Dan Jørgensen bebuder høj arealstøtte til økosolbær

Eva Kjer Hansen graver i danske solbæravleres rammevilkår versus polske – Dan Jørgensen satser på kvalitetsproduktion. Foto: Fagpressen.eu

God høst ødelægger solbæravleres økonomi

Af Claus Djørup
Det er god høst og ikke EU-tilskud til polske solbæravlere, som er årsagen til danske og generelt europæiske solbæravleres problemer.

– Polske avlere er også ramt af lave priser. Solbærmarkedet er grundlæggende et vanskeligt marked, hvor der er overproduktion i gode høstår med store prisfald til følge, hvorimod der kan været meget høje priser i en periode i mindre gode høstår, fastslår fødevareminister Dan Jørgensen (S).

Der har ikke været målrettede støtteordninger for solbær i Polen siden den særlige ordning i 2004-2006 i forbindelse med landets indtræden i EU, og solbærarealet er stabilt, oplyste fødevareministeren i europaudvalget fredag 19. september.

Her var han på Eva Kjer Hansens (V) foranledning i samråd om solbæravlernes situation på baggrund af en artikel i Jyllands-Posten 6. august.

– Intet tyder på, at der generelt er konkurrenceforvridende ordninger i Polen i forhold til danske solbæravlere. Støtten ydes under et fælles EU-regelsæt, erklærede Dan Jørgensen og afviste dermed, at Polen yder støtte til solbærbeplantning.

4000 kr./ha til danske solbærdyrkere

Danske solbæravlere skal konkurrere på kvalitetsprodukter frem for mængde, anbefaler fødevareministeren, for andre kan altid levere solbær med lavere produktionsomkostninger og flere pesticidrester.

Dan Jørgensen forbereder et initiativ til gavn for økologiske solbær, der indebærer et tillæg på 4000 kroner per hektar næste år.

Dette er muligt, fordi den danske regering udnytter EU-landbrugsreformen til at omdirigere 5 stigende til 7 procent fra søjle 1 til søjle 2 (tilforn kaldet modulation), dvs. landbrugsstøtte konverteres til bl.a. miljøteknologi.

Det afskærer Polen sig fra, for landet har valgt at maksimere den traditionelle landbrugsstøtte. Dan Jørgensen kalder det negativ modulation.

Forstærker ulige vilkår
Det forstærker ulige rammevilkår, konkluderer Eva Kjer Hansen.

– Det er i virkeligheden bekymrende, at man på den måde kan støtte forskellige tiltag og dermed give forskellige produktionsvilkår, siger Eva Kjer Hansen.

Fødevareministeriet skal lave en sammenligning mellem danske og polske produktionsomkostninger både for konventionelle og økologiske bæravlere. (Dj/240914)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.