Bulgarien forplumrer vejpakkeforslag

Henning Hyllested (EL) – yderst til venstre med ryggen til – lagde stemmer til Ole Birk Olesens (LA) vejpakkemandater, mens Claus Kvist Hansen (DF) – yderst til højre i profil – sagde nej i europaudvalget 25. maj. Foto: Fagpressen.eu

Tre EU-vejpakkemandater – DF imod dem alle

Af Claus Djørup
EU-formandslandet Bulgarien får en sjælden kritik for dårlig ledelse i forhandlingerne regler for vognmænd og lastbilchauffører, som er på EU-transportministrenes rådsmøde den 7. juni om EU-vejpakken.

– I min korte tid i europæisk politik som minister har jeg ikke oplevet, at et land på den måde har varetaget sine egne nationale interesser uden overhovedet at have syn for, hvad der skal til for at få vedtaget et forslag i rådet, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA) til Fagpressebureauet.

– Det kan da godt være, at Bulgarien i forhold til andre østeuropæiske lande ikke agerer, som de havde håbet, men Bulgarien har åbenbart en indenrigspolitisk dagsorden, som bliver plejet, siger Ole Birk Olesen.

Tre landegrupper
Dermed skader Bulgariens fremgangsmåde også de andre østeuropæiske landes interesser, for stafetten overdrages 1. juli til Østrig, som er medlem af vejgodsalliancen, påpeger han.

Vejgodsalliancens øvrige EU-medlemmer omfatter Tyskland, Frankrig, Italien, Holland, Belgien, Grækenland, Sverige, Luxembourg samt Danmark.

Den anden gruppe lande består af central- og østeuropæiske lande, som arbejder for en yderligere åbning af markedet.

Den sidste gruppe er ”periferilandene”, som ifølge Ole Birk Olesen er mindre bekymrede for konkurrence på vejtransportområdet og samtidig er nervøse for, at deres transportoperatører vil blive hårdt ramt af nye regler, da de ofte opererer langt hjemmefra.

Mandat efterses ved realistisk oplæg fra et formandsland
Ved forelæggelsen i europaudvalget fredag 25. maj sikrede han sig opbakning til at stemme tre gange nej ligesom de øvrige lande i vejgodsalliancen til de bulgarske kompromisforslag.

Formelt indeholder mandaterne tillige fuldmagt til at stemme ja, hvis det usandsynlige alligevel sker, nemlig at mødet den 7. juni slutter med et helt andet kompromis.

Ole Birk Olesen lovede dog at vende tilbage til europaudvalget og forny mandatet, når der fremlægges et realistisk kompromisforslag, for det aktuelle mandat er med udvalgsformand Erik Christensens (S) ord ”elastik i metermål”.

Nej fra DF
Dansk Folkeparti var ene om at sige nej til de tre forhandlingsmandater i europaudvalget fredag 25. maj.

Det er uoverskueligt og forudsigeligt, hvordan regelkomplekserne vil komme til at påvirke hinanden, anførte trafik- og europaudvalgsmedlem, dumpingordfører Claus Kvist Hansen (DF). Uanset hvad tror partiet ikke, at der vil komme noget fornuftigt ud af det.

– Indgangsbønnen til dette forhandlingsscenario er åbning af markedet for europæisk vejtransport. Vi tror ikke, at det ender med et resultat, der er gavnligt for Danmark.

– Vi frygter, at udenlandske chauffører kører rundt i landet og tager ture for næsen af danske chauffører, erklærede Claus Kvist Hansen.

Det undrede Ole Birk Olesen, som forgæves opfordrede DF til at se på mandatet frem for kompromisforslaget, da regeringens holdning flugter med Dansk Folkeparti på området.

– Regeringen beder om et mandat til at forhandle i EU til fordel for et dansk synspunkt om at dæmme op for systematisk cabotagekørsel. Der er en diskussion på ministerrådsmødet. Vi kan ikke blive væk, medmindre det er det mandat, vi får fra Dansk Folkeparti og andre. Vi skal have et mandat til at stemme, sagde Ole Birk Olesen.

DE TRE FORHANDLINGSMANDATER:
1) Adgang til transporterhvervet og markedet
Der indføres en nedre grænse på 2500 kg totalvægt for international transport med last- og varebiler, herunder cabotage og bekæmpelse af fiktive etableringer i såkaldte postkasseseselskaber.

Her ser Bulgarien bort fra Danmarks nylige sejr ved EU-domstolen om, at en cabotagetur ikke både kan indeholde flere læsse- og lossesteder, men at det er enten-eller.

2) Udstationering af chauffører
Bulgarien foreslår, at de tre første dages cabotagekørsel undtages fra udstationeringsreglerne inden for en kalendermåned.

Her er den danske regerings prioriteter:
a) chaufførernes sociale vilkår må ikke forringes,
b) ingen undtagelser i form af antal dage for cabotagekørsel, så chauffører altid betragtes som udstationerede,
c) mulighed for at forhåndsregistrere cabotagekørsel i lighed med anmeldelsespligten i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT),
d) kontrol af arbejdstidsbestemmelser skal udgå af kontrolforslaget,
e) udgifter til kontrol og håndhævelse holdes på et rimeligt og nationalt bestemt niveau.

3) Kørehviletider og tachografer

EU-kommissionens foreslog oprindeligt, at arbejdsgiverne forpligtes til at organisere arbejdet, så chauffører kan returnere til deres bopæl mindst en gang hver tredje uge. Det udvander Bulgarien til seks uger.

Videre – trods EU-dom eller netop derfor – foreslår det bulgarske formandskab, at det lange ugehvil på 45 timer må holdes i køretøjet, indtil der er bygget et antal dedikerede p-zoner.

Bulgarien har dog været lydhør over for bl.a. Danmark vedrørende hurtigere udfasning af analoge tachografer (fartskrivere) i international transport til fordel for intelligente tachografer, der automatisk registrerer krydsning af landegrænser og kan anvendes i kontrol af sociale bestemmelser såsom cabotage og udstationering.

Tachografdelen er ikke nok til at stemme ja, for det er indtil videre bundet op på, at det lange ugehvil kan holdes i førerhuset, understreger Ole Birk Olesen: – Alle landene i vejtransportalliancen er enige om at se forslagene samlet, og Danmark kommer ikke til at stemme forskelligt fra de andre lande i alliancen.

Kun sociale liberaliseringer accepteres
Vejtransportalliancen, som Ole Birk Olesen var med til at grundlægge i januar sidste år, er imod yderligere liberaliseringer af markedet herunder kombinerede transporter med cabotageundtagelse, medmindre der samtidig foretages en styrkelse af de sociale vilkår.

Han prøver at mobilisere vejgodsalliancen til støtte for, at cabotageundtagelsen fjernes for kombitransporter, der forhandles for sig som et miljørelateret forslag.

Mandater til investeringer, markedsprocedure og havneaffald
Dansk Folkeparti sagde tillige nej til to andre mandater, altså fem af seks mulige, mens Enhedslisten nøjes med ét nej.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) fik opbakning til sin forhandlingsposition angående screening af udenlandske investeringer (ikke et ord om Kina) fra otte partier, da alene DF sagde nej.

Brian Mikkelsen fik nej fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten til et forslag om procedurer ved gensidig anerkendelse af varer.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) fik sit første mandat enstemmigt til et direktivforslag om modtagefaciliteter i havne. (Dj/300518)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.