tilbage til parlamentet og udvalget for det indre marked og forbrugerbeskyttelse (IMCO). Det blev sidste forår sendt retur til kommissionen med anmodning om en oversigt over de skattemæssige konsekvenser for medlemslandene.

Kommissionen tonedøv
Christel Schaldemose: Forslaget skal på Timmermans “dødsliste”. Foto: Fagpressen.eu

– Kommissionen siger, at der ikke er konsekvenser for det store flertal af lande, og derfor er der ingen grund til ikke at fortsætte med forslaget. De lande, hvor det har konsekvenser, kan man bare hente skatterne ind på anden vis. Det er visse medlemslande ikke enig i, siger Christel Schaldemose til Motor-magasinet.

– Jeg er meget overrasket over, at der overhovedet ikke er lydhørhed for de store konsekvenser for en række lande: Danmark, Finland, Malta og Østrig, tilføjer Christel Schaldemose.

Tyskland er også bekymret af trafiksikkerhedsmæssige årsager, fordi det bliver sværere for alle lande at finde ud af, hvilke biler der kører på vejene, hvornår skal de kaldes til syn, forsikringsspørgsmål osv.

Hurtigere genregistrering
Den kritiske holdning i ministerrådet – regeringernes forsamling – slår ikke igennem i EU-parlamentet, hvor man lægger vægt på at løse et problem for borgere.

– Det vil jeg gerne være med til at løse, men det skal ikke være på en måde, hvor vi trækker tæppet væk under landes skattesystemer. Hvis bilregistreringen skal ændres, skal det være Folketinget og ikke EU, som træffer beslutningen, pointerer Christel Schaldemose.

Et alternativ kunne være et krav om, at medlemslandene skal ordne genregistrering inden for eksempelvis en måned, mener hun.

– Nogle lande kan være op til et år om at genregistrere en bil. Jeg mener, at man godt kan lave et regelsæt, der presser medlemsstaterne til at genregistrere biler hurtigere uden at åbne for at kunne registrere sin bil på en helt anden måde. Det er og bliver en folketingsbeslutning, hvordan det skal fungere, understreger Christel Schaldemose.

Leasing skaber afgiftshul
EU-parlamentet skulle have haft førstebehandlet forslaget i april sidste år, men blev sendt tilbage til udvalget, mens man ventede på analysen, der nu er kommet i et såkaldt non-paper.

– Hvis det ikke lykkes at få sat forslaget på Timmermans dødsliste, vil vi prøve at ændre især forslagets paragraf 3. Denne paragraf åbner for, at biler, der er leaset i et land, lovligt kan køre i et andet land. Man må godt beskatte, men bare ikke med en registreringsafgift, som er betalt i det land, hvor bilen er hjemmehørende, forklarer Christel Schaldemose.

EU-domstolens praksis betyder, at den opkrævede afgift i givet fald skal være proportional med den tid, som bliver kørt i det pågældende land. Ergo ville man kunne køre billigere i en tysk Mercedes i Danmark end når bilen afgiftsberigtiges fra begyndelsen.

Eldorado for bilelskere
EU-kommissionens forslag om et indre marked for leasing ville give mulighed for at køre rundt på ikke-danske nummerplader i Danmark.

– En vedtagelse af forslaget i dets nuværende form vil give et stort hul i statskassen, fordi mange vil selvfølgelig benytte sig af, at man kan få en nyere, større eller billigere bil ved at lease den i Tyskland eller Sverige eller for den sags skyld Polen, påpeger hun.

Det er ikke alene bilafgifter, som er i fare. Det er også miljøreguleringen, der tilskynder danske bilister til at købe mindre og brændstoføkonomiske biler.

Christel Schaldemose har nævnt det for Frans Timmermans: – Jeg har et håb om, at han kigger på det og trækker forslaget helt af bordet. (Dj/140215)

Danmark kunne skifte afgiftsmodel, hvis udenlandske leasingbiler underminerer registreringsafgiften, mener EU-kommissionen. Foto: Fagpressen.eu

Konsekvensanalyse uden analyse af konsekvenser
Finland og Danmark har store problemer med afgiftsindtægter, hvis EU-kommissionens forslag fra 2012 om fri bevægelighed for personbiler vedtages uændret. Irland, Holland, Østrig og Portugal udgør en mellemgruppe med knap så store risici.

Det fremgår af kommissionens egen oversigt over konsekvenserne af forslaget, der vil gøre det muligt for en dansker at køre i Danmark i en leaset bil på tyske, svenske eller polske nummerplader og derved undgå den høje registreringsafgift.

Kommissionen antyder en løsning ved at fremhæve i konklusionerne, at nogle lande ovevejer 1) en særskilt beskatning af lejede eller leasede biler eller 2) at skifte til brugsafgift i form af km-afgift (road pricing).

Kommissionens såkaldte ‘non paper’ indeholder statistik over afgiftsindtægter i de enkelte medlemslande, men dokumentet kan næppe kaldes en konsekvensanalyse. Der gives nemlig ikke et bud på, hvor meget den danske stat ville miste i registreringsafgift.

– Det er ingen rigtig analyse. Det har en flere af de kritiske lande også påpeget – foreløbig uden effekt dog, siger Christel Schaldemose. 

Artiklen er sammendrag af to artikler i Motor-magasinet og Motormagasinet.dk

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.