Danmark foreslår overfiskeri af torsk

Næste år nedsættes torskekvoten med 88 procent, hvis den videnskabelige rådgivning følges. Et stort folketingsflertal vil nøjes med 20 procent reduktion. Foto: Fagpressen.eu

Mandat til begrænsning af torskereduktion fra 88 til 20 procent i Østersøen

Af Claus Djørup
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har bred opbakning til at give køb på den videnskabelige rådgivnings anbefaler om stærkt mindskede torskekvoter i Østersøen.

Kun Enhedslisten og Alternativet sagde nej i europaudvalget fredag 7. oktober til mandatet angående næste års fiskekvoter for Østersøen, fordi de er imod regeringens oplæg om markant mindskede kvotereduktioner.

EU-kommissionen foreslår at reducere torskefiskeriet med 88 procent i den vestlige del af Østersøen inklusive Øresund og med 39 procent i den østlige Østersø. Der foreslås stigninger for de øvrige arter brisling, sild, rødspætter og laks.

Regeringen arbejder for en betydeligt mere begrænset reduktion i TAC ud fra socio-økonomiske hensyn end rådgivningen lægger op til.

Det skal ske ved at udskyde målet om bæredygtigt fiskeri til 2018, hvilket er to år før EU-grundforordningens frist, understreger Esben Lunde Larsen. Hans mål er en reduktion på 20 procent for 2017.

Foruden højere fiskekvoter end EU-kommissionens oplæg arbejder Esben Lunde Larsen for, at lukkeperioder skal være midlertidige frem for permanente, mindre fartøjer eller kystnære fiskerier skal have undtagelser, og område 24 (Østersøen mellem Bornholm og Sjælland) undtages fra lukkeperioder.

– Det er ikke en let forhandlingssituation, medgav Esben Lunde Larsen.

Tilgodese lokale kystfiskere

– Det er paradoksalt, at man ikke lytter til rådgivningen. Konsekvensen er, at så fanger man den sidste fisk. Vi kan godt se, at lokale fiskere rammes hårdt. Derfor skal der arbejdes på at tilgodese lokale fiskefartøjer og forhindre, at større fiskefartøjer kommer sejlende til for at fange torsk, sagde e Søren Egge Rasmussen (EL).

Christian Poll (AL) ser mildere på Øresund, men ellers følger han den faglige vurdering.

Det konservative ja til mandatet blev fulgt med en støtte til en mindre kvotereduktionsreduktion.

– Vi er nødt til at reducere fangsten af torsk. Det ville være godt for erhvervet på langt sigt, at vi ikke udrydder bestanden. Hvorvidt det skal være 88 procent – 80 – 70 eller 65 procent kan man nok ikke sige videnskabeligt med stor præcision. Derfor er det ok med os, hvis regeringen går efter en mindre reduktion af hensyn til erhvervet, sagde Rasmus Jarlov (K). (Dj/091016)

www Politikernotat

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.