Copydan og andre ophavsrets-organisationer i fare

Store beløb på spil i EU’s reform af ophavsretsafgifter

Af Claus Djørup
Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF) skal kæmpe for at bevare de danske ordninger for forvaltning af ophavsret. De er i fare i EU-kommissionens forslag til et direktiv om forvaltning af ophavsret især på det audiovisuelle område. I forvejen har hun ansvar for realkreditsystemets overlevelse i udformningen af kapitalkrav til finansinstitutter.

– Direktivet må ikke fjerne de velfungerende danske systemer, og regeringen lægger derfor afgørende vægt på, at de opretholdes, erklærede Annette Vilhelmsen i europaudvalget fredag 24. maj. I modsat fald risikerer danske ophavsretsorganisationer at miste et trecifret millionbeløb i årlige indtægter.

Her fik hun alle otte partiers opbakning til tidligmandatet til forslaget til ”direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked”.

”AFGØRENDE VÆGT”
For en ordens skyld gentog hun det danske eurokremlogiske udtryk ”afgørende vægt”, som signalerer kampvilje og mulighed for at stemme nej. Dette ’afgørende’ blev afgørende for, at Liberal Alliance ikke kom op på fire nej’er den dag, og det fik tillige Enhedslisten ind bag mandatet.

– Dermed har ministeren sagt, at Danmark vil stemme nej til dette direktiv, hvis man ikke formår at bevare den særlige danske model. Den danske model er en fremmed fugl ligesom realkreditten, og vi arbejder for, at den fremmede danske fugl fortsat kan få lov at baske med vingerne på den europæiske himmel, sagde EU-ordfører Lykke Friis (V).

OPTRÆK TIL HURTIG VEDTAGELSE
Forslaget ventes vedtaget ved et rådsmøde uden debat efter en forventet førstebehandlingsaftale med EU-parlamentet, der foreløbig har forslaget på plenum den 19. november. En række lande – Danmark indbefattet – lægger vægt på, at forslaget ikke må stå i vejen for national beskyttelse af ophavsrettigheder.

De kollektive forvaltningsselskaber skal opfylde en række krav til struktur og organisation, som ligner de almindelige selskabsretlige krav til andre selskaber i det indre marked.

Musiktjenester som TDC Play eller Spotify får bedre mulighed for at indgå såkaldte multiterritoriale licenser, så de slipper for at indgå licenser i hvert enkelt land og dermed øge det digitale indre marked.

OPHAVSRETSFORVALTNING PÅ TVÆRS AF COPYDAN OG KODA
– Regeringen vil desuden arbejde for, at de administrative byrder og herunder detaljeringsgraden begrænses mest muligt, så forvaltningsselskaberne ikke pålægges unødige, administrative eller økonomiske byrder, erklærede Annette Vilhelmsen.

Ikke alle forvaltningsselskaber kan give oplysninger om deres repertoire helt ned på værksniveau. Det gælder eksempelvis ”Copydan Verdens Tv”, som ikke har en værksdatabase. Annette Vilhelmsen forventer, at der findes en løsning på dette problem i det endelige direktiv.

– Regeringen vil også arbejde for, at forslaget tager hensyn til de forskellige måder danske forvaltningsselskaber er organiseret samt at forslaget ikke bør omfatte organisationer, som arbejder som faglige organisationer.

LIGE KONKURRENCEVILKÅR FOR FORVALTERE
– Endelig vil regeringen arbejde for, at direktivforslaget bør omfatte de organisationer og virksomheder, som på kommercielt basis forvalter rettigheder på samme måde som ikke-kommercielle forvaltningsselskaber. På den måde vil der være lige konkurrencevilkår for alle parter, der forvalter rettigheder på vegne af rettighedshaverne, understregede Annette Vilhelmsen.

Tvister vil blive løst i dansk regi, forsikrede hun.

MANGE HØRINGSSVAR
Interessen fremgår alene af listen over organisationer, som har gransket forslaget og bidraget med høringssvar:

Biblioteksparaplyen, Copydan Billedkunst, Copydan Tekst & Node, Copydan AV-foreningerne (Copydan Verdens TV, Copydan AVU-medier, Copydan KulturPlus og Copydan Arkiv), Dansk Artist Forbund, Dansk Fotografisk Forening, Dansk Journalistforbund, Dansk Komponistforening, Danske Populærautorer, Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer og Dansk Musikforlæggerforening, Dansk Kunstnerråd, Dansk Musiker Forbund, Dansk Skuespillerforbund, Danske Billedkunstnere, Danske Dramatikere, Dansk Organist og Kantor Samfund, DR, Danske Universiteter, Den Kristne Producentkomité, Det Kongelige Bibliotek, DILEM, Film- og tv-arbejdsforeningen, Forlæggerforeningen, Gramex, HORESTA, Illustratorgruppen, Johan Schlüter advokatfirma p.v.a. CAB, Kopifon, Filmkopi og Filmret, Koda, Kulturstyrelsen, LO, NCB, Performex, Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser, Samrådet for Ophavsret, Statsbiblioteket, Tegnerforbundet af 1919, TV2 Danmark A/S samt UBVA. (Dj/260513)

Comments are closed.