Juncker flytter lægemidler fra sundhed til industri

Farmaceuterne formand frygter ringere patientsikkerheden

Af Claus Djørup
Den tiltrædende EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker vil flytte ”Health technology and pharmaceutical policy” – herunder Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) – væk fra direktoratet for sundhed og forbrugerbeskyttelse. Det skal i stedet ligge i industridirektoratet, skriver nyhedsbrevet Fredag Formiddag, der udgives af Pharmadanmark Continue reading

Danes visions a Europe of Parliaments (Parlements de l’Europe)

SOMMAIRE Les parlements nationaux devraient être donné un rôle plus important dans la prise de décision de l’UE et ont le droit de proposer, suggérer des affaires européennes du parlement danois. “Les politiciens nationaux sont les plus proches des gens et avoir la meilleure occasion d’engager des discussions avec leurs électeurs au sujet de les décisions au niveau européen, mais vous négliger le rôle des parlements nationaux», dit le président du comité Eva Kjer Hansen. Les propositions danoise est envoyé aux parlements des 27 autres pays de l’UE. (Photo: Fagpressen.eu)

Eva Kjer Hansen: National politicians are closer to the voters. Foto: Fagpressen.eu

‘THE ROLE OF THE NATIONAL PARLIAMENTS IS NEGLECTED’
SUMMARY: The Europe Committee of The Danish Parliament proposes, that the national parliaments ought to be given a greater role in the decision-making proces and a right to put forward motions. Continue reading

DF støtter regeringens EU-afslag til nationale mindretal

Eva Kjer Hansen (t.v.) forsøger at mobilisere et folketingsflertal, der kan tvinge Christine Antorini og Nick Hækkerup til at støtte de nationale minsdretal i en EU-retssag mod kommissionen. Foto: Fagpressen.eu


Dansk Folkeparti: IKKE FLERE BEFØJELSER TIL EU-KOMMISSIONEN

Af Claus Djørup
Dansk Folkeparti trækker tæppet væk under Eva Kjer Hansens (V) forsøg på at skabe et flertal, der pålægger regeringen at forholde sig positivt til de europæiske mindretals organisation FUEN’s ønske om et borgerinitiativ kaldet ”Minority Safepack” med indsamling af en million underskrifter. Continue reading