Danmark betakker sig for EU-luftrum til Thule

Luftrummet over Færøerne får EU-kommissionen ikke lov at inddrage i den fælles-europæiske regulering af flytrafik. Foto: Fagpressen.eu


PIA OLSEN DYHR: INTET VUNDET VED UDVIDELSE AF EU-REGLER I NORDATLANTEN

Af Claus Djørup
Transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) fastholder forgængeren Henrik Dam Kristensens (S) nej til EU-kommissionens forslag om at inddrage det nordatlantiske luftrum under det fælleseuropæiske luftrum – Single European Sky (SES). Lufttrafikken over Grønland og Færøerne ledes i dag fra Keflavik.

– Det er vigtigt for Danmark, at Grønland og Færøerne ikke omfattes af Single European Sky-reglerne. Da Grønland og Færøerne ikke er medlem af EU, vil det som følge af kravene have konsekvenser i form af ekstra investeringer, erklærede Pia Olsen Dyhr i europaudvalget fredag 29. november, da hun fik to tidligmandater vedrørende luftrum og luftfarttjenester.

Det vil formodentlig være nødvendigt at ophæve eksisterende aftaler i FN’s luftfartsorganisation ICAO, hvis forslaget om et europæisk luftrum omfattende hele Nordatlanten blev til virkelighed, oplyste hun. ICAO ligger uden for EU-kommissionens jurisdiktion.

Pia Olsen Dyhr – Færøerne og Grønland skal ikke være en del af EU’s luftrum. Foto: Fagpressen.eu

Nordatlantens luftrum reguleres i dag reguleret af internationale flyveregler i Chicago-konventionen og via de såkaldte Joint Financing Agreements om kompensation til Danmark og Island, der leverer luftfartstjenester til flyveselskaber nord for 45° N breddegrad, som også kaldes ’ICAO NAT’. Disse tjenester omfatter flyvekontrol, kommunikation og meteorologi, fremgår det af politikernotatet.

NAVIAIR: DYRT OG UNØDVENDIGT
Pia Olsen Dyhr behøver ikke at henvise til statsretlige argumenter for at afvise EU-kommissionens forslag om et europæisk storluftrum til Amerika og Nordpolen. Statens selskab for lufttrafiktjenester – Naviair – leverer de tekniske og økonomiske modargumenter.

”Under det nuværende regime udøves luftfartstjenesterne på en måde, som fuldt ud tilgodeser brugernes krav til flyvesikkerhed, regularitet, kapacitet og pris. Henset til den trods alt begrænsede og ganske ukomplekse flytrafik i det nordatlantiske område er der intet, som indikerer, at et regimeskifte vil indebære forbedringer af nogen art. Tværtimod vil det det vil påføre alle parter, inklusive brugerne, højere omkostninger,” mener Naviair.

”I det hele taget bør overvejes, om et sådant regimeskifte forudsætter involvering af det grønlandske og færøske selvstyre,” bemærker Naviair forsigtigt. Denne betragtning blev grebet af den konservative EU-ordfører.

DMI RISIKERER AT BLIVE FJERNET SOM VEJRTJENESTE
Regeringens holdning er så kritisk over for forslagspakken, at der ikke engang er plads til den rutinemæssige høflighed om, at regeringen overordnet støtter forslaget. Den danske foretrækker nemlig, at forslaget om nye regler om Single European Sky ventede indtil 2009-revisionen var blevet gennemført.

Nikolaj Villumsen (EL) sagde nej til det ene af de to forslag i frygt for markedsgørelse af funktioner, der i dag ligger i offentligt regi og deler DMI’s bekymring.

De øvrige partier er ellers enige om, at DMI’s tjenesteydelser til luftfarten ikke skal i udbud. Det kunne koste staten 25-35 millioner kroner, hvis DMI fratages sine opgaver på dette område.

Det går trægt med etableringen af fælles luftrumsblokke. Det er faktisk kun det svensk-danske samarbejde, som er værd at tale om i EU. I hvert fald vurderer EU-kommissionen, at det er den eneste, som reelt lever op til forventningerne til funktionelle luftrumsblokke. (Dj/011213)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.