Briterne vælger EP-medlemmer på skrømt

Danmarks 14. EP-mandat ikke-vælges midlertidigt ved udskudt Brexit

Af Claus Djørup
Briterne skal alligevel til europaparlamentsvalg 23.-26. maj, hvis EU27-landene siger god for en yderligere forlængelse af Storbritanniens udtræden til 30. juni.

Det ekstraordinære EU-topmøde begynder kl. 18 onsdag 10. april i Bryssel, hvor ´premierminister Theresa May fremlægger anmodningen om, at Brexit udskydes fra 12. april til ultimo juni frem for 22. maj.

Om formiddagen gennemgår statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) dagsorden og vurderinger i lukkede møder i udenrigsnævnet og europaudvalget.

30. juni rummer endnu en absurditet i føljetonen om Brexit. De 73 britiske europaparlamentsmedlemmer vil ikke afprøve stolene i EU-parlamentet, som træder sammen den 2. juli på den første dag i valgperioden 2019-2024, medmindre Brexit udskydes yderligere.

Der har været spekuleret i, om briterne kunne undgå et EP-valg, hvis Brexit blot indtraf før det første møde i parlamentet.

Alle lande skal vælge deres nuværende antal medlemmer og samtidig vælge de kommende medlemmer, der indtræder ved Brexit.

Det 14. medlem i venteposition
Den 26. maj drejer det danske EP-valg sig om valg af 13 EU-parlamentsmedlemmer ligesom for fem år siden. Danmark får et ekstra medlem, hvis og når UK udtræder. Der slår indenrigsministeriets valgkontor blot op i regnearket og ser, hvis der skal have det 14. mandat.

Indenrigsministeriets valgjurister betragter det dog som et valg af 14 medlemmer, hvoraf de 13 tiltræder straks. Parentetisk bemærket stod Venstre til det 14. mandat i 2014.

”Det 14. medlem af Europa-Parlamentet tiltræder dog først, når Storbritannien er trådt ud af EU,” fastslår indenrigsministeriet.

Uanset Brexit tager den danske EP-valglov højde for begge situationer. Det fremgår af lovforslaget L15, som et enstemmigt folketing vedtog 20. december 2018.

”Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte tidspunktet for, hvornår den kandidat, der ved valget af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i 2019 for valgperioden 2019-2024 opnår det 14. mandat i Europa-Parlamentet, tiltræder sit mandat.

Bestemmelsen vil få virkning fra den dato, hvor Det Forenede Kongerige udtræder af EU, således at det i overensstemmelse med Det Europæiske Råds afgørelse kan sikres, at den danske repræsentant, som besætter den ekstra plads (det 14. mandat), som Danmark har opnået, tiltræder sit mandat i Europa-Parlamentet på samme tid som de øvrige repræsentanter, der besætter de ekstra pladser i Europa-Parlamentet,” hedder det i bemærkningerne.

Det kan være mere kompliceret i lande med enkeltmandskredse eller varianter over det system.

Spærrezone mellem 6,7 og 5,3 procent
Spærregrænsen ved den d’Hondtske metode (kommunal- og EP-valg, divisorerne 1, 2, 3, 4, 5 osv.) er en zone mellem to værdier.

Ved et EP-valg med 14 mandater er det første mandat sikret under alle omstændigheder, når et parti har mindst 1/15 af stemmerne, dvs. 6,667 %. Den tilsvarende spærregrænse er 7,143 % ved 13 mandater.

Nævneren er antal mandater plus én under forudsætning af, at der ikke opstår en lodtrækningssituation.

Med 14 mandater er faldlemmen/repræsentationstærsklen uafvendelig/uoverstigelig ved 5,263 % (1/18) for partier uden for valgforbund. Med 13 mandater er den nedre grænse 5,556 % (1/17). Nævneren er summen af mandater og antal lister minus én.

De fem valgforbund i 2019:
1. S + SF
2. V + LA + K
3. Dansk Folkeparti
4. Enhedslisten + Folkebevægelsen mod EU
5. Radikale Venstre + Alternativet

Frister
Fristen for at anmelde kandidater til valget til EU-parlamentet er søndag den 28. april 2019 kl. 12. Kandidatlister kan tidligst indgives den 14. april, oplyser indenrigsministeriet.

Fristen er kortere for folketingsvalget. Her skal kandidatlister indgives senest 11 dage før valget og tidligst efter valgets udskrivelse. (Dj/060419)

www
Premierminister Theresa Mays brev af 5. april til EU-topmødeformand Donald Tusk, hvor hun erklærer sig rede til EP-valg mod en udskydelse til 30. juni
Jørgen Elklit: “Danske valgsystemer: Fordelingsmetoder, spærreregler, analyseredskaber” (noterne 20 og 21) (Dj/080419)
© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.