Bjørn Elmquist: Grundlovssag efter ja ved folkeafstemningen

“Grundlovens § 20 burde ikke finde anvendelse”

Af Claus Djørup
Folkeafstemningen den 3. december om retstilvalgsordningen kan ende i en landsretssag om grundlovsfifleri.

– Vi er med denne folkeafstemning og med den måde, det er formuleret på, endt i en situation, hvor grundlovens § 20 ikke burde finde anvendelse, siger advokat Bjørn Elmquist, formand for Retspolitisk Forening og tidligere folketingsmand for først Venstre og siden Det radikale Venstre.

– Retspolitisk Forening anlægger ikke sager, men jeg kan forestille mig, at bekymrede borgere sagsøger og prøver at køre en sag. Der vil være al mulig grund til at gøre det, siger Bjørn Elmquist.

Han vil gerne deltage i sagen enten som sagsøger eller advokat.

Suverænitetsoverdragelse i ubestemt omfang
I Højesterets domme har kravet været, at overdragelse af suverænitet skulle være i et bestemt omfang, fremhæver Bjørn Elmquist. Han mener, at Folketinget ikke er oplyst om det nærmere bestemte omfang i retstilvalgsordningen.

– Der skal en grundlovsændring til, hvis det ikke er i et begrænset omfang, f.eks. hvis man vil give Sverige eller Tyskland ret til at bestemme i en del af Danmark, siger Bjørn Elmquist.

– Hvis det bliver et ja, er der givet en bemyndigelse til Folketinget til konkret senere hen, når Folketinget måtte beslutte det, at overføre suverænitet på bestemte områder.

– Det er umuligt for vælgeren at vide på forhånd, hvad der vil blive afgivet suverænitet på, medmindre man siger, at det kan i princippet være det hele. Det er der ikke hjemmel til, pointerer Bjørn Elmquist.

Forhåndsoverførsel er i strid med grundloven
Han henviser til et responsum fra 1992, hvor juraprofessor Henrik Zahle advarede mod at bruge § 20 på den måde. Det førte til, at en omstridt bestemmelse blev taget ud.

Et ja vil betyde, at forslag kan vedtages med simpelt flertal eller bare gennemføres administrativt overføre/acceptere/tilvælge specifikke retsakter.

– Proceduren kunne meget vel være, at regeringen ville komme med et mandatforslag (forhandlingsmandat, red.) i europaudvalget. Hvis der ikke konstateres et flertal imod, har regeringen mandat til at gå videre med det. Så ville Danmark blive bundet af det, der måtte komme ud af EU-instansernes behandling, siger Bjørn Elmquist. (Dj/081115)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.