Bredt mandat til nordatlantiske fiskekvoter

Næste års fiskeriaftaler vedtages før årsskiftet

Af Claus Djørup
Enhedslisten var ene om et nej til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens (V) fiskerimandat i europaudvalget fredag 11. december til landbrugs- og fiskeriministerrådsmødet 14.-15. december, der vedrører de fiskeriaftaler, som EU har indgået for 2016 med Norge, Færøerne, Grønland og andre i EU-sammenhæng tredjelande.

Forslaget fordeler tillige de kvoter, der vedtages bl.a. på årsmøderne i NEAFC (Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav), NAFO (Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav), ICCAT (Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet), IATTC (Den Inter-Amerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk) og CCAMLR (Konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis).

Endelig godkendes kyststaternes aftaler om makrel, atlantoskandinsk sild og blåhvilling.

Enhedslisten: Overfiskeri skal ophøre senest i 2020
Mere end 40 procent af EU-fiskebestandene i Atlanterhavet og Nordsøen er fortsat overfiskede. Mens nogle bestande har vist tegn på bedring i de seneste år, mange er stadig i en dårlig tilstand, bl.a. torsk i Kattegat, anfører fiskeriordfører Søren Egge Rasmussen (EL). Derfor ønskede han et opstrammet mandat, så alt overfiskeri er ophørt i 2020.

Videre ønskede Søren Egge Rasmussen det tydeliggjort i mandatet, at der ikke må fiskes over maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY), når fangstmængden opjusteres for at give plads til bifangst som følge af landingsforpligtelsen/udsmidsforbud.

Endelig efterlyste Enhedslisten et bud på, hvordan regeringen vil arbejde for skånsomme fangstmetoder i fastsættelsen fiskerimuligheder i 2016. (Dj/121215)

www Politikernotat om forordningsforslaget om fastsættelse for 2016 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.