CO2-normer for lastbiler

Energikommissær Miguel Arias Cañete: Troværdige CO2-standarder for tunge køretøjer over 7,5 ton. Foto. Fagpressen.eu

Åbne nøgletal om tunge køretøjers brændstoføkonomi

Af Claus Djørup (opdateret 30-03-2018)
De tre lovgivende EU-institutioner – ministerrådet, EU-parlamentet og EU-kommissionen – har indgået et foreløbigt kompromis i trilogmødet mandag 26. marts om en forordning angående nye lastbiler og bussers CO2-udledning og brændstoføkonomi.

Det handler om måling og rapportering og er dermed en trædesten på vejen til det næste forslag om selve standarderne, som EU-kommissionen vil fremlægge formentlig den 16. maj. Dermed indføres reduktionskrav for nyproducerede tunge kørertøjer på linje med person- og varebiler.

– Denne lovgivning vil fylde et hul angående CO2-udledning fra tunge køretøjer, som er ansvarlig for 40 procent af vejtransportens drivhusgasser, skriver EU-parlamentets rapportør (betænkningsskriver) Damiano Zoffoli (S&D) fra Italien i en pressemeddelelse.

De tre institutioner er enige om et frit tilgængeligt EU-register på EU-miljøagenturets netsted med data om lastbilers CO2-udledning, aerodynamik og energieffektivitet.

Det er ikke de eksakte værdier, som offentliggøres, men indplacering i intervaller – i alt 27 kategorier, oplyser Stef Cornelis fra Transport & Environment (T&E). Det er en europæisk NGO, hvor de danske medlemmer er Det økologiske Råd og Noah.

Fabrikanterne ønsker at holde disse data fortrolige af hensyn til innovation og konkurrence, tilføjer han.

– Åbenheden vil øge konkurrencen og give lastbilkøbere bedre grundlag for at træffe informerede købsbeslutninger, fremhæver Stef Cornelis.

Måleværktøjet VECTO
I løbet af 2021 indføres modelværktøjet VECTO til måling af parametrene, har T&E fået bekræftet hos EU-kommissionen.

VECTO er en engelsk forkortelse for “Vehicle Energy Consumption Calculation Tool” – beregning af køretøjers energiforbrug. Det bruges til at simulere CO2-udslip for lastbiler under forskellige typer kørsel.

Værkstøjet er udviklet af EU og ACEA, som er organisation for den europæiske bilindustri, i en åben proces sammen med bl.a. vognmandsorganisatiionen Nordic Logistics Association (NLA) og T&E, skrev Transportmagasinet i februar.

Ikrafttrædelse omkring 1. juli
I den videre proces er næste skridt medlemslandenes ambassadørforsamling Corepers godkendelse af kompromiset.

EU-kommissionen fremlægger det endelige lovgivning i første halvdel af maj, og EP-miljøudvalget stemmer om trilogresultatet senest den 17. maj.

Derefter skal det vedtages af EP’s plenum og endelig af ministerrådet. Derfra træder lovgivningen i kraft en snes dage efter kundgørelsen i EU-tidende.

Vejgods vil stadig ligge over 1990-niveau i 2030
Vejtransportsektorens drivhusgasudledning lå i 2015 19 procent over 1990, og biler står for 73 procent af den samlede transportsektors udledning inklusive skibsfart og luftfart, skriver det bulgarske EU-formandskab.

Tunge køretøjer står for 18,8 % af den samlede udledning, mens personbiler tegner sig for 44,5 % i 2015.

EU-målet er 20 procent reduktion med cirka en femtedel fra 2008 til 2030. Det svarer til en stigning på 8 procent i forhold til 1990. (Dj/290318)


www
Miljøagenturets klimatal for transport
Transportmagasinet.dk 15. februar 2018

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.