Bankunion forener de fem EU-venlige partier

Danske Bank er for stor og burde deles, mener Enhedslisten. Foto: Fagpressen.eu

FLERTAL IMOD VEJLEDENDE FOLKEAFSTEMNING

Af Claus Djørup
– Regeringen har ikke taget stilling til, om Danmark bør deltage i det styrkede samarbejde eller ej, erklærede erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) som et ekko af økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) ved førstebehandlingen tirsdag 13. maj af Dansk Folkepartis beslutningsforslag (B75) om en vejledende folkeafstemning inden en tilslutning til bankunionen.

Justitsministeriet er i gang med at vurdere, om en deltagelse vil indebære en suverænitetsoverdragelse i forhold til grundlovens § 20, oplyste Henrik Sass Larsen.

Han kunne ikke oplyse en slutdato for denne og andre analyser samt udformning af de konkrete regler, men hans optimistiske vurdering er et beslutningsgrundlag ”i løbet af i år”.

INTET § 20-FLERTAL
Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance med tilsammen 43 mandater er imod bankunionen, dvs. ved en § 20-situation er de resterende fem partier langt fra det krævede fem sjettedeles flertal for at undgå en folkeafstemning.

De tre nej-partier frygter imidlertid, at Justitsministeriet kommer uden om § 20 ligesom ved Lissabontraktaten, så folkeafstemningen 25. maj om patentdomstolen er den første EU-afstemning siden nej’et ved ØMU-afstemningen 28. september 2000.

LIBERAL ALLIANCE: JA-PARTIER FEDTSPILLER
EU-ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) ser meget positivt på bankunionen bl.a. med henvisning til nationalbankchefens vurdering og ”Danske Bank”s kolossale størrelse. Han afventer dog den europæiske stresstest inden endelig stillingtagen.

De såkaldt EU-konstruktive partier fedtspiller inden europaparlamentsvalget, konstaterede EU-ordfører Mette Bock (LA).

EU-ordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF) blev skoset for at være den blandt de fem EU-positive ordførere, som udtaler sig mest forhåndspositivt om dansk tilslutning til bankunionen.

EU-PARTIER SAMMEN OM VEDTAGELSE
I den efterfølgende forespørgsel (F29) rejst af Enhedslisten om praktisk taget samme emne opviste de fem EU-venlige partier sammenhold i et fælles forslag til vedtagelse. Heri erklærer S, R, V, SF og K, at bankunionen ”vil være til gavn for hele EU og Danmark, uanset om Danmark deltager eller ej”.

De tre nej-partier fremsatte hver sit forslag. EU-ordfører Nikolaj Villumsen (EL) ønsker en opdeling af bankerne.

Mette Bock sætter i sit vedtagelsesforslag lighed mellem ØMU’s 3. fase og bankunionen og kræver en folkeafstemning.

Pia Adelsteens (DF) forslag er en omformulering af sit beslutningsforslag om en vejledende folkeafstemning.

EU-DEBAT 10 DAGE FØR EP-VALGET
Afstemningen er udskudt til torsdag 15. maj og kan danne optakt til Dansk Folkepartis EU-forespørgsel (F16) til statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) samme dag om en kompetenceundersøgelse efter britisk model.

Sammenholdet mellem de fem EU-aftalepartier (V, S, R, SF, K) sprak i forespørgelsesdebatten 13. marts om udlændinges adgang til danske velfærdsydelser – eller bare velfærdsturisme. Alle fire vedtagelsesforslag blev forkastet.

– Det er historisk, at ja-partierne ikke kan enes om en fælles vedtagelse, konstaterede socialordfører Finn Sørensen (EL), som havde rejst forespørgslen til udenrigsminister Martin Lidegaard (R). (Dj/140514)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.