Dan Jørgensen: Nye markeder frem for russerkompensation

Imod eksport-subsidier. Foto: Fagpressen.eu

Dansk kamp mod traditionel støtte til sanktionsklemte landmænd

Af Claus Djørup
Fødevareminister Dan Jørgensen (S) er oppe mod stærke ønsker for kompensation til landmænd og fiskere for Ruslands modsanktioner, som er på landbrugs- og fiskeriministrenes dagsorden fredag 5. september.

Danmark siger nej til eksportstøtte, men kan acceptere sociale ordninger for frugt og grønt og privat oplagring af smør.

– Eksportsubsidier er vi imod. Vi er generelt meget skeptiske i forhold til markedstiltag, men vi har den tilgang, at det er en særlig situation. Er der gode forslag f.eks. at give frugt og grønt til godgørende formål, så er det da en god måde at gøre det på, siger Dan Jørgensen.

– Den tid, hvor man mangler afsætningsmuligheder for mejeriprodukter, kan det måske være fornuftigt at støtte privat oplagring, for hvad kunne alternativet være? fortsætter han.

Midlertidige ordninger

EU-kommissionen har allerede foreslået initiativer, der holder hånden under markedet i en begrænset periode for at afbøde Ruslands importforbud, der blev indført øjeblikkeligt per 8. august for et år.

– Vi er meget opmærksomme på, at det er midlertidige ordninger. Vi er ikke interesseret i tilbagevenden til det du kalder gamle dage, svarer Dan Jørgensen på spørgsmålet om risikoen for opblomstring af diverse støtteordninger.

Det russiske importforbud rammer en dansk eksport på 3 milliarder kroner, oplyste fødevareministeren i europaudvalget 28. august.

Regeringen har etableret en lille pulje til eksportomlægning til små og mellemstore virksomheder på 5 millioner kroner.

Optrapning af sanktioner
EU-topmødet lørdag 30. august lagde op til yderligere sanktioner over for Rusland. EU’s udenrigstjeneste og kommissionen fik en uge til at fremlægge et forslag. Den uge er endnu ikke udløbet, når landbrugsministrene mødes fredag kl. 14 i Bryssel.

Foreløbigt er afsat 125 millioner euro (931 mio. kr.) til støttepakken til frugt- og grøntsektoren, og kommissionen forudser behov for yderligere støtte.

Derfor er der utilstrækkeligt med penge i landbrugsbudgettet (2015-budgettet begynder 16. oktober 2014) til at håndtere krisen, vurderer Landbrug & Fødevarer ifølge Fødevareministeriets politikernotat.

Med andre ord lægges op til en “særlig budgetpulje” til kompensation for eksporttab.

Eksportomlægning
– På langt sigt er det helt centralt at finde nye markeder, siger fødevareministeren og peger på Sydkorea, USA og Japan.

– Vores primære strategi bør være at udnytte alternative markedsåbninger. Vi er ikke vilde med markedstiltag – vi vil hellere afsætte vore produkter til nogle andre.

Fødevareministeriet holder løbende er møder med erhvervet. Kommissionen indkalder også til ugentlige ekspertmøder om udviklingen i markedssituationen.

Fisk
Angående fiskerisektoren indledte fiskerikommissær Maria Damanaki med at kontakte Storbritannien, Finland og Danmark samt det italienske EU-formandskab. Der er nemlig mulighed for støtte til oplagring af fisk via fiskerifonden EMFF uden kommissionens forudgående godkendelse.

De primære fiskeekportører til Rusland er Denmark, Estland, Letland, Storbritannien, Irland, Spanien og Frankrig, oplyser kommissionen. (Dj/030914)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.