Danmark deltager i EU-sanktioner

Karen Hækkerup med Edmund Joensen i baggrunden: Danmark opfordrer EU-kommissionen til at suspendere sanktionerne mod Færøerne. Foto: Fagpressen.eu

EU-kommissionens handelsrestriktioner mod Færøerne i striden om den atlanto-skandiske sild – også kaldet nordhavssild eller norsk vårgydende sild – træder i kraft 28. august.

Morten Bødskov: EU-sanktioner mod Færøerne strider ikke mod grund-loven. Foto: Fagressen.eu

Af Claus Djørup
EU-fiskerikommissær Maria Damanakis meddelelse om iværksættelsen af sanktioner mod Færøerne kom som optakt til færø-, europa- og fødevareudvalgenes åbne samråd tirsdag 20. august kl. 13 med justitsminister Morten Bødskov (S) og fødevareminister Karen Hækkerup (S) om sanktionerne i forhold til grundloven og hjemmestyreloven.

EU-sanktionerne over for Færøerne er ikke i strid med grundloven, erklærer Morten Bødskov. Der findes ikke en lighedsgrundsætning, som hindrer Danmark i at efterleve EU-sanktionerne, da Danmark har overdraget suveræniteten på fiskeriområdet til EU i henhold til grundlovens § 20.

Karen Hækkerup: Danmark agter at følge sanktionerne. Foto: Fagpressen.eu


Danmark på begge hold
Udenrigsministeriet yder diplomatisk og juridisk bistand til Færøerne, samtidig med at den sydligste del af kongeriget efterlever sanktionerne.

– Danmark agter at følge sanktionerne. Når sanktionerne er trådt i kraft, er vi juridisk forpligtet til også at håndhæve dem. Mangelfuld gennemførelse betyder, at kommissionen vil kunne indlede en sag om traktatkrænkelse mod Danmark, og det vil højst sandsynligt gå hurtigt, pointerer fødevareminister Karen Hækkerup (S), som er klemt mellem Færøerne og EU.

Udenrigsminister Villy Søvndal (SF) har skrevet til kommissionen og dels gjort opmærksom på Færøernes notifikation om en voldgiftsret i regi af FN´s havretskommission, dels opfordret til at suspendere sanktionerne, oplyser Karen Hækkerup og tilføjer, at tvungen bilæggelse af tvisten giver et godt incitament til at finde en løsning.

Maria Damanaki forsikrer via en talsmand, at kommissionen nøje undersøger nøje den færøske notifikation og i øvrigt er fuldt ud opmærksom på sine internationale forpligtelser.

Lagmandens afdæmpede kommentar
Lagmand Kaj Leo Johannesen har tidligere udtalt, at han vil se det før han tror, at færøske skibe formenes adgang til danske havne. Hans første reaktion på de konkrete sanktioner er en afdæmpet bemærkning om, at fiskerisæsonen næsten er slut og danske værfter går glip af et par ordrer.

– Processen har været lang, så den får ikke den store betydning i år. Skibene har kunnet fiske i august, så de har fået det maksimale ud af fiskeriet i år. Der er alligevel ikke skibe, som skal til Danmark. Der kunne højst være tale om, at nogle skulle på et skibsværft, siger Kaj Leo Johannesen til Portal.fo.

Maria Damanaki forbereder flere sanktioner i Nordatlanten
Kommissionens handelsforanstaltninger over for Færøerne indebærer forbud mod import af sild og makrel fra de atlantoskandiske bestande, der er fanget under Færøernes kontrol, samt fiskeprodukter, der indeholder eller er fremstillet af disse fisk.

Foranstaltningerne omfatter tillige et forbud mod brug af EU-havne for fartøjer, der fisker i silde- og makrelbestande som er under Færøernes kontrol. Det betyder, at visse færøske fartøjer kun i nødstilfælde må lægge til i EU-havne, skriver kommissionen i en pressemeddelelse.

Maria Damanaki forbereder sanktioner mod Island i makrelstriden og tager nu de indledende skridt mod anvendelse af handelsinstrumentet i denne sag. Hun er også klar til at skærpe sanktionerne, hvis og snarere når Færøerne ikke makker ret. (Dj/210813)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.